EM toepassing

Kringloop van het leven

Kennis maken met EM effectieve micro-organismen, ecologisch, effectief

Zonder micro-organismen zou onze planeet geen leefbare biosfeer hebben.
Dankzij micro-organismen is het leven in zijn huidige vorm mogelijk.
Ze hebben de oorspronkelijk vijandige atmosfeer van onze planeet met de levensnoodzakelijke zuurstof verrijkt.

Ook vandaag de dag zijn de micro-organismen nog mede verantwoordelijk voor het in standhouden van de cycli in de natuur en een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Zelfs de mens wist de micro-organismen reeds duizenden jaren geleden te gebruiken, al wist hij niet dat deze zeer kleine levende wezens erachter zitten. Levens- en genotmiddelen zoals kaas, yoghurt, gebak, bier of zuurkool zijn zonder micro-organismen ondenkbaar. Maar ook meer recent leveren ze een belangrijke bijdrage. Zo worden ze onder andere gebruikt voor de productie van antibiotica of biogas.

Maar wat zijn Effectieve Micro-organismen precies? Effectieve Micro-organismen – ook wel EM genoemd – zijn een speciale mengeling van micro-organismen die regeneratieve processen ondersteunen en rottingsprocessen onderdrukken. Deze mengeling werd ongeveer 30 jaar geleden ontwikkeld op het Japanse eiland Okinawa.

De belangrijkste micro-organismen in EM zijn melkzuurbacteriën, verschillende gistsoorten en fotosynthetische bacteriën. Alle micro-organismen worden ter plekke in de natuur verzameld en speciaal gekweekt. Natuurlijk niet genetisch gemodificeerd.

Hoe werkt EM? Het geheim van onze micro-organismen

De EM effectieve micro-organismen zorgen ervoor dat de regeneratieve micro-organismen in de microbiële omgeving overheersend zijn. Hierdoor wordt een milieu gecreëerd waarin de micro-organismen door fermentatie een positieve invloed hebben op de groei en de kwaliteit van planten en de vruchtbaarheid van de bodem.

Fermentatieve afbraak wordt gestimuleerd en rottingsprocessen gestopt. Een bodem waarin regeneratieve micro-organismen overheersen kan voor optimale resultaten zorgen, ziektes onderdrukken en kwalitatief hoogwaardige producten opleveren.

Het gebruik van Effectieve Micro-organismen valt zowel in de conventionele landbouw als ook in de biologische landbouw in goede aarde. Het gebruik van EM kan de kosten voor kunstmest verlagen en  na verloop van tijd de onkruidgroei verminderen. Omdat de Effectieve Micro-organismen vooral werkzaam zijn in een anaerobe omgeving zijn ze bijzonder geschikt om problemen zoals rotting, stankoverlast en slibvorming tegen te gaan.

De Effectieve Micro-organismen worden gebruikt in de land- en tuinbouw, fruitteelt en wijnbouw. Daarnaast draagt EM in vijvers, biotopen en viswateren enorm bij tot verbetering van de waterkwaliteit en zorgt het voor de afbraak van slib. Die micro-organismen in EM zijn in staat om rottingsprocessen, die ontstaan door afzetting van organisch materiaal zoals bladeren, algen, pollen, zaden, visvoer etc. om te zetten. De waterkwaliteit wordt hierdoor geoptimaliseerd en er ontstaat een uitstekend milieu om vis te kweken.

De geschiedenis van Effectieve Micro-organismen

Ongeveer 30 jaar geleden werd op Okinawa (Japan) een mengeling van micro-organismen ontwikkeld die zich inmiddels als enorm behulpzaam heeft bewezen op veel gebieden van ons leven. Deze mengeling wordt EM genoemd en bestaat uit verschillende soorten micro-organismen die in de natuur werden verzameld en op een specifieke manier werden gekweekt.
Veel van deze micro-organismen zijn al lang bekend in de geneeskunde en in de voedselindustrie en uiterst nuttig voor mens, dier, plant, bodem en water. Uiteraard werden de Effectieve Micro-organismen niet genetisch gemodificeerd. De volledige onschadelijkheid en veiligheid van EM wordt al jarenlang door diverse onderzoeken zowel in Japan als elders in de wereld steeds opnieuw bevestigd.


Filosofie, onze aanpak

AT Healthproducts staat voor de uitvoering van het ecologische gedachtengoed met behulp van Effectieve Micro-organismen en de voortdurende ontwikkeling van deze technologie.

Het streven is om maximaal van nut te zijn voor de duurzame ontwikkeling, de verbetering en de instandhouding van de natuurlijke water-, lucht- en bodemkwaliteit (door het verhogen van de bodemvruchtbaarheid).

Onze producten onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en door het creëren van duurzame voordelen voor mens en milieu. Het gebruik van AT Healthproducts producten is een actieve bijdrage aan een beter milieu, omdat daar waar effectieve micro-organismen gebruikt worden het milieu ontzien en hersteld wordt.

Wij geloven in onze voorbeeldfunctie en delen onze kennis met onze medewerkers, klanten en leveranciers. We werken nauw samen met biologisch georiënteerde verenigingen, milieuorganisaties en -academies om ons gemeenschappelijk streven naar een gezonde en leefbare omgeving te bereiken.

Onze ecologische principes zoals milieubescherming en het duurzame gebruik van natuurlijke grondstoffen vormen de basis van ons succes. Daarom letten wij ook bij de keuze van onze leveranciers steeds op de naleving van deze principes, zoals korte transportwegen en energiezuinige productiemethodes.

Wij waarderen onze klanten zeer en hebben voor hen het grootste respect. Zij mogen leren om de authenticiteit en de duurzame waarde van onze technologie te begrijpen en te waarderen, om hierdoor een nieuwe toegang tot een oorspronkelijke natuur te vinden.

De bodem weer voorzien van organische producten zoals compost, en goede micro-organismen is van levens belang.