Catastrofale gevolgen

“50 jaar zonsopkomsten” van Peter Cruijff

Klimaatbulletin door Peter Cruijff

Via deze link is de film “Kwart over twaalf” te zien, dit is de lange versie.
Via deze link is de film ‘Kwart over twaalf” te zien, dit is de korte versie.

Waar het mis ging:

Gletsjers Groenland smelten alsmaar sneller

De gletjsers op Groenland smelten sneller dan totnogtoe gedacht, zo staat te lezen in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Science. Volgens satellietmetingen heeft zich de hoeveelheid smeltwater van gletsjers de jongste jaren verdubbeld.

Vooral op de zuidelijke helft van het eiland lijkt deze ontwikkeling tengevolge van hoge temperaturen te accelereren, bericht de Britse klimaatvorser Julian A. Dodeswell van de Universiteit van Cambridge in Science. Oorzaak kan de klimaatsverandering op onze planeet zijn. Ook bij de gletsjers in het noordelijke deel van Groenland lijkt het smeltproces te versnellen, aldus Eric Rignot van het Caltech in Pasadena en Pannir Kanagaratnam van de Universiteit van Kansas in Lawrence in een aparte bijdrage in het tijdschrift. Volgens hun berekeningen is tussen 1996 en 2005 de hoeveelheid smeltwater daar verdrievoudigd. Volgens de jongste schattingen draagt op Groenland gesmolten ijs bij tot 0,5 mm van de jaarlijks 3 mm hoge stijging van het zeepeil. Mocht het ijs op Groenland compleet smelten, zou het zeeniveau met zeven meter toenemen.

Bron: De Morgen 16-02-2006

 

 

Nieuwe ‘ijstijd’ dreigt door zwakkere Golfstroom.

door MARTIJN HOVER

2 DECEMBER 2005 – EINDHOVENDe warme Golfstroom die Noordwest-Europa zo’n aangenaam klimaat bezorgt, is ernstig in kracht afgenomen. Als die trend doorzet, kan dat leiden tot een daling van de gemiddelde temperatuur.

De temperatuurdaling zou in Scandinavië 5 tot 10 graden kunnen bedragen. Bij ons zou ze kunnen uitkomen op 2 tot 4 graden. Dat constateren Britse oceanografen die het afgelopen jaar metingen hebben verricht aan de Golfstroom, die warm oceaanwater uit de tropen transporteert naar het noorden van de Atlantische Oceaan.

Klimatologen hadden al voorspeld dat de Golfstroom in kracht zou kunnen afnemen door de toevoer van zoet water naar de Noordelijke IJszee. Het zoete water is afkomstig van smeltende gletsjers op Groenland en van rivieren met smeltwater uit Siberië. Wetenschappers vermoeden dat de zogenaamde ‘kleine ijstijd’, een periode met uitzonderlijk strenge winters tussen 1300 en 1850, wellicht ook werd veroorzaakt door een verstoring in het circulatiepatroon van het oceaanwater.

Bron: Stentor 2 december

 

Opwarming aarde zet een zesde van wereldbevolking zonder water.

 

De komende decennia zal ruim een zesde van de wereldbevolking in de zomer kampen met een tekort aan water.
De opwarming van de aarde zorgt er volgens prognoses voor dat sneeuw steeds sneller gaat smelten en een groot deel van het water gaat bij gebrek aan waterreservoirs ongebruikt in zee vloeien. Amerikaanse onderzoekers waarschuwen in het jongste nummer van het vakblad Nature voor deze en andere gevolgen van de klimaatsveranderingen.

 

De mens zal in een warmere wereld ook meer gezondheidsproblemen krijgen. Vandaag sterven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks al zo’n 150.000 mensen aan directe of indirecte gevolgen van de klimaatverandering. De onderzoekers rond Jonathan Patz van de Universiteit van Wisconsin halen zo bijvoorbeeld de doden door hittegolven aan. Zij vrezen dat de stijgende temperaturen ook zullen zorgen voor een grotere insectenpopulatie, die ziektes kunnen overdragen, en voor meer mislukte oogsten.
De temperaturen in het gebied van de Rijn stijgen volgens de klimaatmodellen tot 2050 met bijna 2,5 °C. De opwarming zal ervoor zorgen dat het waterpeil van de Rijn steeds afhankelijker wordt van de regenval, meent een onderzoeksteam rond Tim Barnett van de Scripps Institution of Oceanography in Californië. In de winter zal er vaker hoogwater staan, terwijl er zich in de zomer vaker langere periodes van droogte zullen voordoen.
De industrie, landbouw en huisgezinnen zullen de krappe watervoorraden in de zomermaanden moeten delen en de scheepvaart zal door het lage waterpeil beperkt worden, klinkt het nog. Ook kan er minder energie worden opgewekt met waterkracht en zullen de inkomsten voor het toerisme in de Alpen dalen omdat het ski-seizoen korter zal zijn.
In het westen van de VS zal de opwarming van de aarde tot gevolg hebben dat vanaf 2050 de periode van hoogwater in de lente een maand vroeger begint dan nu het geval is. Omdat er niet voldoende waterreservoirs zijn om het teveel aan water op te vangen, zal er in de zomer, als de vraag naar water het hoogst is, een tekort zijn.

 

Bron: Gazet van Antwerpen 16-11-2005

 

Warmer weer, maar ook kans op ijs.

Nederlandse boeren zullen meer suikerbieten en wintertarwe oogsten en toeristen zullen de Lage Landen aantrekkelijker gaan vinden dan de Balearen.

