Belang van goede voeding

Onze hedendaagse voeding is niets anders dan vulling

Dr. Molenburg verteld over het ontstaan van kanker en de alternatieve behandeling er van. Ook hier wordt het belang van gezonde voeding en goed water aan gegeven!!

De gevolgen van een tekort aan natuurlijke omega 3-6-9 vetzuren, mineralen en sporenelementen voor ons lichaam.

Door de manier van bodem bemesting van de laatste 40 jaar en het roofbouw plegen op onze productie gronden, blijkt steeds vaker dat er aan natuurlijke spoorelementen en mineralen ernstige tekorten zijn ontstaan in graan en andere gewassen.
Door uitloging van de grond door kunstmest bemesting kun je constateren dat de bodem steeds meer essentiële elementen mist.

Bovenstaande heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mens in het algemeen.

Autisme b.v. zie je dramatisch toenemen vanaf het moment toen men begonnen is met het pasteuriseren van zuivel.
Door dit proces worden micro-organismen vernietigt die een heel grote rol behoren te spelen in het stofwisseling proces.
In rauwe melk zijn micro-organismen aanwezig die eiwitten en aminozuren om zetten naar essentiële omega vetzuren die van groot belang zijn voor het goed functioneren van onze hersenen.

Goede voeding voor de dieren is van groot belang voor gezonde voeding voor de mens.

Wat heeft u liever rauwe melk of een dode witte vloeistof.

Rauwpower

info/Volle melk.pdf

Het belang van Omega 3 is te zien in de volgende streams.
 

https://www.aquariusvitaliser.info/www2/The humen mind part 1.wmv

https://www.aquariusvitaliser.info/www2/The humen mind part 2.wmv 

ADHD wordt milder door speciaal dieet

Kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) worden een stuk rustiger na het volgen van een speciaal dieet. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van het ADHD Research Centrum in Eindhoven. Volgens de onderzoekers verminderden de klachten bij 93 procent van de onderzochte kinderen met meer dan 50 procent. Bij driekwart was dit zelfs 75 procent. Het is niet het eerste onderzoek waaruit blijkt dat hyperactieve kinderen gebaat zijn bij het weglaten van bepaalde voedingsstoffen, maar volgens het centrum is het bewijs dit keer nog overtuigender. De onderzoekers kunnen niet aangeven om welke voedingsstoffen het gaat, omdat die per kind verschillen. Wel is duidelijk dat chocolade, kleurstoffen en suiker veel minder effect hebben dan vaak wordt verondersteld.

Bron:(belga) 28-11-2006

Gezond eten maakt braaf

Kinderen met ADHD worden van een gezond dieet al een pak rustiger. Dat blijkt uit een nog te publiceren onderzoek van het ADHD Research Centrum in Eindhoven. Andere studies tonen aan dat ook agressieve mensen veel baat hebben bij een gezonde hap.

Kinderen smullen in een McDonald’s. Maar te veel junkfood consumeren zorgt mee voor tal van mentale problemen, zoals agressie, blijkt uit steeds meer studies.

Steeds meer onderzoeken geven aan dat een verandering van dieet wel degelijk een gedragsverandering kan teweegbrengen. In gevangenissen en scholen zou die vaststelling voor een heuse doorbraak kunnen zorgen.

Het ADHD Research Centrum in Eindhoven is het eerste onderzoeksinstituut dat een controlegroep gebruikte die niet behandeld werd. In totaal werden 28 kinderen tussen drie en acht jaar opgenomen in de proef. De helft kreeg een speciaal dieet, de anderen aten gewoon door. De klachten bij 93 procent van de ‘dieetkinderen’ daalden met meer dan 50 procent. Bij driekwart was dat zelfs 75 procent.

De resultaten van het Nederlandse onderzoek ogen overtuigend, maar erg verrassend zijn ze niet. De Amerikaanse psychiater Joseph Hibbeln stelt al jaren dat “het moderne, industriële eten ervoor zorgt dat de architectuur en de werking van ons brein verandert”. Te veel junkfood, te veel diepvriesvoedsel en vooral de gebrekkige opname van het essentiële vet omega-3 zorgt voor tal van mentale problemen zoals depressies en agressie.

