De waarheid over kanker, dit moet je zien!

Monsanto heeft het voor elkaar

Kringloop van het leven

Water is water. Soms is het schoon, soms vervuild. Maar het smaakt altijd hetzelfde en heeft altijd dezelfde chemische samenstelling. Of is water toch meer dan H2O? Al jaren wordt gesproken over vitaal water, water dat leeft omdat het met een vitalisator in contact is gebracht.

 

 

Vitaal water op Een vandaag

http://www.rtvoost.nl

Uitzending over het “Natuurlijkhuus”, ecologisch gebouwd en er wordt verantwoord en efficient omgegaan met water en energie.

Gevolgen van straling op gezondheid van mens en dier

Biological effect in blood from pulsed electromagnetic fields after 5, 17 and 29 minutes

 

 

Eigen onderzoek van Arjen Witzel.

Wanhopig op zoek naar de oorzaak van mijn klachten die artsen niet kunnen vinden:

Hoofdpijn,

Spierpijn,

Oververmoeidheid,

Slaapproblemen,

Onverklaarbare depressies,

Huidproblemen,

Enz.Uiteindelijk een eigen levend bloed analyse laten doen.

Bij gebruik van mobiele telefoon gedurende 30 Minuten. Bloed monsters op 5, 17 en 29 minuten.

Na eerste bloed monster non stop gebruik van mobiele telefoon aan het hoofd voor 29 minuten.

 Ik heb Voor deze test 24-uurs geen mobiele telefoon gebruikt .

 U kunt zien in deze video:
1:

Eerste bloed monster voor het gebruiken van een mobiele telefoon.

Ik begon hierna te bellen met mobiele telefoon aan het hoofd. Brrr!

2:

Tweede bloed monster na 6 minuten de mobiele telefoon gebruiken.

Ik blijft bellen met mobiele telefoon. Brrr!

3:

Dan derde bloed monster na 17 minuten de mobiele telefoon gebruiken.

Ik blijft bellen met mobiele telefoon. Brr!!!!

 En de laatste test na gebruik van de mobiele telefoon voor 29 minuten.

 De originele video is genomen in 1 stuk 34 minuten lang. (bewijs materiaal juridisch proces)
In de video hier ziet de clips als de camera draaide naar de beelden van het bloed monster op het microscoop scherm.

Er is gebruik gemaakt van de HC-4000 live microscoop.
Deze test kan worden herhaald met hetzelfde resultaten.
Na 17 minuten kan bloed beeld worden vergeleken met iemand met een ernstige griep. Koorts

U kunt de video hier bekijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze film van George Carlo kunt u een technische verklaring bekijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze effecten zijn niet nieuw.

http://www.buergerwelle.de/pdf/geldrollenbildung_durch_handystrahlung.pdf

Maar met een hoop geld krijg je het voor elkaar deze informatie met gevolgen te onderdrukken.

Mobieltje funest voor erwt

donderdag 17 september 2009, 08.24 uur

 Camera | De straling van mobiele telefoons is een dreiging voor de voedselvoorziening, concluderen Indiase onderzoekers. Ze constateren een funeste uitwerking van de straling op de kieming van peulvruchten.

Onderzoekers van Punjab University van Chandigarh deden een proef met containers met moong dal, een veel geteelde soort spliterwten, meldt de Indiase nieuwssite Tehelka. Ze plaatsten in een gesloten bewaarplaats met zaaizaad 2 mobiele telefoons.

De kieming van de erwten met mobieltje was na 2 uur straling 18 procent slechter dan van erwten zonder mobieltje. Na 4 uur straling nam de kieming zelfs met 30 procent af. De straling heeft vooral effect op de wortels, omdat ionen weglekken.

Eieren en bijen
De onderzoekers zien in de straling een oorzaak voor de verslechterde groei van gewassen in Noord-India. Andere Indiase onderzoekers constateerden een negatief effect van mobieltjes op bevruchte kippeneieren, bijen en mussen. Auteur:  Jelte Albada

‘Weg met umts-mast school’

 

AMSTERDAM – Een groep ouders met kinderen op de P.J. Troelstraschool in Geuzenveld/Slotermeer is ernstig verontrust over de mogelijk te hoge straling van een umts-mast op het dak van de school.

 

De basisschool aan de Dr. H. Colijnstraat telt 750 leerlingen. In vrij korte tijd werd een hersentumor geconstateerd bij een leerling, een ex-leerling en een docent .

