Open brief van Dr. Matthias Rath aan Bondskanselier Merkel

Miljoenen Duitsers laten zich niet langer voor dom verslijten.
U dient de gezondheid en de vrede te bevorderen in plaats van handel te drijven in ziektes en oorlog!

Ik wend mij tot u, mevrouw de bondskanselier, als arts en wetenschapper, die met zijn wetenschappelijke ontdekkingen aan een natuurlijke genezing van hartaandoeningen, kanker, aids en andere volksziektes heeft bijgedragen. Als natuurkundige bent u eveneens wetenschappelijk opgeleid en dient u trouw te blijven aan het principe van een objectieve, wetenschappelijke analyse – zeker met uw politieke verantwoordelijkheid voor de mensen in ons land. Het tegendeel is echter het geval!

In plaats van u in zetten voor gezondheid en vrede, drijft u handel in ziekte en oorlog in het belang van één van de grootste en meest lucratieve investeringsbranches op deze aarde – de farmaceutische industrie. Uw regering vervult wereldwijd zelfs een voortrekkersrol in deze mensonterende belangen van een investeringsbranche waarvan het principe is gebaseerd op de verspreiding en uitbreiding van ziektes. Nieuwe wetenschappelijke inzichten bewijzen eenduidig dat epidemieën als kanker en aids allang tot het verleden hadden kunnen behoren als zij niet de bestaansgrond waren voor deze “farmaceutische koehandel in ziektes”.

Het moet afgelopen zijn met de leugens over kanker!

Jaarlijks sterven er in Duitsland alleen al bijna een kwart miljoen mensen aan kanker – in het tijdsbestek van de laatste tien jaar komt dat overeen met het inwonersaantal van heel Berlijn! Mijn ontdekkingen en de resultaten van ons onderzoeksinstituut hebben al jaren geleden aangetoond dat vitamines en andere voedingssuppleties de vermeerdering van kankercellen op natuurlijke wijze kunnen tegengaan. Kanker is daardoor niet langer een doodvonnis!

Om de miljarden die gemoeid zijn met nutteloze chemotherapie met al zijn bijwerkingen te rechtvaardigen, organiseerde de farmaceutische industrie een kruistocht tegen deze medische vooruitgang. Met de vertwijfeling van middeleeuwse vorsten die blijven volhouden dat de aarde plat is, klampen deze farmaceutische vorsten zich vast aan de achterhaalde chemotherapie. Wie twijfelt aan deze “nutteloze gifkuur” of wie probeert zich aan deze farmaceutische terreur te onttrekken wordt het slachtoffer van een ongeëvenaarde hetze. U als politica steunt deze “farmaceutische inquisitie” en wilt deze middeleeuwen van de “chemo-geneeskunst” met politiek en militair geweld kunstmatig laten voortduren.

Met de negenjarige Dominik moest een voorbeeld worden gesteld met het doel om het nieuwe wetenschappelijk tijdperk van een effectieve, natuurlijke kankertherapie zonder bijwerkingen te verhinderen. Van de farmaceutische industrie afhankelijke medici, en de media verspreidden de leugen dat Dominik door het innemen van vitaminen aan een reusachtige longtumor is gestorven.

Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak officieel is afgesloten, eisen de ouders de organen van het Forensisch Instituut van het Universiteitsziekenhuis Mainz en de Officier van Justitie in Koblenz terug. Maar de teruggave van de organen van hun kind – een juridisch en ethisch grondrecht – wordt hen geweigerd.

Heel Duitsland vraagt zich nu af: “Waar is de linkerlong van Dominik?” De experts van de universiteit van Mainz (Professor Urban) zijn duidelijk in een groot schandaal verwikkeld. Werden miljoenen mensen in Duitsland bewust voorgelogen? De zaak ligt nu op het bordje van minister-president Beck van Rheinland-Pfalz. De ouders en de publieke opinie eisen nu een commissie van onderzoek. Het gaat allang niet meer om Dominik – het gaat om één van de grootste medische en juridische schandalen in de naoorlogse Duitse geschiedenis.

En u, mevrouw Merkel, zwijgt – hoewel u de feiten kent. Erger nog, u laat uw partijvriend en SWR-administrateur Peter Voss – in een kwestie die voor miljoenen kankerpatiënten van levensbelang is – opnieuw het publiek voorliegen. Een man tegen wie de Officier van Justitie al een onderzoek is gestart vanwege ambtelijke corruptie.