Dat zijn twee gevolgen van de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd neemt het aantal infectieziekten, zoals de ziekte van Lyme, waarschijnlijk toe, sterven planten en dieren uit en kan het transport over de Rijn in gevaar komen omdat de hoeveelheid smeltwater afneemt naarmate er minder te smelten valt.

Voor de eerste keer is onderzocht wat de klimaatverandering specifiek voor Nederland voor gevolgen heeft. Het milieu en natuurplanbureau, dat hiervoor samenwerkte met instellingen in het Platform Communicatie Klimaatverandering, verwacht dat de effecten van de opwarming aan het eind van deze eeuw problematisch worden.

De ingrijpende gevolgen zijn tweeledig. Tuinders hebben profijt van hogere temperaturen en hoeveelheden CO2 in de lucht, maar krijgen meer te lijden van extreme weersomstandigheden. Warmer weer zorgt voor minder sterfte, maar extreme temperaturen en een toename van infectieziekten kosten juist weer levens. Planten en dieren die niet op de klimaatstijging kunnen anticiperen, worden vervangen door nieuwe soorten – met een afnemende soortenrijkdom tot gevolg.

Een somber beeld, geeft staatssecretaris Van Geel (milieu) toe, zeker omdat we aan de temperatuurstijging in de komende decennia niets meer kunnen doen. Maar Nederland is aardig op stoom en haalt volgens de bewindsman vrijwel zeker de Kyoto-doelstelling om tot 2012 zes procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Dat de Verenigde Staten niet meedoen aan dit internationale klimaatverdrag ontslaat Nederland niet van de verplichting om zich in te zetten, vindt Van Geel. „Er is geen politiek- maatschappelijk draagvlak in de wereld om iets aan het klimaatprobleem te doen als de Europese Unie niet het voortouw neemt.” Volgens de Britse premier Blair heeft het verdrag zonder de VS geen zin. Van Geel ziet dat anders. „Bush doet niet mee met Kyoto, maar investeert wel in projecten om CO2 op te slaan.”

De elfstedentocht hoeven we niet definitief af te schrijven. Gemiddeld wordt de temperatuur hoger, maar uitschieters nemen toe, ook omlaag.

Bron: Trouw 1-11-2005

 

Warmer klimaat ‘problematisch’.

ROTTERDAM, 31 OKT. De effecten van klimaatverandering zijn nu beperkt en zullen pas aan het einde van deze eeuw ,,problematisch” worden voor Nederland. Dan zal de veiligheid van laag-Nederland in het geding komen door een combinatie van voortgaande zeespiegelstijging, bodemdaling en hoge rivierafvoeren.

Dat is de belangrijkste boodschap van een studie van het Milieu- en Natuurplanbureau, die vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA).

De effecten van de klimaatveranderingen zijn al wel waarneembaar. De zeespiegel stijgt en de natuur reageert al op de temperatuurverandering. ,,Maar de komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan”, aldus de studie.

Een algehele temperatuurstijging zal naar verwachting leiden tot gezondheidswinst, maar deze zal teniet worden gedaan door verhoogde sterfterisico’s bij extreem warm weer. Allergieën en de ziekte van Lyme, door tekenbeten, zullen vaker voorkomen. De veranderingen kunnen voor toerisme en landbouw zowel positief als negatief uitpakken. ,,Dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa.” Problemen met een tekort aan koelwater, zoals in de extreem droge zomer twee jaar geleden, zullen zich vaker voordoen, aldus de studie.

Er zullen vaker extreem warme en droge zomers zijn in Nederland, maar ook meer en heviger buien. Hoge afvoeren van rivierwater nemen toe. Als stroomopwaarts gelegen landen maatregelen nemen om overstromingen te beperken, dan nemen in Nederland de risico’s toe. Tegen het einde van de eeuw zal de zeespiegel 20 tot 110 centimeter zijn gestegen. ,,Deze bandbreedte geeft aan hoe groot de onzekerheden nog zijn.”

Als gevolg van de klimaatverandering dreigen verschillende soorten planten en dieren te verdwijnen uit Nederland. Klimaatzones verplaatsen zich met 400 kilometer per eeuw, wat voor veel organismen te veel is om zich aan te passen. Ondanks nieuwe soorten zal er ,,netto” sprake zijn van een afnemende soortenrijkdom.

De klimaatverandering wordt deels door menselijke activiteiten veroorzaakt, zo is eerder door deskundigen over de gehele wereld bepaald. Maar zelfs bij een sterke vermindering van emissies van broeikasgassen gaan de veranderingen nog ,,heel lang door”, aldus de studie. Oorzaak is de ,,vertraagde reactie van het klimaatsysteem”.

Het rapport ‘Effecten van klimaatverandering in Nederland’ is gemaakt door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Universiteit van Maastricht en het Platform Communication on Climate Change, een multidisciplinair samenwerkingverband.

Bron: NRC 31 oktober 2005

 

IJskap Noordpool smelt in rap tempo.

NEW YORK – De ijskap op de Noordpool is in de afgelopen honderd jaar nog nooit zo klein geweest. De komende jaren neemt de ijsmassa steeds sneller in omvang af, als er geen maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, dat woensdag in New York is gepresenteerd.

 

Volgens de onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse informatiecentrum voor sneeuw en ijs (Nsidc) bedroeg de hoeveelheid ijs in september 5,31 miljoen vierkante kilometer. Tussen 1978 en 2000 was dat gemiddeld nog 7 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit satellietbeelden. De afkalving is vooral de laatste vier jaar sterk geweest.