Volgens Fred Woudenberg, hoofd medische milieukunde van de GGD, komen hersentumoren bij kinderen hoogst zelden voor. ”We hebben de ouders van beide kinderen aangeboden een onderzoek naar de straling te doen maar daar hebben ze niet op gereageerd,” zegt zijn woordvoerder.

Om aan de onrust op school een einde te maken heeft het stadsdeel het bedrijf Phone Vision gisteren metingen bij de school laten verrichten. Stadsdeelwethouder Tys de Ruijter (GroenLinks) hoopt over een week de uitslagen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst aan de ouders bekend te maken. Volgens De Ruijter is er voortdurend overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

Volgens Nancy van Beest, die namens een kleine twintig ouders zegt te spreken, was er al onrust voordat de ziektegevallen zich voordeden. De vijf meter hoge mast staat op het dak van de twee verdiepingen tellende school. De ouders vinden dat te laag. Bovendien is onduidelijk in hoeverre de straling doordringt in de noodlokalen. ”Het is niet bewezen dat de straling schadelijk is, maar ook niet dat het onschadelijk is,” aldus Van Beest.

De verontruste groep ouders zou het liefst zien dat de mast wordt verplaatst. Volgens Van Beest is eigenaar T-Mobile daar ook toe bereid, maar wil het stadsdeel, eigenaar van het gebouw, niet meewerken. Verplaatsing binnen een straal van vierhonderd meter zou het stadsdeel 50.000 à 100.000 euro kosten, aldus De Ruijter. ”Helemaal weghalen kost nog meer, dan plegen we contractbreuk. Dat doe je niet zomaar.”

De schoolleiding was niet bereikbaar voor commentaar.

Stadsdeel Westerpark weert umts-masten. In Oud-Zuid kregen bewoners van verzorgingshuis D’Oude Raai in mei de VVD en GroenLinks aan hun zijde toen ze in opstand kwamen tegen de zendmasten op hun dak.

Volgens het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) is enig verband tussen de straling en het ontwikkelen van kanker op korte termijn nooit aangetoond.

Bron: FRANS BOSMAN Het Parool, 22-09-2006

Zürich: stop op UMTSwww.20min.ch/news/zuerich/story/29961899 .

Zürich: geen UMTS-masten meer.

Een dag nadat de resultaten van het Zwitserse onderzoek bekend werden gemaakt, besloot de Zwitserse gemeente Zürich om géén nieuwe UMTS-zendmasten meer toe te staan.

Ondanks het onderzoek, dat nota bene werd uitgevoerd aan de ETH in Zürich, heeft de Gemeente gekozen voor een ‘moratorium’. De zorg voor de gezondheid gaat voor. Met 69 stemmen vóór en 51 tegen werd besloten voorlopig geen nieuwe vergunningen te verlenen.

De gemeenteraad van Zürich heeft het bestuur bovendien opgedragen de mobiele providers te vragen om vrijwillig de gezamenlijke vermogensdichtheid te verminderen. Ook moet het bestuur nagaan
of UMTS in afwachting van verder onderzoek geheel opgeschort kan worden.

Onderzoek heeft twijfel niet weggenomen.

Het onderzoek aan de ETH door de Universiteiten van Zürich en Bern kwam tot de slotsom dat UMTS-straling geen negatieve invloed heeft op het welbevinden. Maar dat heeft de twijfel niet weggenomen, aldus de raadsfractie van de Grünen. Want het onderzoek zegt niets over de gevolgen op lange termijn.

Grootste antennedichtheid van Zwitserland:

Zürich is bovendien de stad met de grootste antennedichtheid van Zwitserland. Het moratorium is een belangrijk instrument voor het stadbestuur bij de gesprekken met de providers. Zürich is ook de stad met de grootste dichtheid aan mobiele telefoons in Zwitserland.

Für deutlich mehr Engagement der Stadt sprachen sich auch SP und EVP aus. Die EVP begrüsste deshalb den von der SP gewünschten Zusatz im Postulat, der Stadtrat solle die Anbieter auch zu freiwilligen Zugeständnissen bringen.

Bron: o.a.

 

Bron: stopumts 09-06-2006Zie ook: UMTS

K-Tipp over Zwitsers onderzoek
zondag, 18 juni 2006 – Dossier: Algemeen

Deelnemers aan Zwitserse studie werden wel onwel

In het Zwitserse blad K-Tipp nr 12 van 14 juni 2006 staat een verhaal over het Zwitserse onderzoek.