Terwijl de farmaceutische belangenorganisaties in Duitsland nog met hun hetze tegen de doorbraak in het vitamineonderzoek doorgaan, bevestigt het grootste onderzoeksinstituut ter wereld, het National Institute of Health (NIH) in de VS reeds deze wetenschappelijke doorbraak. Op 13 september 2005 publiceerde het NIH een opzienbarend onderzoek met de titel “Vitamine C doodt kankercellen.” Deze studie toonde aan dat allerlei soorten kanker door hoge doses vitamine C kunnen worden geëlimineerd. Daarmee staat nu en voor alle toekomstige generaties vast: kanker is geen doodvonnis meer en is in veel gevallen op een natuurlijke wijze te genezen – zonder gevaarlijke chemotherapie.

U, als wetenschapper en politiek verantwoordelijke voor 80 miljoen mensen in Duitsland, had  na de ambtsaanvaarding de verantwoordelijkheid  om deze baanbrekende inzichten in het vitamineonderzoek ten goede te laten komen aan de miljoenen mensen in Duitsland die aan kanker lijden. Maar dit is nooit gebeurd!  Integendeel. Sinds de publicatie van dit onderzoek zijn er alleen al in Duitsland zo`n honderdduizend mensen onnodig aan kanker gestorven!

Het moet afgelopen zijn met de farmaceutische Aids-volkerenmoord in Afrika!
Ook met de aids-epidemie heeft de farmaceutische industrie meer dan een kwarteeuw miljarden verdiend over de ruggen van miljoenen patiënten heen. Net als bij kanker geldt voor de aids-epidemie dat deze slechts zo lang blijft voortbestaan wanneer de farmaceutische industrie er miljarden aan kan verdienen. Het wetenschappelijk feit, dat natuurlijke vitamines het immuunsysteem versterken en ziektes als gevolg van een verzwakt immuunsysteem bestrijden, is als decennia lang onderdeel van elk biologieboek. Het is daarom niet verrassend dat een onderzoek en een pilot-programma in de sloppenwijken van Zuid-Afrika het eenduidige bewijs hebben geleverd, dat met behulp van vitamines en andere voedingssuppleties vergevorderde symptomen van aids, zoals zweren en opgezwollen lymfeklieren, weer kunnen worden teruggedraaid.

Desondanks ondersteunen u en uw regering de mensonterende export van chemo-preparaten door Duitse farmaceutische concerns. Nevirapin, het “aids-geneesmiddel” van Boehringer Ingelheim – één van de meest wijdverspreide farmaceutische preparaten in Afrika – is zo giftig, dat het in Duitsland niet eens is toegestaan! Maar de arme en weerloze mensen in Afrika moeten met duizenden tegelijk eraan creperen!

Net als de “medicijnen tegen kanker” tast het “aids-medicijn” het beenmerg aan en legt het immuunsysteem stil. Overal waar in Afrika dit paardenmiddel bij Aids-patiënten wordt ingezet, wordt ook de weg geëffend voor tuberculose en andere infectieziektes. Dit is niet ongewenst – want nieuwe ziektes betekenen nieuwe afzetmarkten en meer exportmogelijkheden voor farmaceutische producten.

Aangezien de arme mensen in Afrika deze medicijnen niet kunnen betalen, springen de farmaceutische concerns samen met hun regeringen bij. Ze ondersteunen organisaties die met behulp van straatvechtersmethoden “betaalde demonstraties voor de farmaceutische industrie organiseren” en onder andere de regering van Zuid-Afrika dwingen tot “de verspreiding van ziekte en dood onder de mensen van Zuid-Afrika” – zoals het gerechtshof van Kaapstad onlangs vaststelde.

Ik vraag u, als voorzitter van de Christlich Demokratische Union (CDU): wat is er “christelijk” aan een politiek die georganiseerde volkerenmoord begaat op het Afrikaanse continent.

Geen inzet van het Duitse leger in Kongo!
Op 3 maart 2006 schaarde de Zuid-Afrikaanse regering zich aan de zijde van de wetenschappelijke vooruitgang en maakte duidelijk dat ze het werk van onze stichting en de verdeling van vitaminen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika nadrukkelijk ondersteunt. Slechts drie dagen daarna, op 6 maart 2006, liet u, mevrouw Merkel een bijeenkomst van de EU-ministers van defensie organiseren en nam u met uw minister van defensie Jung een militaire, dreigende houding aan tegenover de regering van Zuid-Afrika. Tegen de weerstand van kleine EU-staten in, die niet aan deze waanzin wilden meedoen, dwong u een militair ingrijpen in Kongo af.