Hibbeln deed onderzoek bij tachtig agressieve en alcoholverslaafde vrijwilligers. De helft van hen kreeg gedurende drie maanden elke dag 2 gram van de omega-3-vetzuren EPA en DHA, die te vinden zijn in gewone visolie. De andere helft moest het stellen met placebo’s van maïsolie met een vissmaakje.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekendgemaakt maar de Britse krant The Guardian pakte onlangs al uit met enkele getuigenissen van mensen die betrokken waren bij het onderzoek. Ene Dwight Demar leefde twintig jaar op straat en was al zo vaak in de gevangenis beland dat hij de tel is kwijtgeraakt. Sinds zijn deelname aan het onderzoek is hij al geruime tijd nuchter, heeft hij een eigen huis en werd hij onlangs zelfs werknemer van de maand op zijn nieuwe job.

Bij een Amerikaanse studie in een gevangenis voor mannen tussen 18 en 21 jaar kreeg de helft bij hun maaltijd capsules met ongeveer de dagelijkse behoefte aan vitaminen, mineralen en vetzuren. De andere helft kreeg placebo’s. De gevangenen die gedurende vier maanden voedingssupplementen kregen, begingen gemiddeld 26 procent minder overtredingen dan in de periode ervoor. De andere groep bleef even gewelddadig. Van zodra het onderzoek afgerond was, werd ook de eerste groep weer agressiever.

De relatie tussen voeding en geweld is altijd al omstreden geweest. De onderzoekers zelf geven ook grif toe dat slechte eetgewoonten slechts een deel van het slechte gedrag kunnen verklaren. Maar dat de voeding een rol speelt, staat volgens hen buiten kijf. Alles valt immers te herleiden tot onze hersenen. Die vormen slechts een beperkt deel van ons lichaam maar verbruiken zomaar eventjes 20 procent van onze totale energie. Energie die wordt opgewekt door de voedingsstoffen die we innemen: vitaminen, mineralen en onverzadigde vetzuren. En als het bij die voedingsstoffen al misloopt, kan het in de hersenen nooit goed gaan.

Vooral inzake de vetzuren zijn er vandaag de dag problemen. We krijgen niet genoeg gezonde omega-3-vetzuren binnen en te veel ongezonde omega-6-vetzuren door meeneemmaaltijden, diepvriesmaaltijden, chips, koekjes, ijsjes en dergelijke. De communicatie tussen zenuwcellen in onze hersenen gebeurt door middel van zogenaamde neurotransmitters als serotonine en dopamine. Omega-3 zorgt ervoor dat die neurotransmitters en de signalen die ze dragen heel vlot van de ene naar de andere zenuwcel overspringen. Omega-6 daarentegen is minder flexibel, waardoor de neurotransmitters veel moeizamer overspringen en er dus minder serotonine en dopamine zullen zijn. Een laag niveau serotonine verhoogt het risico op zelfmoord, depressie en gewelddadig en impulsief gedrag.

Gezond eten en voldoende omega-3 consumeren is dus de boodschap. Of zoals fysioloog Bernard Gesch, van de universiteit van Oxford, ooit liet optekenen: “Nu groeit het bewijs dat de verkeerde brandstof schadelijk is voor ons sociale gedrag. We moeten meer weten over de samenstelling van de juiste voedingsstoffen. Het zou wel eens het recept voor de vrede kunnen zijn.”

Bron: De Morgen, 28/11/2006

 

“Minder moorden in Japan door consumptie omega 3″

Voortaan hoeft u niet meer te wanhopen indien u een onhandelbaar kind heeft. Bij een Brits experiment kregen jeugdgevangenen een dieet van multivitamines, mineralen en essentiële vetzuren, waaronder omega 3. Het aantal gewelddaden nam af met 37 procent. Helaas zit ons modern dieet vol met omega-6. “Het eten van slechte vetten draagt bij tot depressies, schizofrenie, diabetes, maar ook gewelddadig gedrag”, aldus Dr. Gert Schuitemaker, voorzitter van een congres over ‘Voeding en gedrag’ dat volgende week in Utrecht gehouden wordt.