Daarin zegt projectleider Peter Achermann van de universiteit Zürich:
”We moeten vaststellen dat slechs enkele personen incidenteel (meestal) zwakke symptomen meldden. Dat klopt. We hebben die op grond van de resultaten van alle proefpersonen niet met de veldsterkte in verband kunnen brengen. De grote meerderheid van de proefpersonen meldde geen of geringe symptomen.”

Wat twee proefpersonen bekend hebben gemaakt, klopt dus. Zie: doc.php/Artikelen/923
Bij het onderzoek van TNO Cofam in 2003 was er ook een kleine minderheid die ernstige symptomen meldde. Een proefpersoon moest het onderzoek tussentijds afbreken vanwege hevige klachten.

Eén van de proefpersonen in Zwitserland: ”Ik werd duizelig, was bijna van de stoel gevallen. Maar ik heb doorgezet en de opgaven aan de computer tot het eind toe uitgevoerd. Ik had daarna geen auto meer kunnen rijden, voelde me dronken. Toen ik thuiskwam, zei mijn vrouw dat ik krijtwit zag. De volgende dag has ik migraine en kiespijn.”

Een andere proefpersoon: ”Na de test voelde ik me nog urenlang beroerd.” De uitspraak van Achermann roept vragen op. Het is al bekend dat het Zwitserse onderzoek niets zegt over de gevolgen van blootstelling op de lange termijn, noch over de blootstelling aan mobiele telefoons.
Mogelijk is de conclusie ‘voor iedereen helemaal geen gevolgen na 45 minuten blootstelling’ ook niet terecht. Maar om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn onvoldoende gegevens bekend.

Zwitserse onderzoek onvolledig
maandag, 19 juni 2006 – Dossier: Algemeen

Zwitserse onderzoek onvolledig

De uitkomst van het Zwitserse onderzoek blijkt niet volledig te zijn. Hij geldt slechts als er een dosis-response relatie tussen de straling en de effecten bestaat.

Dat bevestigt Niels Kuster, directeur van de IT’IS Foundation en professor aan de ETH in Zürich. Hij was een van de onderzoekers van het Zwitserse onderzoek.

”We zijn geheel uitgegaan van het bestaan van een dosis-response relatie. Door verschillende mensen is echter voorgesteld om uit te gaan van amplitude-windows”, aldus Kuster. Een window is een gebied met straling van een bepaalde structuur (frequentie, modulatie) waarbinnen in bepaalde delen van biologische systemen bepaalde effecten optreden.

Bij geluidsgolven bijvoorbeeld is de reactie van een mens hetzelfde als zijn naam wordt gefluisterd of geroepen: hij draait zich om. Beneden een drempel is er echter geen reactie. Buiten een frequentiegebied van ongeveer 20 tot 20.000 Hz wordt het geluid ook niet waargenomen. Zulke windows bestaan ook bij elektromagnetische straling. Een voorbeeld is het zichtbare licht. Alleen binnen bepaalde frequenties nemen we zichtbaar licht waar met onze ogen.

Het is lastig om windows te onderzoeken. ”We kennen het vermogen niet, we kennen het biologische mechanisme niet, we kennen de plek van interactie niet, we kennen de frequentie niet en de modulatie niet. Met andere woorden, we hebben de middelen en de tijd niet om te onderzoeken of er een window effect is. Als we het vinden, is het bij toeval. Misschien kan het nieuwe Nederlandse onderzoeksprogramma hier aandacht aan besteden”, aldus Kuster.

Kuster toont zich kritisch over de manier waarop staatssecretaris Van Geel de uitkomst van het Zwitserse onderzoek interpreteert en bekend heeft gemaakt. De politiek maakt vaak misbruik van onderzoek en geeft de uitkomsten onjuist weer. ”Dat gebeurt elke keer. We hebben de beperking van het onderzoek duidelijk aangegeven. Het was een poging om het onderzoek van TNO te valideren, en die poging is mislukt. Elke andere conclusie uit het onderzoek is niet terecht”, aldus Kuster.

Het enige dat door het Zwitserse onderzoek opnieuw is aangetoond, is dat mensen geen orgaan bezitten waarmee ze zwakke elektromagnetische straling bewust waar kunnen nemen (ook niet voor ioniserende straling). Uitzonderingen zijn het oog voor het zichtbare licht en de huid voor de warmte van infrarode straling.

Volgens Gerrit Teule, auteur van het binnenkort bij uitgeverij Schors in Amsterdam te verschijnen boek ‘De verborgen vervuiler’, is het werkelijke probleem van de straling noch door TNO, noch door het Zwitserse team, goed onderzocht. ”De gevoeligheden die mensen rapporteren wijzen niet op een dosis-response relatie”, aldus de schrijver.