Het is een publiek geheim dat het bij de militaire opmars in Afrika niet gaat om het economisch onbeduidende Kongo, maar om een ondubbelzinnig dreigend gebaar richting de Zuid-Afrikaanse regering. Opgezweept door de farmaceutische giganten in Duitsland, Frankrijk en Engeland wordt de hele Europese Unie ertoe gebracht om de Afrikaanse landen op niet mis te verstane wijze met een militaire interventie te dreigen, mochten ze het juk van de miljardenbelangen van het farmaceutisch kolonialisme af willen werpen.

Uw agressieve oorlogspolitiek, waarmee u de belangen van Boehringer Ingelheim, Bayer en ander farmaceutische concerns, in Afrika desnoods met geweld wilt doordrukken, doet in niets onder voor de kanonneerbootpolitiek van keizer Wilhelm uit een duister koloniaal verleden.

De luchtballon van de vogelgriephysterie is geknapt!
De mensen in Europa, Afrika en andere continenten worden wakker en ontdekken dat ze decennia lang zijn opgeofferd aan de winstbelangen van een investeringsbranche – de farmaceutische industrie – waarvan het zakelijke doel niet het voorkomen, maar juist het gericht voortzetten en verspreiden van ziektes is.

Aangezien er wereldwijd miljoenen mensen wakker zijn geworden, kan de farmaceutische industrie alleen via de gezondheid en het levensbelang van mensen haar macht behouden. Dat is echter in een democratische maatschappij niet mogelijk! Dat is ook u duidelijk, en de reden dat u al op 5 juli 2005 naar aanleiding van uw toespraak ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de CDU aankondigde: “wij [de mensen in Duitsland] hebben geen eeuwigheidsrecht op democratie en een vrije markt.”

In alle openheid kondigde u daarmee al een jaar geleden het einde van de democratie aan, en de vestiging van een dictatuur in het belang van het farmaceutisch kartel in Duitsland. Maar pas nu worden deze verbanden voor miljoenen mensen duidelijk.

Om deze farmaceutische dictatuur te vestigen had u alleen nog maar de afkondiging van de noodtoestand en de bijbehorende volmachten nodig. Zoals het voorbeeld van de brand van de Rijksdag in 1933 aantoonde, kunnen volmachten met behulp van gerichte angstcampagnes en paniekzaaierij worden afgedwongen.

Tegen deze achtergrond moet ook de vogelgriephysterie worden gezien, die typisch genoeg direct na uw verkiezingsoverwinning uitbrak. Aangewakkerd door media die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie worden miljoenen mensen in Duitsland en de hele wereld angst aangejaagd.

Op 24 maart 2006 spatte ook deze nieuwste propagandazeepbel van het farmaceutisch kartel uit elkaar. Op deze dag publiceerden wij onze onderzoeksresultaten over de vogelgriep in de New York Times. Dit toonde eenduidig aan dat voedingssuppleties in staat zijn om alle belangrijke fasen in de virusvermeerdering te stoppen, in het bijzonder de infectie, de virusvermeerdering en de virusverspreiding.

Met het bekend worden van deze wetenschappelijke inzichten is de bodem onder de vogelgriephysterie weggeslagen. Nog belangrijker: de leden van uw regering die van plan waren om de vogelgriephysterie te benutten om de farmaceutische dictatuurplannen ten uitvoer te brengen, krijgen nu het deksel op de neus.

Geen atoomaanval tegen Iran!

Na het doorprikken van de ballon van de vogelgriephysterie blijft er nog één kans over voor het farmaceutisch kartel om zijn dictatuur te vestigen. Een atoomaanval en het daarmee ingaande wereldwijde oorlogsrecht. Nu wordt het ook de laatste mensen duidelijk, waarom u, mevrouw Merkel, en de politieke leiders van andere grote farmaceutische exportlanden al maandenlang een preventieve atomaire aanval propageren. Om het ineenstorten van het miljarden opleverende farmaceutisch bedrog te voorkomen, bent u openlijk bereid een derde wereldoorlog te riskeren en de hele wereld met de grond gelijk te maken.

Om deze niet te bevatten plannen een internationaal alibi te verschaffen, hebt u samengespannen met de drie farmaceutische exportlanden in de VN-veiligheidsraad, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, en bereidt u – ondanks alle beweringen die dit tegenspreken – een militaire aanval op Iran voor.