“Het is net omdat die invloed zo breed gaat, dat het probleem nooit in z’n volle omvang erkend is”, aldus Schuitemaker, die ook directeur is van het Ortho Instituut. In 1983 introduceerde hij in Nederland de orthomoleculaire geneeskunde, die ervan uitgaat dat je met voeding zowel ziekte als gedrag kan beïnvloeden. Dat inzicht wint steeds meer veld in de algemene geneeskunde, niet in het minst door studies zoals die in de jeugdgevangenis van Aylesbury in 2002.

Een Amerikaans onderzoek uit 2001 kwam overigens tot gelijkaardige conclusies: het agressief gedrag verminderde met ongeveer een derde. In The Guardian noemt Joseph Hibbeln, betrokken bij dat onderzoek, ons veranderde voedingspatroon “een reusachtig, ongecontroleerd experiment dat wellicht heeft bijgedragen tot maatschappelijke overlast qua agressie, depressie en toegenomen sterfte aan hart- en vaatziekten”.

Wat is er dan precies veranderd? Omega-3-vetzuren, zo stellen onderzoekers, zijn essentieel voor de goede werking van onze hersenen. In de 20ste eeuw zijn die omega-3-vetzuren, voornamelijk te vinden in vette vissoorten als zalm, tonijn, haring en sardines, vervangen door omega-6-vetzuren, voornamelijk afkomstig van soja, graan en zonnebloemen. In de VS, bijvoorbeeld, was soja-olie in 1909 verantwoordelijk voor 0,02 procent van alle beschikbare calorieën. In 2000 was dat 20 procent. Omega-6-vetzuren zijn vooral te vinden in industrieel voorbereide meeneemmaaltijden, fastfood, en snoepsoorten als chips, koekjes, roomijs en margarine.

Volgens onderzoek van Hibbeln loopt de toename in het aantal moorden in 38 onderzochte landen sinds de jaren 1960 vrijwel volledig gelijk met de toename in de consumptie van omega-6-vetzuren van plantaardige oorsprong. Een land als Japan, waar vis prominent op het dieet is blijven staan, heeft veel minder te kampen met moorden en depressies.

Ondanks de toenemende aanvaarding en bewustwording van het sterke verband tussen voeding en gedrag, is nog niet iedereen overtuigd. Onder andere omdat de bewering dat zelfs kinderen zónder gedragsproblemen baat kunnen hebben bij visolie onbewezen geacht wordt. Schuitemaker stelt echter van wel: “Veel gedragsproblemen zijn fundamenteel een voedingsprobleem. Dat begint al tijdens de zwangerschap.” En het gaat zelfs over méér dan voeding: “Wist je dat moeders die tijdens de zwangerschap roken, later meer kans hebben op een criminele zoon?” In Nederland loopt momenteel alvast een onderzoek naar de invloed van betere voeding op kinderen met ADHD.

Bron: Het Belang van Limburg

 

De meeste ziektes ontstaan door tekorten aan essentiële elementen

Diabetes 2 is vaak heel makkelijk te genezen door het voedings patroon aan te passen. zie deze link:   In 30 dagen genezen van suikerziekte

Hoe ontstaan kanker en vele andere ziekten:

https://www.aquariusvitaliser.info/kanker.pdf

In bovenstaande link blijkt weer eens het belang van een goede enzymwerking in de darmen.

Deze van levensbelang zijnde enzymwerking wordt verstoord door pesticiden in voeding en drinkwater. Met alle gevolgen vandien.

 

DE TOXICITEIT VAN MEDICIJNEN

Beperking van de enzymproductie door medicijnen.