UMTS en het Zwitserse onderzoek
vrijdag, 27 januari 2006  Informatie over het onderzoek is hier te vinden:

www.mobile-research.ethz.ch/english/index_e.htm 

Bronnen:
e-mail van Roger Maier, proefpersoon
telefoongesprek met Armin Furrer, proefpersoon
e-mail van Martin Röösli, onderzoeker

Bron: Stopumts

 

http://www.hetbitje.nl/bitjeD2508g.pdf

Professor bevestigt biologische effecten straling mobiele telefoons.vrijdag, 08 juli 2005 – Dossier: Wetenschap 

‘Mobiel bellen maakt vroeg oud’, zie: doc.php/Onderzoeken/364

 

Bron: WWW.stopumts.nl

Uit “Natürlich Gesund” februari 2005

EU-studie bewijst:

STRALING MOBIELTJES IS TIJDBOM

 

 

 

 

 

 

 

Twaalf groepen van wetenschappers uit 7 EU landen hebben aan de hand van de REFLEX-studie eindelijk het bewijs geleverd : elektromagnetische velden beschadigen de cellen. Moet de lobby voor mobiele telefonie eerdere waarschuwingen nu eindelijk serieus gaan nemen ?

…Uit grote bezorgdheid voor de gezondheid van onze medemens wenden wij ons als gevestigde artsen (…) tot de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en de politiek, als ook tot de media. Wij constateren de laatste jaren bij onze patiënten een dramatische toename van ernstige chronische ziekten. In het bijzonder leer- en concentratiemoeilijkheden bij kinderen, bloeddruk veranderingen, hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen, degeneratieve ziekten van de hersenen en vormen van kanker….!”

Met deze woorden begint het beroemd geworden Freiburger Appell van de Igumedgroep, die zich in oktober 2002 met meer dan 100 artsen in de publiciteit begaf voor betere bescherming van de burgers tegen straling van mobiele telefonie. In het hele land vond deze dramatische oproep met zijn zorgwekkende inhoud en zijn eis om vermindering van de grenswaarde voor elektromagnetische straling zijn weerklank middels meer dan 4000 handtekeningen.Tenminste bij het bezorgde publiek. De providers daarentegen ? Niet onder de indruk van de terechte bezorgdheid van de burger verklaarden ze het verband tussen straling van mobieltjes en ziekten voor hun bedrijf als ” ongegrond” en wimpelden het neerbuigend af als ” wetenschappelijk niet bewezen”.

Tot voor kort. Want twee jaar na dit artsenappèl valt een wetenschappelijke studie de lobby voor mobiele telefonie voor het eerst behoorlijk lastig : de zogeheten REFLEX-studie. Als eerste uitkomst van een door de stichting VERUM georganiseerd en uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek bewijst deze studie overduidelijk het volgende feit : Elektromagnetische velden zijn in staat ” in zekere, maar geenszins in alle levende cellen, breuken in de DNA strengen te veroorzaken en het aantal microkernen en chromosoomveranderingen te verhogen”. Of, om het eenvoudiger te zeggen : ”De bewering van de industrie, als zouden er geen schadelijke mechanismen bekend zijn door elektromagnetische velden, is duidelijk weerlegd” . Aldus de internist Dr. Franz Adlkofer van de stichting Verum ( stichting voor ethologie en milieu in München), die als projectleider van de groot opgezette REFLEX-studie het zorgwekkende resultaat in de openbaarheid bracht. 

De alarmerende uitkomst

De drie jaar durende REFLEX-studie werd gefinancierd door de Europese Commissie, de Zwitserse en de Finse regering, alsook door de Stichting Verum in München. De Stichting Verum onder leiding van Dr. Franz Adlkofer nam de coördinatie en uitvoering op zich. Er werd namelijk door 12 onafhankelijk van elkaar werkende laboratoria onderzoek gedaan. Deelgenomen werd door zeven teams van onderzoekers van de Universiteit van Bologna, Bordeaux, Milaan, Wenen, Zürich, Berlijn en Hannover, alsmede vijf niet Universitaire onderzoeksplaatsen. De doelstelling van het onderzoek was om de potentiële invloed van elektromagnetische velden op biologische systemen in celculturen te doorgronden. En ondanks verschillende bewijsmethoden kwamen de wetenschappers eensluidend tot hetzelfde resultaat : Vanaf een SAR-waarde van 1.3 Watt per kg ontstonden er enkelvoudige- en dubbele strengbreuken in het reageerbuisje bij de celproeven. (SAR is de afkorting voor de specifieke absorptiewaarde, resp. het meetpunt voor de opname van elektromagnetische energie die in het menselijk lichaam wordt omgezet in warmte. De temperatuurstijging van lichaamsweefsel die daarbij geproduceerd wordt, wordt hier als zgn. “thermisch effect” aangeduid.) Dat betekent : Met de SAR-waarde van 2.0 Watt per kg ligt de officiële grenswaarde voor mobiele telefonie ver boven de schadelijke waarde van 1.3 Watt / kg.      