Hoewel Duitsland geen lid is van de VN-veiligheidsraad (!), kwam u met de vijf permanente vertegenwoordigers eind maart in Berlijn bij elkaar om Iran een ultimatum van 30 dagen te stellen. Achter de rug om van de vertegenwoordigers van Rusland en China kwam u tot overeenstemming met de drie farmaceutische afgevaardigden van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk m.b.t. een preventieve atomaire aanval in het geval dat Iran niet toegeeft – ook zonder verdere VN-resoluties.

U, mevrouw Merkel, en de economische belangen die u vertegenwoordigt, hebben blijkbaar een dreiging met een atoomoorlog nodig zoals een drenkeling een stuk wrakhout. Want alleen in de luwte van een wereldwijde angst voor een atoomoorlog, alleen met behulp van het oorlogsrecht en de afkondiging van de noodtoestand bent u in staat de farmaceutische dictatuur te vestigen die nodig is om het mensonterende “handeldrijven in ziektes” te continueren.

Maar nu, omdat deze brief uw plannen onthult, is ook deze weg afgesloten! U doet er goed aan hier direct de consequenties uit te trekken!

Gezondheid en vrede, in plaats van ziekte en oorlog!

De wetenschappelijke resultaten van mijn onderzoeksteam en mij bedreigen het farmaceutische bedrog in zijn voortbestaan. Als arts en wetenschapper, die zich van zijn historische verantwoordelijkheid bewust is, waarschuw ik u hierbij voor de laatste keer: noch u mevrouw Merkel, noch uw regering, noch welke andere politicus op deze wereld, heeft het recht om deze aarde met een atoomaanval te vernietigen.

De grondwet van de Bondsrepubliek, waarop u een eed hebt afgelegd, verbiedt uitdrukkelijk de deelname aan een aanvalsoorlog. Wanneer u zich niet direct openlijk distantieert van deze waanzinnige plannen voor een preventieve nucleaire aanval op Iran – of elk willekeurig ander land – dan breekt u de door u afgelegde eed op de grondwet! De mensen in Duitsland zullen dit niet zomaar accepteren!

Ik verzoek u met klem om niet langer de politieke kapstok te spelen voor economische belangen die onze planeet overwoekeren met ziekte en oorlog. De mensheid, van Duitsland tot Zuid-Afrika, laat zich niet langer voor dom verslijten, want ze betalen dubbel voor de moorddadige farmaceutische handel in ziekte. Ze sterven met miljoenen aan ziektes die allang tot het verleden hadden kunnen behoren, en ze betalen voor een medicijn dat niet geneest, maar ziektes tot een afzetmarkt maakt.

Het zal de mensen in Duitsland uiteindelijk na het openen van deze brief duidelijk worden wat uw zogenaamde “hervorming van de gezondheidszorg” inhoudt. Het is een openlijke aankondiging om de aanhoudende strooptocht van de wereldwijde farmaceutische industrie uit de zakken van de Duitse belastingbetalers te betalen!

In de naam van 80 miljoen mensen in Duitsland roep ik u op: “Bevorder de gezondheid en de vrede, in plaats van handel te drijven in ziektes en oorlog!”

Dr. Matthias Rath

De grootste bedreiging voor de mensheid

Codex Alimentarius   Ook Nederland valt hier onder.

Weet u dat er regelgeving is gerectificeerd, die alle landen binnen de WTO (World Trade Organisation) regels oplegt aangaande voedsel? Op hun eigen website kunt u zien dat er inmiddels al 149 landen lid zijn van deze organisatie, waaronder ook Nederland. Ondertekend op 4 juli 2005 wordt in deze overeenkomst bepaald wat wel en wat niet verhandeld mag worden als het gaat om voedsel. U zult deze documenten niet even gaan lezen, het zijn namelijk 16 duizend pagina’s! In deze lezing geeft Dr. Laibow u een goed overzicht van de consequenties van deze regelgeving die per 31 december 2009 van kracht wordt.

Vitamines, mineralen en kruiden zullen ILLEGAAL worden, ZULLEN VERBODEN ZIJN.

Het is wederom een voorbeeld hoe crimineel de gevestigde media zijn. Zij besteden totaal geen aandacht aan deze in het geheim getekende overeenkomsten. Uw leven, dat van uw kinderen en kleinkinderen is in gevaar.

Gezond eten is geen voorrecht, het is een van GOD gegeven RECHT.