 

De ijsmassa op de Noordpool heeft altijd al in omvang gevarieerd, maar de afname is nog niet eerder zo sterk geweest. De onderzoekers wijten het smeltproces mede aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Als de trend zich doorzet, zal de omvang van de Noordpool iedere decennium met 8 procent afnemen. Tegen 2060 is dan mogelijk al het ijs gesmolten.

Bron: Telegraaf  do 29 sep 2005

 

Al ruim 1600 doden door natuurrampen in China.

 

PEKING – Natuurrampen hebben in China dit jaar al aan zeker 1629 mensen het leven gekost. De economische schade beloopt circa 17 miljard euro, aldus Chinese staatsmedia donderdagochtend.

 

De bekendmaking van de gegevens is opvallend. Tot voor kort golden dergelijke data als een staatsgeheim, maar Peking heeft besloten meer openheid te betrachten.

China is de afgelopen maanden net als de Verenigde Staten vooral getroffen door orkanen. In totaal zijn uit voorzorg 13 miljoen mensen geëvacueerd.

Bron: De Telgraaf 22 sept.2005

 

 

Nu Oost-Europa onder water.

AMSTERDAM – Het lagedrukgebied dat eerder in de Alpenlanden zoveel overstromingen bracht, veroorzaakt nu rampen in Oost-Europa. Bij overstromingen als gevolg van de slagregens zijn daar tientallen mensen om het leven gekomen.

Het ergst getroffen is Roemenië waar 25 mensen zijn verdronken onder wie zeker zeven bejaarden. Meteorologen waarschuwen voor nog meer regen.

In Bulgarije is de de regio Montana getroffen, in het straatarme Moldavië de streek rond de hoofdstad Chisinau, waar huizen en andere gebouwen zijn beschadigd.

In Slovenië, de zuidelijke buurstaat van Oostenrijk, hebben slagregens talrijke wegen in het centrum en het oosten van het land vernield. Kroatië heeft de noodtoestand afgekondigd voor het Mura-district langs de Sloveense grens.

In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland is het aantal vermisten en doden opgelopen tot elf. In Bern moesten mensen met helikopters van de daken worden gehaald. ”Het zal nog slechter worden, voordat het gaat verbeteren,” zei de politiewoordvoerder van Luzern aan het buiten de oevers getreden Vierwoudstedenmeer, Franz Märki.

In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië begint het hoogwater zich te verplaatsen van de bovenloop van de rivieren, naar steden en dorpen stroomafwaarts. Alleen al in Zwitserland wordt de schade geschat op een miljard franken, zeshonderd miljoen euro.

In Brienz in het Berner Oberland wordt, evenals op veel andere plekken in de getroffen gebieden, gevreesd voor aardverschuivingen en modderlawines. Veel hellingen zijn verzadigd van het water. Het vakantieoord Engelberg in het centrum van het land is door kapotte bruggen en weggespoelde wegen afgesneden van de buitenwereld.

Ongeveer 5500 mensen, onder wie duizend toeristen, worden met helikopters bevoorraad.

Geny Hess van de Engelbergse crisisstaf zei tegen de Zwitserse tv: ”Ik ben erg onder de indruk van wat de berg weer eens heeft laten zien. Namelijk dat hij heer en meester is. Wij kunnen er alleen maar naar kijken en ervan genieten. Maar hij laat ons steeds opnieuw zijn tanden zien.”

© Het Parool, 25-08-2005

 

Chaos in Alpen door hoog water.

van onze redactie buitenland 24-08-2005

BERN/MÜNCHEN – Delen van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verkeren in chaos als gevolg van overvloedige regenval. Het vele water heeft geleid tot overstromingen, steenlawines en modderstromen. Zeker zes mensen zijn omgekomen. Brandweer, politie en andere hulpdiensten hebben de handen meer dan vol. In sommige gebieden is de hoogste alarmfase van kracht.

De hevige regenbuien begonnen maandag en duurden gisteren voort. Ze veroorzaakten overstromingen van beken en rivieren. Het kolkende water spoelde wegen en spoorlijnen gedeeltelijk weg. Huizen werden beschadigd of geheel verwoest.

In het zuiden van Duitsland riepen de autoriteiten de noodtoestand uit. Het water bereikte op veel plaatsen een hoger niveau dan in 1999, toen het gebied zijn ernstigste overstromingen in een eeuw te verwerken kreeg. De schade was toen ruim 1 miljard euro.

Garmisch-Partenkirchen raakte van de buitenwereld afgesloten. De kolkende watermassa’s van de Loisach en de Iller deden dijken doorbreken. Mensen moesten worden geëvacueerd, vaak per helikopter.

Bij Augsburg lieten de autoriteiten de autosnelweg München-Stuttgart afsluiten, omdat een nieuwe brug dreigde in te storten.

Bondskanselier Schröder brengt morgen een bezoek aan de getroffen gebieden in Beieren.

Hotels in Lech sluiten de deuren

In Oostenrijk is vooral in Tirol en Voralberg de situatie ernstig. De communicatie is moeilijk, omdat telefoonverbindingen zijn uitgevallen. Ook is er in sommige gebieden geen elektriciteit. In het toeristenoord Lech moesten zestien hotels de deuren sluiten. Alle daar aanwezigen zijn geëvacueerd. Het dorp, de traditionele wintersportbestemming van koningin Beatrix en haar familie, zit zonder stroom en de drinkwatervoorziening hapert.

De wateroverlast kostte in Oostenrijk aan zeker twee mensen het leven. In Reute raakten zes mensen gewond door een explosie van een gaskachel, nadat water een woonhuis was binnengestroomd.