Enige decennia geleden werd er in heel Japan door de artsen dagenlang gestaakt. Het was verbazingwekkend dat gedurende die periode het aantal sterfgevallen afnam. Eigenlijk zou het niet verwonderlijk zijn geweest als het aantal sterfgevallen juist toegenomen zou zijn vanwege het boycotten van het werk, waarbij het hun taak toch is om doodzieke patiënten te helpen. Doch in plaats daarvan was het tegendeel het geval. Zou dat iets met de talloze bijwerkingen van de normaliter verstrekte medicijnen te maken hebben?

Ook in het moderne Japan lijdt de gezondheid van de bevolking schade door het gebruik van chemische middelen in de agrarische sector en toxische toevoegingen in de levensmiddelensector, door vervuild water, zwaar giftige dioxine wat bij de vuilverbranding en bij de industriële productie wordt uitgestoten, alsmede zure regen en stikstofoxide wat door uitlaatgassen wordt veroorzaakt. Maar meer nog dan door deze milieuvervuiling wordt de productie van de levenregulerende enzymen rechtstreeks aangetast en sterk beknot door de verstrekking en het schrikbarende misbruik van chemische medicijnen. In het bijzonder de negatieve invloed op het DNA is aanzienlijk.Hoe meer dergelijke medicijnen worden ingenomen, des te eerder lijdt het lichaam schade door deze bijwerkingen en raakt daarop verzwakt, terwijl de weerstand vermindert.

 

WAARSCHUWING DOOR DR. JOEL WALLACH

De Amerikaanse Professor geneeskunde Joel Wallach, die in 1991 voor de Nobelprijs werd genomineerd, heeft op het gebied van de preventieve geneeskunde belangrijke bijdragen geleverd. Hij meldde dat de Ralph Nader Medical Group reeds in januari 1991 in de USA een uitvoerig onderzoeksrapport van 1500 pagina`s over doodsoorzaak in de Verenigde Staten openbaar had gemaakt. Daarin werd vastgesteld dat jaarlijks ongeveer 300.000 Amerikanen door “onzinnige” behandelingen “het leven laten”.

In dit rapport staat bijv. niet: “Het leven kon niet meer gered worden”, of “Alle hulp kwam te laat”, echter er is ondubbelzinnig sprake van “doden”. Vergeleken hiermee zijn tijdens de ongeveer tien jaar durende Vietnamoorlog rond de 56.000 Amerikaanse soldaten omgekomen. Vanwege de oorlog werd er door honderdduizenden gedemonstreerd, en in 1970 deed zich een vreselijk incident voor bij de Kent State University in Ohio waarbij vier demonstrerende studenten door de National Guard werden doodgeschoten.

Hoewel echter practiserende artsen, die door de Staat officieel erkend zijn, met financiële steun van de belastingbetaler, verantwoordelijk zijn voor de dood van jaarlijks ongeveer 300.000 mensen, ziet men nergens ook maar één spandoek met de slogan “bescherm uw lijf tegen de doktoren”……   Daarom ging Wallach zelfs zo ver door de oproep te doen: “als u een gezond leven wilt, ga dan niet naar de dokter. Wanneer u naar het ziekenhuis gaat, legt u al voor de helft het loodje”.

Hulp door een arts is in acute gevallen natuurlijk onontbeerlijk, echter om de gezondheid op langere termijn in stand te houden wijst ook Wallach op de 91 essentiële voedingsstoffen die vermeld worden in het McGovern-rapport. Als die niet in voldoende mate worden opgenomen, dan zal de mens vanwege dit gebrek ziektes gaan ontwikkelen.MEDICIJNEN BENEMEN U UW LEVENSKRACHT

Ook in Japan worden in het algemeen de bijwerkingen van medicijnen in de bijsluiter niet zodanig beschreven dat die voor de gewone burger begrijpelijk zijn. En bij artsen zowel als bij farmaceuten is er weinig te bespeuren om wat dit betreft iets te ondernemen. Daarom wil ik u in verkorte vorm een -zeven punten lijst- voorleggen van die medicijnen die door hun bijwerkingen de enzymproductie ruïneren. Deze lijst komt uit het Japanse boek Kusuri wa doku da (“Medicijnen zijn vergif”) van de gerenommeerde arts Dr. Toyoyuki Tamura:

1. Antibiotica zetten deuren en ramen open voor medicijnmisbruik.”De vraag omtrent de veiligheid van antibiotica en het gevaar van de bijwerkingen hangt samen met het probleem van medicijnen in het algemeen. Ook het probleem in welke mate de afhankelijkheid van medicijngebruik resp. medicijnmisbruik de gezondheid van de mens beïnvloeden, laat zich bij antibiotica heel duidelijk zien.

In het midden van de 20e eeuw had de mensheid, geholpen door antibiotica, talrijke ziekten overwonnen die tot dan toe als onontkoombaar en ongeneeslijk golden. Zo bestreed penicilline longaandoeningen en syfilis, en streptomycine verdreef tuberculose. Bovendien werd met middelen als tetracycline en chlooramphenicol de ontwikkeling van antibiotica zo ver opgevoerd, dat men met één enkel medicijn een veelvoud aan verschillende bacteriën kon bestrijden. Dat leidde ertoe dat het vertrouwen in antibiotica toenam en deze middelen een centrale plaats kregen bij alle behandelingen. Met andere woorden, men was een tijdperk binnengetreden waarin men de bescherming van de gezondheid van de mens toevertrouwde aan medicijnen en in het bijzonder aan antibiotica. Echter naast dit feit kwamen ook de vreselijke bijwerkingen van antibiotica aan het licht, die veel mensen hun gezondheid en het leven benam. In onze tijd zijn we tot het inzicht gekomen dat antibiotica de gevaarlijkste medicijnen zijn”.

Hoewel we sinds Dr. Tamura`s waarschuwende woorden meer dan veertig jaar verder zijn, is in het Japanse gezondheidssysteem, dat nog steeds berust op het gebruik van antibiotica, geen teken van een ommekeer te bespeuren. Het geloof in deze medicijnen laat zich vergelijken met dat van een nieuwe sekte in onze moderne maatschappij. Het verstrekken van antibiotica kan in bepaalde gevallen zinvol zijn, maar voorop staat dat het onnodig toepassen, zelfs bij uiterst lichte aandoeningen, ertoe geleid heeft dat veel virussen, bacteriën, schimmels, enz., die hiermee moeten worden bestreden, resistent zijn geworden voor deze middelen…….

2. Pijnstillers onderdrukken de pijn en verzwakken het lichaam. “Wat u beslist over pijnstillers moet weten is het feit dat ze weliswaar de pijn verzachten, maar de oorzaak niet aanpakken. Analgetica werken in op het centraal zenuwstelsel, een van de belangrijkste functies in het menselijk lichaam, en verdoven de pijn slechts tijdelijk. Wat medicijnen betreft, die vanwege hun bijwerkingen voor talloze ongelukken zorgden, staan middelen die op het centraal zenuwstelsel inwerken, na antibiotica, op de tweede plaats”. Daar ze bovendien de enzymproductie vernietigen, moet men ze alleen in noodgevallen, maar nooit lichtvaardig gebruiken.

3. Bloeddrukverlagende middelen bevatten veel bijwerkingen. “Eenvoudigweg te denken dat het goed is om hoge bloeddruk te verlagen, en derhalve bloeddrukverlagende middelen te verstrekken, is gevaarlijk. Wanneer de bloeddruk door zulke medicijnen moedwillig verlaagd wordt, zijn er delen in het lichaam die niet meer door het bloed bereikt kunnen worden. In de hersenen kan dat o.a. tot gevolg hebben dat van tijd tot tijd te weinig bloed toegevoerd wordt. Dat kan leiden tot depressies of zelfs een hersenbloeding, hartaanval en hersenverweking veroorzaken. Bovendien versnellen de bijwerkingen van bloeddrukverlagende middelen het verouderingsproces en zijn mede de oorzaak van het ontstaan van de ziekte van Alzheimer”. Bespreek dit met uw dokter of geneeskundige wanneer zo’n middel nodig is, en zorg voor de lange termijn voor een natuurlijke aanpak van uw bloeddruk.