Zie volgende link met film: Nederlandse ondertiteling

Dr. Laibow  

Enkele producten die uw gezondheid ernstig bedreigen

De grootste ziekmakers in onze dagelijkse voeding:

Genetisch gemodificeerd voedsel
E-nummers
Suiker
MSG, Monosodium Glutamate
Aspartaam
Natrium Fluoride (vooral in tandpasta)
Drinkwater uit de kraan 

WWF treft PCB’s aan in alle geteste voedingsmiddelen:

De internationale natuurorganisatie WWF slaat alarm over het grote aantal industriële chemische stoffen dat in onze voeding voorkomt. Uit laboratoriumonderzoek van 27 producten gekocht in zeven Europese landen, blijkt geen enkel staal volledig vrij te zijn van besmetting. Het gaat daarbij niet om kunstmatige toevoegingen die doelbewust in de voeding gestopt worden. Wel om stoffen die niets met voedsel te maken hebben.

Zo blijken PCB’s, die al geregeld voor dioxinecrises gezorgd hebben, in alle geanalyseerde stalen te zitten. De hoogste concentraties werden teruggevonden in vis. Broomhoudende vlamvertragers, die bijvoorbeeld aan plastiek en textiel toegevoegd worden om ze brandbestendiger te maken, zaten in 19 stalen van vooral vlees, kaas en vis. Maar ook in boter, honing en bruin brood.

Zelfs voedingsmiddelen met een buitengewoon gezonde reputatie blijken de dans niet te ontspringen. Zo werden de hoogste concentraties aan ftalaten – stoffen om plastic zachter te maken – teruggevonden in olijfolie. En pesticiden kwamen, na zure haring, het meest in sinaasappelsap voor. Het WWF beklemtoont dat de gevonden concentraties geen direct gevaar voor de volksgezondheid inhouden, maar dat jarenlange opstapeling van zulke stoffen voor jonge kinderen een reden tot bezorgdheid moet zijn.

De landen waar de onderzochte producten werden aangekocht, zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Zweden, Finland en Polen. Bij alle stalen werd de aanwezigheid nagegaan van acht verschillende groepen door de mens geproduceerde chemische stoffen: organochlorine pesticiden, PCB’s, broomhoudende vlamvertragers, perfluorverbindingen, ftalaten, organotinverbindingen, alkylfenolen en kunstmatige muskus.

 Bron: Vilt 22-09-2006  Zie ook 

EU – ‘Industrieel voedsel maakt 10% van de bevolking ziek’

Het huidige moderne, industrieel bereide voedsel maakt 10% van de bevolking ziek. Dat is de stelling van Professor Geuns, biologisch onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven. Een groot deel van de bereide producten bevatten teveel vet, suiker, zout en smaakstoffen, meent hij. Het voedsel heeft nauwelijks nog smaak wanneer het massaal wordt geproduceerd. En om dat te corrigeren worden al deze stoffen toegevoegd.

Geuns schat dat het de EU jaarlijks 230 miljard euro kost om ziekte als gevolg van slechte voeding te behandelen. Het gaat dan vooral over hart- en vaatziekten en diabetes. Het bedrag is gebaseerd op de kosten van medicijnen, ziekenhuisopnamen, dotteren, hartoperaties, amputaties, speciale diëten en personeelskosten.

Niet alleen de toegevoegde stoffen vormen een punt van zorg voor de bioloog. Hij is er ook van overtuigd dat het huidige voedsel zo hygiënisch wordt geproduceerd dat het ten koste gaat van ons afweersysteem. De kansen op allergieën nemen daardoor toe. De Belgische wetenschapper ziet veel toekomst in de biologische landbouw. Op het moment dat mensen kiezen voor biologische producten, weten ze wat ze eten. Dan is de hogere prijs die ervoor betaald moet worden naar zijn mening dat zeker waard.

bron: agriholland.nl  06/03/2006

Wat is er aan de hand met onze voeding ?

Industriële veevoeders bestaan ongeveer 50 jaar. In die 50 jaar hebben we allerlei ziektes zien verschijnen. Allerlei ziektes van A tot Z zijn in opmars.

Wij hebben duizend jaar pekelcultuur afgelegd tot aan na de Tweede Wereldoorlog. Na de uitvinding van koelkasten en diepvriezers waren er geen bewaarmiddelen als pekelzuur meer nodig.