In Zwitserland kwamen sinds maandag vier personen om het leven; twee anderen worden vermist. Duizenden geëvacueerden zijn opgevangen in opvangcentra en hotels; onder hen zijn veel toeristen.

Zwitserse media repten gisteren van een regenval die statistisch maar eens in de 300 jaar voorkomt. Het waterpeil van het Vierwoudstedenmeer, waaraan de stad Luzern ligt, staat op enkele plaatsen al boven de recordhoogtes van Pinksteren 1999. Ook delen van de hoofdstad Bern en van Interlaken staan blank. In Meiringen, in het Berner Oberland, viel tussen zondagavond en gistermorgen ongeveer 205 liter water per vierkante meter, een record. Het vorige record stond op 159 liter en stamt uit maart 1896.

De Duitse meteorologische dienst voorspelde gisteren voor het Alpengebied nog meer regen.

Bron: Nederlands Dagblad

 

 

Siberië smelt.

 

Datum: 11 augustus 2005

 

In Siberië is een permafrostgebied ter grootte van Frankrijk en Duitsland bij elkaar begonnen te smelten. Hierdoor dreigen miljarden ton broeikasgassen in de dampkring terecht te komen.

Dit heeft de Britse krant The Guardian donderdag gemeld. Het gaat om een gebied dat al 11.000 jaar permanent bevroren is. In de turfgrond zit naar schatting 70 miljard ton methaangas, een kwart van alle methaangas dat wereldwijd in de grond zit. Het methaan wordt nu door de vorst vastgehouden, maar komt vrij als de grond ontdooit.

Het mechanisme waardoor methaangas het broeikaseffect versterkt, is twintig keer sterker dan bij kooldioxide. De bevroren turfgebieden in Siberië zijn dan ook een van de zogeheten ‘kieperpunten’, waar een lichte opwarming van de aarde dramatische veranderingen in het wereldklimaat teweeg kan brengen.

Bron:ANP

 

 

Binnen tien jaar
Broeikaseffect niet meer omkeerbaar

 

ANP

25 JANUARI 2005 – LONDEN/RIJSWIJK – Het broeikaseffect bereikt binnen uiterlijk tien jaar het punt waarop het niet meer omkeerbaar is als er geen krachtige maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Meeting The Climate Challenge‘. ‘Er tikt een ecologische tijdbom’, zegt de Britse ex-minister Stephen Byers. Hij had samen met de Amerikaanse Republikeinse senator Olympia Snowe de leiding van de werkgroep die het rapport heeft geschreven.

De samenstellers van het rapport zeggen dat een grotere stijging van de temperatuur leidt tot rampzalige veranderingen in het klimaat. Die hebben tot gevolg dat de landbouw ontregeld wordt, dat er tekort zal zijn aan water en dat er omvangrijke droogte optreedt. Ziekten zullen om zich heen grijpen, het niveau van de zeeën zal stijgen en bossen zullen sterven.

Ook achten zij het niet ondenkbaar dat de opwarming van de aarde op hol slaat. Dat kan leiden tot smelten van de ijskap van Groenland of tot ophouden van de Warme Golfstroom.Het rapport dringt er bij de grootste industrielanden plus Rusland op aan dat zij zorgen in 2025 een kwart van hun energie uit duurzame bronnen te halen en dat zij in 2010 tweemaal zo veel als nu investeren in energietechnologie die minder koolstof nodig heeft. Reden voor het Wereld Natuur Fonds om de industrielanden op te roepen werk te maken van het terugdringen van klimaatverandering.

Artikel uit De Stentor van 25-01-2005

 

 

Siberische permafrost ontdooit snel

 

Gepubliceerd op vrijdag 12 augustus 2005

 

De permafrost in West-Siberië is al een aantal jaren aan het dooien.

 

Dat concluderen de Russische botanist Sergei Kirpotin van de universiteit van Tomsk en Judith Marquand van de universiteit van Oxford, zo bericht

Het NRC .

 

Ecologische aardverschuiving
De wetenschappers hebben ter plekke onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de tot voor kort permanent bevroren veenbodems van West-Siberië geleidelijk aan veranderen in drassige landerijen met talloze meren. Het gebied waar de permafrost ontdooit, beslaat inmiddels een oppervlakte van Duitsland en Frankrijk samen.

 

Daardoor dreigen miljarden tonnen van het broeikasgas methaan in de atmosfeer te komen. De uitgestrekte veenbodems van West-Siberië ontstonden circa 11.000 jaar geleden aan het einde van de laatste ijstijd. Ze bevatten zo’n 70 miljard ton aan methaan, bijna een kwart van de wereldwijd in de aardkorst opgeslagen hoeveelheid.

Kirpotin bestempelt de situatie als een ecologische aardverschuiving die waarschijnlijk onomkeerbaar is en zonder meer het gevolg is van klimaatverandering.

 

De opwarming van de aarde verloopt in West-Siberië nog sneller dan elders op de wereld. De temperatuur is de afgelopen veertig jaar met gemiddeld 3 graden Celsius gestegen.

 

Invloed op broeikaseffect
Volgens Karen Frey van de universiteit van Californië zal het methaan oxideren en vrijkomen in de atmosfeer als kooldioxide indien de veengronden uitdrogen door de opwarming. Indien de veengronden echter nat blijven zoals nu het geval is, zal het methaan direct in de atmosfeer terechtkomen. Voor Methaan stimuleert het broeikaseffect twintig keer zo veel in vergelijking met kooldioxide.