“Gevaarlijk zijn in het bijzonder de dubbele strengbreuken in het DNA” , aldus Dr. Franz Adlkofer, “omdat zij door het lichaam niet altijd goed hersteld worden”.

In duidelijke taal : een verhoging van het risico op kanker in de nabijheid van een basisstation voor mobiele telefonie, is wel heel waarschijnlijk. Daarnaast stelde een van de onderzoeksteams in de REFLEX-studie vast : Zijn cellen eenmaal beschadigd, dan wordt dit door de invloed van straling nog eens een veelvoud versterkt.

De in de studie vastgestelde aantasting van de celstructuren kan echter, omdat het in vitro, met reageerbuisjes, uitgevoerd werd, niet direct gekoppeld worden aan het complexe biologische systeem van de mens. Het is echter wel zeker om aan te nemen dat er afwijkingen voor de volgende generaties ontstaan. Des te meer reden om aan de hand van deze studie met zijn alarmerende uitkomst d.m.v. verdere voorzorgsmaatregelen de belasting door straling te verminderen. De eerste stap in deze richting is de Memon® Telefoon-Transformer. De bloedplaatjes-microscoopanalyse ( meer informatie op www.memon.de ) liet bij het inzetten van Telefoon-Transformers de volgende resultaten zien:

 

Bloedplaatjes van een proefpersoon vóór de meting (afbeelding in verhouding 1:500)

 

Bloedplaatjes van een proefpersoon na 10 minuten telefoneren met een mobiele telefoon: bloedplaatjes verkleven ( afbeelding in verhouding 1:1000)

 

Bloedplaatjes van een proefpersoon na 10 minuten telefoneren met een mobiele telefoon met gebruik van de Memon® Telefoon-Transformer (afbeelding in verhouding 1:500)

 

Metingen door mw. Siegrid Rausch, Naturheilpraxis Rosenheim.

Onderzoek gesteund door de industrie :                                       

Mooier gemaakte eindresultaten ?

De providers laten het als altijd hierbij. De fabrikanten Motorola en Sony-Ericsson zwakten de uitkomsten van de REFLEX-studie direct af, met de verwijzing dat een verband tussen mobiele straling en beschadiging van het DNA in andere onderzoeken niet aangetoond kon worden. Een sterk staaltje ! Niet voor niets worden volgens het Mobilfunk-Burgerforum : “…wereldwijd (….) 80% van het onderzoek op het gebied van elektromagnetische velden door de industrie en van providerskant gecontroleerd. (….)

Dure onderzoeken, die tenslotte met belastinggeld worden gefinancierd, blijven daarentegen in de la liggen wanneer niet het gewenste resultaat wordt gehaald. “Een gebruiker kan zeven dagen per week ev. 24 uur mobiel bellen zonder bloot te staan aan gezondheidsrisico’s” .

Ondanks de REFLEX-studie met zijn serieus te nemen uitkomst spreekt men hier altijd nog van een grenswaarde van 2 Watt per kg, zonder hoe dan ook maar op het aangetoonde getal van 1.3 Watt te willen ingaan. Kortgezegd : Bij het Informationszentrum Mobilfunk, het IZMF, gaat het om een initiatief van de branche zelf, dat in juni 2001 door de providers E-Plus, MobilCom, O2, T-Mobile en Vodafone 2 opgericht werd.