4. Hormoonpreparaten van de bijnierschors benemen u uw levenskracht.

“Er schijnt nauwelijks een ander middel te zijn dat voor alles en iedereen zo goed werkt als hormoonpreparaten van de bijnierschors (als bijv. cortison). Maar er is ook geen ander medicijn dat overal in het hele lichaam zoveel bijwerkingen veroorzaakt. Een medicament dat artsen als eerste gebruikten was prednison, een hormoonpreparaat van de bijnierschors. Door een enkele prednison-injectie konden heftige reumatische pijnen dadelijk verzacht worden. Echter wanneer patiënten met dit middel over langere tijd geïnjecteerd werden of het oraal innamen, leidden de bijwerkingen plotseling tot maagzweren”. De meeste patiënten nemen dit medicijn ook bij futiele zaken in, ofschoon dat fundamenteel gevaarlijk is.

5. Sulfonamide – de werking neemt af, de bijwerkingen blijven. “Sulfonamiden zijn medicijnen die o.a. werkzaam zijn bij de onderdrukking van etterende ontstekingen. Geen ander middel, behalve de antibiotica, is in de hele wereld zo intensief onderzocht, want het ging tenslotte om medicijnen die zonder een negatief effect op het organisme uitsluitend de ziektekiemen moesten vernietigen. Tot de meest voorkomende bijwerkingen van sulfonamiden behoren niettemin huiduitslag en necrose. Sulfonamide kan ook het bloed, de nieren en het hart aantasten”.

6. Kalmeringsmiddelen maken u geestelijk in de war.

“Geestelijke onrust, angsten en andere emotionele problemen horen nu eenmaal bij het menselijk bestaan. Ze kunnen leiden tot slapeloosheid, neuroses en psychische stoornissen. Dergelijk psychisch lijden wordt met kalmeringsmidelen, de zgn. tranquillizers, behandeld. Het geeft echter onverwachte bijwerkingen. Want de middelen die eigenlijk de geest moeten kalmeren, maken de geest daarentegen onrustig en verward en hebben zulke sterke bijwerkingen, dat ze zelfs zelfmoord en geweld veroorzaken. Ook plotselinge sterfgevallen, waarvoor geen verklaring te vinden is, schijnen met de overmatige inname van tranquillizers verband te houden. Wanneer deze middelen door zwangere vrouwen worden ingenomen, kan het embryo misvormingen oplopen……De farmaceutische industrie heeft heftig tegen verkoopsbeperkingen van deze middelen geprotesteerd”.

7. Verdovingsmiddelen – plaatselijke verdoving is gevaarlijker dan volledige narcose.

“Van alle medicijnen zijn het de narcotica welke de meeste dodelijke shocks veroorzaken. Professor Toyoharu Matsukura van de Universiteit van Osaka kwam in een studie tot de ontdekking, dat in Japan onder de 254 sterfgevallen door medicamenteuze shock er 140 door narcotica waren veroorzaakt. En hoe eigenaardig het ook mag lijken, narcoseongelukken komen veel vaker voor bij plaatselijke verdoving, zoals bijv. bij de tandarts, dan bij volledige narcose”. Omdat pijn nu eenmaal moeilijk te verdragen is, zouden we ons met de preventie moeten bezighouden. Verdovingsmiddelen verzwakken op korte termijn ook het immuunsysteem.

Bron: Professor Terua Higa

Nederlandse vertaling van het boek EMX geschreven door Shigeru Tanaka: https://www.aquariusvitaliser.info/tanaka boek NL1.pdf

Brochure Manju®  Manju® het vroegere EMX is een product waar veel mensen baat bij hebben tijdens een chemo behandeling en vele andere kwalen.

Onze ervaring is dat er zeer goede resultaten worden behaald met het antioxidant Manju® voor de behandeling van diverse kwalen.