Dit was een hele vooruitgang, want pekelzuur als bewaarmiddel voor vlees, bonen, en vele andere groenten zorgde ook voor veel problemen met de gezondheid van mensen. Door het pekelzuur liepen de mensen al krom op hun 60e jaar door botontkalking. Men had toen ook nog niet de wetenschappelijke kennis om kalk aan de voeding toe te voegen, alhoewel er kalk genoeg voorradig was. Want zeeschelpen-calcium is in Europa overal aanwezig, maar men gebruikte het niet.

De vogels, die wisten het wel. Want daar waar zeeschelpen zijn, daar zitten alle trekvogels tijdens hun heen en terug vlucht. Daar nemen zij hun basiscalcium op, omdat zeeschelpen-calcium een levend calcium is. Eigenlijk is het een calciumserum: het is eerst omgezet in een schelpdier en vanuit zijn energiebasis naar schelp gegroeid.

De huidige veevoederindustrie gebruikt calcium uit gemalen kasseiensteen, leisteen, en mergelkalk. Het calcium uit deze steen wordt verkregen door het vermalen van deze steensoorten, en is lekker goedkoop om in het veevoeder te verwerken.

Maar zoals u wellicht weet maakten onze verre voorouders het vuur aan met deze stenen, omdat deze steen splijtstof bezit (vuursteen). Deze vuurstenen komen in alle vormen van veevoeder voor, en komen via het veevoeder ook in het vlees, melk, eieren, en ja zelfs in de in gevangenschap gekweekte zalm en forel.

En daar gaat het dus fout.
 
Want de lading (+ en – polariteit ) van de atomen van dit calcium zorgt ervoor dat de stuurkring van mens en dier verstoord wordt. (De frequenties van mineralen en sporenelementen zijn aanstuurprocessen in de celdeling). We hebben mede daardoor zo’n grote opleving van het aantal kankergevallen.

De gebruikte grondstoffen uit dit rotsgesteente, calcium en rotsfosfaat, zorgen voor veel problemen. Uit het fosfaat wordt de splijtstof gehaald voor de kerncentrales en het afval daarvan gaat naar de veevoederindustrie. Dit is onverantwoord. Terwijl er bronnen als zeeschelpen voorradig zijn.

Zes jaar geleden heeft het Europarlement beslist om overal hetzelfde voedingspatroon op te leggen, en dat is met rotsfosfaat. Men mag geen beenfosfaat, beendermeel, en vismeel meer gebruiken omdat deze producten de BSE uitbraak veroorzaakt zouden hebben. Dit is een fabeltje. Er zijn-wetenschappelijk nu vastgesteld- ongeveer 500 mensen gestorven aan Creutzfeld-Jacobsyndroom, waarbij er duidelijke aanwijzing is voor de schadelijke werking van elektromagnetische velden. Er sterft 7% van de  Europese bevolking aan kanker, en dit laat men aan zich voorbijgaan.

Voor alle ziektes die op ons afkomen, zoals kanker, diabetes en vele andere, ligt de belangrijkste oorzaak in de voeding. Als we niet snel ingrijpen gaan we eraan ten onder. Alleen omdat dit ons opgedrongen wordt door enkele beleidsmakers in Brussel.

In waspoeder mag in Europa geen fosfaat meer gebruikt worden en in veevoeder moet het er juist in. Leg mij maar eens uit wat het milieu-effect daarvan is? Ik kan er maar één ding uit opmaken en dat is: Hoe meer fosfaat er aan de mensen verstrekt wordt, des te minder pensioen er betaald hoeft te worden. Want we worden allemaal veel te oud en als men dan een kleine vergiftiging kan doorvoeren, dan zijn de mensen die nu nog te oud worden weg, en dan is het pensioenprobleem hiermee ook opgelost.

Als we dus gezond willen blijven en oud willen worden is het van belang dat we de regulier geproduceerde producten zoals vlees, melk, en eieren met daarin de gifstoffen uit kasseienstenen en rotsfosfaten laten staan.

Daarom is het ook van wezenlijk belang dat er weer gezonde ingrediënten in het veevoer gebruikt worden.

Dan hebben we nog een bijkomende factor: er mag geen eiwit van dieren, en vismeel in de veevoeders gebruikt worden. Je kunt zeggen dit is goed. Doch kijk eens naar een kip. Die is van nature wel degelijk een vleeseter en als ze de kans krijgt een worm te vinden zal ze het niet nalaten deze op te eten.