Rundvee sterft door straling van mobiele telefonie:

Hoe zeer bij onderzoek wordt gemanipuleerd, bewijst bijvoorbeeld het onderzoek bij runderen dat het Beierse Ministerie voor Milieu in augustus 1998 liet uitvoeren. Gespannen werd het eindresultaat afgewacht van deze tweejarige intensieve observatie bij 38 bedrijven. Het resultaat : Het Beierse Ministerie voor Milieu deelde mee dat ” een gevaren-scenario” niet aan de orde was en er zouden geen wezenlijke nieuwe inzichten zijn. De inhoud van de mededeling verstrekt aan de media is kort en ongevaarlijk, dit in tegenstelling tot de langere versie die schrikbarende details bevat. Zo lieten de dieren bij permanente straling van basisstations opmerkelijk gedrag zien: verhoogde prikkelbaarheid, veranderde voedselopname, verstoord liggedrag en verminderd herkauwen. Vastgesteld werd ook de verminderde delingscapaciteit van de bloedlymfocyten. De frequentie in misvormingen bedroeg 3,27%( tegen normaal 0,2 tot 1,0%). Er deden zich meer misgeboorten voor, alsmede een sterke verzwakking van het immuunsysteem. Acht koeien gingen dood door sceptische ziektes. Geen gevaren-scenario ? De gedetailleerde onderzoeksresultaten vertellen wat anders. Echter, zoals een spreker op de Beierse Gemeindetag het uitdrukte: “Ze geven een opdracht voor onderzoek en vervolgens zetten ze het in de kast.”

Nog drastischer laat een geval uit de praktijk zien dat juist dieren gevoelige parameters zijn voor het verband tussen elektromagnetische velden en het organisme : De runderen op de boerderij van de fam. Stengel zijn eind 1997 gezond. Ook het fokken van kalveren verloopt probleemloos. Maar dan wordt naast de boerderij een zendmast geplaatst. Korte tijd later worden de eerste dieren ziek, de geboorte van kalveren stagneert. De in het laboratorium onderzochte bloedplaatjes van de runderen lijken op die van kankerpatiënten  die met bestraling behandeld zijn. De treurige balans in oktober 2004 : 11 koeien en 12 kalveren zijn dood, en daarnaast doen er zich 37 misgeboorten voor. Slechts één koe uit het bestand van 1997 leeft op dit moment nog.

Mobiele telefonie– Het grootste veldexperiment met levende mensen ? In gang gezet door cynische zakenlieden, die kiezen voor het grote geld ? Zonder rekening te houden met de toxische werking van elektromagnetische velden ? Met de uitwerking van permanente straling door elektromagnetische velden ? Met mogelijke beschadiging van erfelijk materiaal ? Zonder rekening te houden met de gezondheid van onze kinderen en toekomstige generaties ? Een tijdbom die misschien pas over honderd jaar zal afgaan– maar dan des te heftiger ?

Er is echter hoop : Steeds meer wetenschappers en artsen eisen nu een omslag in het denken, een consequente milieupolitiek, die het belang van de gezondheid boven het economisch belang stelt. Niet in de laatste plaats is de gegroeide betrokkenheid van onderzoeksgroepen en medici te danken aan de alarmerende uitkomsten van de REFLEX-studie. Eén eis blijft : een verlaging van de grenswaarde en verbreding van het onderzoek naar de gentoxicologische effecten. M.a.w. een voortzetting van de REFLEX-studie. Alsmede de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijker technologieën, die schadelijke straling de-contamineren en daardoor ook de gezondheid van volgende generaties in stand houden. Of, zoals aangegeven in een nieuw Appèl dat op 1 januari 2005 vanuit Helsinki verzonden is naar de gezamenlijke leden van het Europees Parlement : “Wij ondergetekenden, artsen en onderzoekers, maken ons grote zorgen of het principe van voorzorgsmaatregelen wel voldoende op elektromagnetische velden wordt toegepast, in het bijzonder met betrekking tot de bandbreedte van zend- en magnetronfrequenties.(….) Wij doen een beroep op u als lid van het Europees Parlement om onmiddelijk de vastlegging van een nieuwe veiligheidsstandaard in de  Europese Unie te bewerkstelligen.(…..) De Europese Unie moet per direct maatregelen voorstellen om het NIEUWE REFLEX-project te financieren.”

Wie geïnteresseerd is om de oproep te ondertekenen: Onder www.elektrosmognews.de vindt u de desbetreffende link.

Elisabeth Aslan. 

Uit ervaring en metingen is gebleken dat bovenstaande vertaling van het onderzoeksrapport ook van toepassing is op uw DECT huistelefoon !!!!

Voor het volledige rapport :

http://www.itis.ethz.ch/assets/Downloads/Papers-Reports/Reports/REFLEXFinal-Report171104.pdf

http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/Prof_v_Klitzing-Elektrosensibilitaet_ist_messbar.pdf 

 [PDF] Platform GSM en Gezondheidsrisico’s. DE INVLOED VAN

 

www.stopumts.nl

Home