 

Warme zomers in Europese steden
Ook in Europa wordt het steeds warmer, zo blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds. Daarin worden de zomertemperatuurgegevens van zestien steden in de EU geanalyseerd van de afgelopen dertig jaar. De stijging is hoger dan de schattingen van deskundigen van de Verenigde Naties voor de gemiddelde stijging van de temperaturen in de wereld.

 

De stijging van de gemiddelde zomertemperatuur (gerekend over de hele dag) was het hoogst in Madrid: met 2,2 graden Celsius tot 23,7 graden, gevolgd door Luxemburg (2 graden), Stockholm (1,5) en Brussel, Rome en Wenen (1,2). In Amsterdam en Parijs bedroeg de stijging 1 graad Celsius.

 

Alleen in Dublin (0,7), Helsinki (0,8) en Kopenhagen (0,2) bleef de stijging onder de 1 graad Celsius. Uit het rapport blijkt verder dat Londen de stad is waar de gemiddelde maximumtemperatuur in de zomer het meest gestegen is, 2 graden in de afgelopen dertig jaar, gevolgd door Athene en Lissabon (1,9 graad), Warschau (1,3) en Berlijn (1,2).

Volgens het WNF is de hogere temperatuurstijging in grote steden deels te verklaren is door de ‘hitte-eilanden’ die veroorzaakt worden door de groeiende bevolking van de steden.

 

 

Links:

 

·  ‘Groenlandse gletsjer smelt razendsnel’

·  Noordpool warmt sneller op

 

 

Verslag van de Klimaatconferenties in Rio, Den Haag, Bonn en Kyoto.

 

De UN-Klimaatconferentie in Bonn zal waarschijnlijk geen beslissende doorbraak opleveren voor het effectueren van het Verdrag van Kyoto. Slechts enkele landen hebben de Conventie over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide ondertekend. Vooral de USA stelt zich afwijzend op en wil in plaats daarvan liever bomen planten en daarmee de belasting door CO2 op een natuurlijke  en tot op heden enige wetenschappelijke wijze reduceren.

 

Feit is dat vrijgekomen zuivere fossiele stoffen niet schadelijk zijn voor het milieu en op een natuurlijke manier afgebroken worden, zolang ze zich maar niet in hoge concentraties op één plek voordoen. Het beste voorbeeld zijn de bomen langs snelwegen, met volop groen blad. Hiermee wordt het voornemen van de Amerikanen bevestigd om meer bomen te planten en daardoor de CO2 uitstoot te absorberen en in zuurstof om te zetten.

 

Daarbij komt nog het feit dat de bomen een toegenomen behoefte hebben aan water en waardoor  Onweer  incl. de enorme hoeveelheid regen en wateroverlast van de laatste jaren voortaan zal uitblijven. Ik beschouw dit voorstel van de Amerikanen als enig wetenschappelijk onderbouwde en direct werkende oplossing.

Sinds zo’n 30 jaar wordt echter door weer andere wetenschappers de theorie verdedigd dat de uitstoot door fabrieken en auto’s de enige oorzaak is voor de klimaatsverandering. Dit besef werd tot nu toe tegen hoge kosten in de praktijk gebracht door het nemen van milieusparende maatregelen. Woningen hebben nauwelijks nog een gewone kachel en hebben inmiddels centrale verwarming. Huizen kregen speciale warmte isolatie. Het benzineverbruik van auto’s daalde met meer dan 30%. Stoomlocomotieven worden niet meer gebruikt. Energiecentrales en de industrie hebben roetfilters. Overal ter wereld hebben kerncentrales en windmolens in veel gevallen de stroomwinning overgenomen. ENZ ENZ ENZ…….

In het voormalige Oostblok werd er aanzienlijke schade aan het milieu toegebracht door de uitstoot van de industrieën, wat zelfs tot ver over de landsgrenzen te merken was. Denkt u maar eens aan bijv. de industriegebieden in Bitterfeld of in Tsjechoslowakije.

Met een uitstoot van 5,4 miljoen ton zwaveldioxide door de DDR in 1987 was dat meer dan dat van de oude Bondsrepubliek en Frankrijk samen. Deze waarden waren het tienvoudige van de uitstoot per inwoner gerekend! in de oude Bundesländer. Nog slechter gesteld was het met de uitstoot van stofdeeltjes dat met meer dan 100 kg per inwoner en per jaar bijna het tweehonderdvoudige betekende ten opzichte van de oude Bundesländer. Deze milieubelasting door de industrie, het verkeer en de huishoudens leidden vooral in hieraan blootgestelde gebieden als Zeitz, Weissenfels, Merseburg, Halle, Leipzig, Bitterfeld, Borna, Erfurt en Weimar tot een niet geringe aanslag op het welzijn van mens en natuur.

De moderniseringen vanaf 1990 leidden tot een stapsgewijze vermindering van de belasting van het milieu. De lucht werd van jaar tot jaar schoner, het leven gezonder. Vooral de uitstoot van stofdeeltjes nam drastisch af. Zo daalde de uitstoot door energiecentrales van de VEAG naar 1 procent van de totale waarde gemeten in 1989. Voor mens en natuur een grote winst.

Eén Trabant produceerde net zoveel schadelijke stoffen als 10 grote westerse limousines. Nu wordt de Trabi, voor zover nog voorhanden, milieuvriendelijk voorzien van westerse know-how en werd de industrie stilgelegd of met roetfilters uitgerust. In de voormalige Sovjetunie daalde de uitstoot van kooldioxide de laatste 10 jaar met meer dan 30%.

Waar zijn de effecten van deze omvangrijke maatregelen ???????

