Privacy Beleid

Aquarius Technology, gevestigd aan Kerkstraat 6A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: 

http://www.aquariustechnology.nl 

Kerkstraat 6A 

+31572372930 

J. ten Kleij is de Functionaris Gegevensbescherming van Aquarius Technology hij is te bereiken via jan@aquariustechnology.info

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Aquarius Technology verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Locatiegegevens 
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type 
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Aquarius Technology verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

– Gezondheid 
– Kredietwaardigheidscheck

Bij Aquarius Technology is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (ICNL), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Aquarius Technology verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 
– Aquarius Technology analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Aquarius Technology volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Aquarius Technology verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van (meerdere) belang(en):

– Toestemming, namelijk wanneer u vrijwillig uw persoonsgegevens met ons deelt voor een of meer specifieke doeleinden
– Overeenkomst, namelijk wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
– Wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsvrantwoordelijke rust.
– Een vitaal belang, wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen.
– Een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Aquarius Technology neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aquarius Technology) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Aquarius Technology bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat wij op een deel van onze producten een levensgarantie bieden hanteren hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens: 90 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aquarius Technology deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aquarius Technology blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aquarius Technology uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden waarmee wij persoonsgegevens delen:

– SwiftySite, voor de hosting van de website en email.
– Youtube, voor de YouTube video’s op onze website en hoe je daar mee omgaat.
– Google, voor de Google Maps functies op onze site en hoe je daar mee omgaat.
– AT Healthproducts, dochterbedrijf van
Aquarius Technology.
– Vitalogica, dochterbedrijf van
Aquarius Technology.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Aquarius Technology gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij (het eerste) bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aquarius Technology gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieTypeDuurOmschrijving
akaalb_image_buienradarsessionNo description
CONSENT16 years 3 months 2 days 10 hoursYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
ss_modesessionNo description available.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aquarius Technology en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aquariustech@online.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aquarius Technology wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aquarius Technology neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij uw gegevens online opslaan, dan slaan wij die zo veel mogelijk versleuteld op. En als we fysieke documenten bewaren, dan doen we dat altijd op een locatie waar een medewerker aanwezig is, of op een locatie die met een slot beveiligd is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via aquariustech@online.nl