Bepaalde dieren hebben dus wel degelijk dierlijk eiwit nodig, dat laten sommige dieren in de natuur zelf zien. En wij zorgen er nu voor dat de eiwitopbouw zonder de nuttige omega-3 vetzuren plaatsvindt, zonder er bij na te denken welke gevolgen dit heeft voor de opbouw van onze lichaamscellen.

We moeten weer terug naar de natuur. De natuur in de breedste zin van het woord. Men heeft nu in Europa een wet gemaakt voor de bescherming van bio-producten, dus de levende producten. Maar wat is het verschil tussen een varken gevoerd met gifstoffen in het voer, en een varken gevoerd met natuurlijke producten. Het zijn allebei bio-producten. Want bio wil zeggen leven, en niets anders.

Voor bioproducten geldt dat 80% van de voeding moet bestaan uit producten van natuurlijke oorsprong en dat 20%  uit het reguliere circuit mag komen. Maar dan is het dus eigenlijk nog steeds geen bioproduct, want het is hierdoor in feite gelijk aan de bekende industriele producten.

Daar gaat het dus weer fout.

We hebben nu ongeveer 7 jaar geleden de natuurlijke aminozuren vervangen door synthetische aminozuren. Toch zijn er in de natuur in vlees en vis ongeveer 60 aminozuren die we kennen, en er zijn er misschien nog wel honderd die we niet kennen. Terwijl de synthetische aminozuren nu juist ook gericht zijn op groei en prestaties. Maar de gevolgen zijn dramatisch. Ze hebben op de korte termijn een beter effect dan de natuurlijke aminozuren, doch op de langere termijn betekent  het een ramp.

De dieren worden gevoed tot de dag van het slachten met de impuls van al die synthetische aminozuren, en wij eten dit vlees op, wat tot gevolg heeft dat heel veel mensen er prostaat- en borstkanker van krijgen.

Hoe dit gebeurt zal ik u uitleggen: een kip met synthetische aminozuren gevoerd weegt 2 kilo op een leeftijd van 5 weken, en gevoerd met natuurlijke aminozuren doet ze er een week langer over om op dat gewicht te komen. Economisch is dat voor de kippenhouder beter en ook voor de industriële veevoederfabrikant, maar voor de gebruiker is het een ramp.

Deze synthetische aminozuren in de voeding zorgen voor overgewicht bij de mens. Kijkt u maar eens om u heen hoeveel jonge mensen hiermee worstelen. En vergeet ook niet de negatieve invloed op de weerstand van de mensen door de toevoeging van al deze chemische onnatuurlijke producten.

Als u het niet kunt geloven, dan raad ik u aan eens een kijkje te nemen op de kinderafdeling van een ziekenhuis. U zult versteld staan van alle ellende die daar dan op u afkomt. Maar dit wordt allemaal netjes afgeschermd voor de meeste mensen. Men gaat niet zo gauw naar zoiets kijken. Het is niet anders dan pech hebben als je dat overkomt met je eigen kinderen…..

Nee, het is het biologisch evenwicht dat verstoord is tijdens de zwangerschap. Het is de hoogste tijd dat hier wat aan gedaan wordt. Een zwangere vrouw zou nooit synthetische producten mogen eten tijdens de zwangerschap. Men zegt dikwijls dat een vrouw dan niet mag roken, dat ze dit of dat niet mag, enz. Maar over het rotsfosfaat, rotscalcium en de synthetische aminozuren in veevoeding daar wordt niet over gesproken, terwijl dit toch de veroorzakers zijn van heel veel problemen.

Er zijn veevoeders die vandaag de dag gemaakt worden met 40% dode grondstoffen,d.w.z. grondstoffen die afkomstig zijn van de industrie, zoals zetmeel van plastic-fabrikanten en autobandenindustrie. Dat komt dus bij ons in het veevoer! Bij sommige fabrikanten tot wel 40%.

Dat zijn dode grondstoffen. De zetmelen die voortkomen uit tarwe en mais of andere granen, worden gesplitst en de lange-keten zetmelen worden gebruikt om rubber en plastic te maken, en de korte zetmelen die afgescheiden worden verwerkt men in het veevoer. Maar dit is wel dood zetmeel en daar kan de boer eigenlijk voor de gezondheid van zijn dieren niets mee doen. Maar men past daarop het voer met de computer wel weer aan met een of andere grondstof. Doch men krijgt het leven er nooit meer in. Het is dood zetmeel. En wat zien we bijvoorbeeld bij koeien en zeugen die lang moeten meegaan, waar de levensloop langer duurt, dat hierdoor de gevolgen groot zijn.