De temperatuur op aarde stijgt verder. Toegenomen Stormen van grote omvang moeten worden geregistreerd. Overstromingen, enorme droogte en  bosbranden  zijn aan de orde van de dag. De Alpengletsjers  zullen tegen het eind van deze eeuw geheel verdwenen zijn. Het poolijs smelt. De temperatuur van de oceanen stijgt onverminderd. Het gat in de  ozonlaag wordt steeds groter. Huidkanker en allergieën zijn daarvan het gevolg. Walvissen  komen, helemaal de weg kwijt, aan hun einde op de kust, omdat hun navigatiesysteem in de war is geraakt. De klimaatverandering heeft volgens de verkregen inzichten van het Wereld Natuurfonds (WWF) catastrofale gevolgen voor de diversiteit van de soort op aarde. ENZ. ENZ. ENZ. !……

Wat hebben de maatregelen ter bescherming van het milieu aan resultaat opgebracht?

“NIETS !!”

Vanuit zakelijk oogpunt moesten wetenschappers en verantwoordelijke politici met hun tot op heden gehuldigde theorie het “Bankroet” verklaren, echter ontbreekt hen klaarblijkelijk de moet om, of ??..

Moeten we op zekere dag ons blindelings vertrouwen duur betalen?

Reeds jaren geleden heb ik gepoogd een bijdrage te leveren aan dit thema en met mijn opinie gehoor te vinden bij wetenschappers. Helaas beperkten de antwoorden zich tot een veelheid aan beweringen die nog steeds niet bewezen zijn. Ik miste bij allemaal de bereidheid om ook de ideeën van minder hoogopgeleide mensen erbij te betrekken, ideeën die misschien in rechtstreeks verband met het wereldwijde broeikaseffect met alle nevenverschijnselen gebracht zouden kunnen worden.

Sinds de ijstijd is de temperatuur redelijk constant. De 90er jaren waren de warmste jaren van het vorige millennium. De gletsjers trekken zich terug. De in het Ötztal gevonden ijsmens”Ötzi” lag 5000 jaar onder een ijslaag die nu gesmolten is. Als dateringsbron doen natuurlijke klimaatarchieven dienst, zoals ijs verzameld door de ijsboor, sedimenten en jaarringen van bomen. Ook zijn gegevens te achterhalen tot aan de laatste ijstijd van zo’n 10.000 jaar geleden en nog verder terug.

 

 

Wereldwijde temperatuurmetingen hebben aangetoond dat vanaf de tijd sinds de uitvinding van de radiozenders de opwarming van de aarde met ongeveer 0,7 graden is gestegen.

De voor het eerst gemeten lichte verhoging werd omstreeks 1920 geconstateerd toen de langegolfzenders in gebruik werden genomen. De volgende alweer grotere temperatuurstijging werd rond 1940 gemeten toen de kortegolfzenders erbij kwamen. Een extreem snelle stijging wordt sinds de 50er jaren gemeten, gelijk op met de invoering van steeds weer nieuwe zendtechnieken.

 

 

 

 

 

Vergelijkt men de sinds de laatste 50 jaar snel gestegen schade aan het milieu met de tegelijkertijd snel toegenomen zendinstallaties, dan kunnen parallellen niet meer genegeerd worden.

 

De verzekeraars overal ter wereld registreren parallel aan de opkomst van deze zenders al sinds het begin van de vijftiger jaren een drastische toename van economische schade en meer nog van verzekerde schades door een ramp. Sindsdien zijn deze claims, met inflatiecorrectie, tot het acht-, resp. tot zelfs het vijftienvoudige gestegen..

 

Tegenwoordig wordt d.m.v. nieuwssatellieten het aardoppervlak bijna tot in alle uithoeken vergeven van een veelvoud aan energie afkomstig van de zenders.

 

Op aarde wordt nu meer elektromagnetische straling geproduceerd dan haar vanaf de zon bereikt ……….

 

Voor mij geldt de natuurlijke aardse en kosmische elektromagnetische straling als bovenste grenswaarde, want alleen hieraan zijn mensen, dieren en planten in de afgelopen miloenen jaren gewend geraakt. De zon als sterkste licht- en warmtebron aan de hemel, produceert bij een frequentie van 1800 Mhz een vloed aan sfu (solar flux units) van ongeveer 112 sfu. In bijzondere omstandigheden zoals bij sterke protuberanties, deeltjes- of röntgenwolken, kan de radiovloed voor korte tijd en heel zelden tot aan een miljoen keer sterker worden. Uitgaande van een veronderstelde bandbreedte van 1 Mhz bereikt deze hier op aarde een elektrische veldsterkte E van 0.002V/m. Alleen deze veldsterkte van 0,002V/m is voor mij een absoluut acceptabele veldsterkte, die geen enkele bedreiging voor de gezondheid betekent.

Daarentegen kan en wil ik een meer dan 500 keer hogere veldsterkte, veroorzaakt door de mens gecreëerde onnatuurlijke bronnen, niet accepteren. Afgezien daarvan is het überhaupt niet te bevatten waarom in bijv. een dorp met vermogens van 2 KW en hoger gewerkt wordt.

Of zou misschien tegelijk de “goudkust” aan de overkant van de zee binnen het bereik van de zendmast moeten vallen? Een ervaren zendamateur heeft doorgaans de mogelijkheid om met een vermogen van 2,5 KW ERP (+64dB m) voorbij de maan te communiceren (EME) en dit bijna altijd met een acceptabele kwaliteit!

 

Zelfs wanneer enkele van mijn beweringen nu nog een utopie lijken, dan blijft voor mij toch nog de vraag liggen in hoeverre de energie van zenders effect zou kunnen hebben op het milieu.

De al jaren geconstateerde zorgwekkende stijging van  de temperatuur incl. alle gevolgen daarvan, is naar mijn idee hiermee te verklaren. Denk bijv. eens aan de magnetron die ons eten warm maakt of aan de therapieën in de medische wereld. Hierbij worden o.a. bij de behandeling van kanker frequenties in het ultra-kortegolfbereik gebruikt, waardoor plaatselijk een warmte van ca. 42 graden wordt bereikt. Zo’n zelfde proces zou zich in de stratosfeer, resp. atmosfeer kunnen voordoen door de wereldwijde hoge veldsterkte, uitgestraald door de satellieten, en zou o.a. de klimaatsveranderingen kunnen veroorzaken.

Vergelijkt men de snel toegenomen  schade aan het milieu van de laatste 50 jaar met de tegelijkertijd sterke toename van zendapparatuur, dan kunnen parallellen niet meer worden genegeerd.

Ook zou daarmee voor mij te verklaren zijn waar de ± 30m diepe zoutwaterlaag van de Zwarte Zee, volgens een verslag van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, in de afgelopen 30 jaar gebleven is.

Net als bij mijn chlorozon-apparaat, dat ik gebruik voor het schoonhouden van het water in mijn zwembad, zou ook het elektro-chemisch verloop in onze atmosfeer zich kunnen gedragen.

In mijn apparaat wordt d.m.v. zwakstroom zout omgezet in chloorloog , en ontstaat als neveneffect o.a. ook chloorgas. Wanneer men bedenkt dat gloeilampen in de buurt van een zender kunnen gaan branden, dan is het zeer wel mogelijk dat het wereldwijd dagelijks toenemend aantal aan  zendinstallaties en satellieten voldoende is om het zout uit de zeeën, dat door stormen en door thermiek opstijgt, chemisch om te zetten in chloor en chloorgas.

Ik stel me dat ongeveer zo voor. Door opstijgende thermiek en door stormen belandt zout uit de zeeën (u kunt aan het strand het zout in de lucht proeven) in de atmosfeer en wordt in de vorm van zwevende deeltjes of zgn. aërosolen door de in de atmosfeer aanwezige straling van zenders omgezet in chloorloog en chloorgas. Deze chemische verbindingen zouden daadwerkelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor het steeds groter wordende gat in de ozonlaag. Denkt u ook maar eens aan het inmiddels verboden CFK in spuitbussen, waarvan inmiddels bewezen is dat dit gas de ozonlaag aantast.

Zou het dus ook niet zo kunnen zijn dat ook de straling van zenders en het opstijgende zout uit de zeeën een aandeel kunnen hebben aan de opwarming van de aarde en mogelijk ook zelfs bij de aantasting van de ozonlaag?

 

Bij het onderzoek naar de oorzaak hebben wetenschappers en vooral  milieubeschermers tot op heden zich blind gestaard op vervuiling door de industrie en door auto`s. In dit verhaal treffen de stralen van de zon weliswaar het aardoppervlak, maar worden vervolgens opnieuw teruggekaatst vanwege de luchtvervuiling, net als in een kaasstolp. Dit achterblijvende restant werd tot nu toe als hoofdoorzaak gezien voor de opwarming van de aarde.

 

Voor mij was deze verklaring niet voldoende en is volgens mij zelfs tegenstrijdig. Naar mijn mening bleven tot op heden bij alle overwegingen de volgende feiten buiten beschouwing:

1. Bij het uitbarsten van de vulkaan de Pinatubo in 1991 – het tot dusver grootste “natuurlijk experiment” voor het meten van aërosol-activiteiten – , registreerden wetenschappers 4,5 Watt energieverlies per vierkante meter, en een duidelijke periode van afkoeling. Volgens de tot nu toe aangehangen theorie door de wetenschappers had echter een opwarming plaats moeten vinden.

2. Waar is de 30 m diepe zoutwaterlaag van de Zwarte Zee gebleven, resp. wat is er met het verdwenen zeezout gebeurd?

3. Leidt de door zenderstraling opgewarmde thermiek samen met de alles verwoestende Stormen ook tot een permanent opstijgen van massale hoeveelheden zoutdeeltjes, en zou het zo kunnen zijn dat deze zgn. zout-aërosolen ook in toenemende mate water in zich opnemen, omdat zout zich van nature bindt met water? (Ook zilverjodium bijv. is een zout dat sterk hygroscopisch is en door zijn snelle verbinding met water ingezet wordt om hagel in onweerswolken te bestrijden). Zijn overeenkomstig hiermee de zware regenval en de overstromingen de gevolgen hiervan?

4. Waarom stijgt de globale temperatuur net zo sterk in gebieden als die bijv. op het zuidelijk halfrond? Hier is, buiten de uitgestrekte zout bevattende zeeën, geen vervuiling door industrieën.

5. Hoe komt het dat langs de autosnelwegen de bomen zo groen zijn, terwijl hier nu juist de concentratie aan uitlaatgassen zo hoog is?

6. Komen door de sterke toename van zenders steeds meer gedesoriënteerde walvissen aan hun einde op het strand, omdat hun navigatie-systeem in de war is geraakt?

7. Waarom zijn, ondanks de tot dusver genomen milieumaatregelen, er geen effecten te bespeuren?

 

Zou het niet zo zijn dat de enorme straling van al die zenders een eigen dynamiek aan het complexe klimaatsysteem van onze aarde geeft? (een elektromagnetische golf, de zend-energie, veroorzaakt trilling. Deze trilling wordt aan luchtmoleculen doorgegeven en deze zetten ze zelf weer om in trilling. Hoe sneller luchtmoleculen zich bewegen, des te warmer het wordt.) U kunt hier een vergelijking maken met de magnetron die ons eten warm maakt, of met de toegepaste kortgolf-techniek in de medische wereld.

 

Waar de moderne mens ook gaat of staat, overal staat hij bloot aan elektromagnetische straling.

 

Eén feit is onomstreden: de hoogfrequente elektromagnetische straling van mobiele telefonie leidt ook tot opwarming van menselijk weefsel.

Dus waarom niet ook tot opwarming van de luchtmoleculen?

 

Bijzonder interessant is over dit onderwerp het zgn. HAARP-project. Kijk hiervoor op www.klimaforschung.net/haarp/

 

Feit is dat wetenschappers nog geen gegevens hebben die eenduidig bewijzen dat de door hen vastgestelde opwarming van de aarde toe te schrijven is aan het zgn. broeikas-effect, lees uitstoot door de industrie en door auto’s. Van al hun theorieën echter, die de gegevens zouden kunnen bevestigen, komt hun blijkbaar de broeikas-theorie het beste uit.

 

El Niño zorgt voor nieuwe natuurrampen.

door Robert Leijssenaar

DE BILT- 14 FEBRUARI 2002 – Diep onder de oppervlakte van de Stille Oceaan kondigen zich nieuwe natuurrampen aan. Een enorme warmwatergolf stroomt met grote snelheid richting Zuid-Amerika. Hoewel onzichtbaar voor het oog, wordt het fenomeen met de naam El Niño feilloos geregistreerd door diepwaterboeien en satellieten.

Eenzelfde soort golf in 1982 en 1997 gooide het weer op aarde compleet door de war met rampzalige gevolgen. In 1982 kwamen wereldwijd tweeduizend mensen om en werd voor zeker dertien miljard dollar schade aangericht. Vijftien jaar later zorgde het fenomeen voor grote droogte in Australië en Indonesië met grootschalige bosbranden en tegenvallende peperoogsten, extreme koude in Canada, hevige regenval in Japan en delen van Afrika, ongewoon dikke pakken sneeuw in Zuid-Korea. El Niño veroorzaakte ook de massale sterfte van zeehonden en zeeleeuwen voor de kust van Californië en van duizenden zeezoogdieren voor de kust van Zuid-Amerika.

Of delen van de wereld opnieuw zwaar weer te wachten staat en zelfs het weer in Nederland wordt beïnvloed, moet binnen een paar maanden duidelijk zijn. Dan komt de gevreesde warme golfstroom boven water.

Om de drie tot zeven jaar wijzigt het weersysteem in de Stille Oceaan drastisch. Normaal gesproken waaien passaatwinden van het oosten (de kant van Amerika) naar het westen (Australië, Indonesië). Ze stuwen het door de zon verwarmde oppervlaktewater op, zodat voor de westkust langzamerhand een enorme bel warm water ontstaat. De opstuwing van die bel kan jarenlang doorgaan, waardoor de warme laag zeer dik en tot tienduizend kilometer lang kan worden. Als die watermassa in beweging komt is El Niño geboren.

Artikel uit Apeldoornse Courant van 14-02-2002

Bericht over “Het klimaat verandert sneller dan al werd gevreesd.”

 

’’Amerikaanse onderzoekers slaan alarm vanwege de opwarming van de aarde“

Om volgende generaties een bewoonbare planeet na te laten moeten we hier en nu iets doen ! Dat houdt onvermijdelijk in een bewust omgaan met de grondstoffen op deze planeet. Daarbij komt beslist ook het verstandiger omgaan met de vermogens van zend-installaties.

 

Blinde acties ondernemen ter voorkoming van de opwarming is hier zeker niet op zijn plaats, maar het roer moet wel om. Temeer omdat de effecten pas op de langere termijn zichtbaar zullen gaan worden.

 

-” Hij die te laat komt wordt door het leven bestraft”- zei Michael Gorbatsjov.

Naar aanleiding hiervan drie vergelijkbare voorbeelden uit het verleden waar te laat werd gehandeld :

 

 

 1. AIDS

 

Toen de eerste gevallen van aids bekend werden, hebben politici het gevaar afgedaan met het argument dat het alleen ging om homoseksuelen en prostituees. In de media heeft een presentatrice laten zien hoe onschuldig e.a. is door uit een glas te drinken van een aids-patiënt en daarmee nog eens gedemonstreerd dat het allemaal ongevaarlijk is.

Ook toen al was er genoeg oppositie die eiste dat de nog weinige gevallen geïsoleerd zouden worden. Vervolgens kwamen door de lichtvaardige, onvoldoende en veel te late maatregelen duizenden mensen aan hun einde.

 

 

2. BSE

 

Ook hier handelden de verantwoordelijke politici veel te laat. Al meer dan 5 jaar is bekend waar het ontstaan is en had de BSE-epidemie met de beschikbare middelen ingedamd kunnen worden. Een paar halve maatregelen vond men voldoende en het gevolg is, dat nu ook in Duitsland de eerste gevallen zich voordoen.

 

 3.  Schade aan het klimaat

 

Ook hier wordt tijdens klimaatconferenties gebekvecht over zaken die tot op heden nog helemaal niet zijn bewezen. Alleen gaat het nu over het voortbestaan van onze planeet en zijn wij daar allemaal bij betrokken, ook u beste lezer !!!

 

Laat het deze keer niet meer toe dat er te laat wordt gehandeld en waardoor het leven zich onherroepelijk tegen ons keert.