Bij mestkippen en mestvarkens heeft het dode zetmeel geen effect omdat de lever van die dieren meegroeit en het dode zetmeel geen blokkering kan veroorzaken. En dat is juist, ze groeien er beter van maar voor de lange termijn betekent het een ramp. Men kan natuurlijk niet de industrie van de ene dag op de andere verplichtingen opleggen en zeggen: nu mag u die en die grondstoffen niet meer gebruiken omdat de gevolgen voor de mens dramatisch blijken te zijn.

Maar als u dan weet dat om BSE te bestrijden in Europa er een hele overgang is gemaakt van het gebruik van natuurlijke producten naar synthetische en chemische producten. En dat vanwege ongeveer 500 mensen die gestorven zijn aan de ziekte van Creutzfeld-Jacob. Echter dat er per dag duizenden mensen sterven aan kanker, daar houdt men geen rekening mee.

Het hele verhaal lijkt een vooropgezet plan van de deskundigen om in Europa iedereen op hetzelfde niveau te krijgen voor wat betreft vitaliteit. Er waren landen die in het verleden uit één arbeidsuur meer rendement haalden dan andere landen. Bijvoorbeeld Nederland. De arbeidsinbreng was hier de hoogste ter wereld. Men kon hier de meeste arbeidsenergie voortbrengen. En om dat gelijk te schakelen met de rest van Europa, is de Creutzfeld-Jacobwet gemaakt.

En nu zitten wij in Frankrijk, Spanje, Italië, en de rest van Europa overal met dezelfde volksvergiftiging- als ik dat zo mag zeggen, want dat is het toch op langere termijn. Het probleem is dat men hier geen oog voor heeft. Doelbewust naar het schijnt heeft men deze gezondheidsondermijnende politiek ingebouwd.

We moeten tegen deze ontwikkeling iets doen, en gezamenlijk is dat ook mogelijk. Het is nog niet te laat. Het is hoog tijd dat we er iets aan gaan doen.

We hebben hier in Nederland een fantastisch grondstoffen-patroon aan zeeschelpen. Geen land in de hele wereld heeft deze calciumbron, deze energiebron van zeeschelpen die tevens drager is van vele micro-elementen zoals IJzer, Koper, Zink, en vele andere elementen van natuurlijke oorsprong. De natuurlijke mineralen en sporenelementen zijn, doordat ze met elkaar in harmonie zijn, en in de juiste verhouding tot elkaar staan, aanstuurprocessen voor een goede celdeling. Het kan veel problemen oplossen en weer zorgen voor een gezonde veestapel, die gezonde en vitale producten produceert.

Maar het is veel makkelijker om zink van oude dakgoten te gaan gebruiken. Dit krijgt men voor bijna niks. Oude auto’s en divers ander schroot, daarvan kan men diverse oxydes maken en het kost weinig tot niets. En ook dit wordt in diervoeder verwerkt. Als er ergens een vervuiling door een of andere stof in het milieu dreigt te raken worden er allerlei instanties bijgehaald. Doch dat er via deze manier van veevoederproductie lood en diverse andere zware metalen in ons lichaam terecht komen, daar lijkt niemand een probleem van te maken.

Goed, dus de industriële landbouw heeft niet goed uitgepakt. Maar wat betekent dat nu voor de consument? Voor zijn gezondheid en zijn emancipatie?

Hippocrates, grondlegger van de moderne geneeskunde, was hierover nog zo duidelijk, bijna 2500 jaar geleden: ’Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding.’ Intussen wijden artsen-in-opleiding maar een fractie van hun studie aan voedingsleer. Maar wie de krant openslaat, kan onmogelijk de berichten missen over de relatie tussen voeding en gezondheid. Kanker, hartkwalen, diabetes, zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk- het zijn westerse welvaarts ziekten die onomstotelijk ‘iets’ te maken hebben met voeding. Wat is er gebeurd? Is het toevallig, dat de epidemie van welvaartsziekten samenvalt met de doorbraak van de industriële landbouw? Nee, niet helemaal, om het op zijn zachtst te zeggen. De mens heeft zo’n 50 verschillende mineralen nodig die hij zelf niet kan aanmaken. Die mineralen moeten dus ergens vandaan komen. Uit de voeding, zou je denken, zoals dat altijd ging.

Maar in de landbouwgrond zijn veel belangrijke mineralen verdwenen, doordat jarenlang kunstmest is gebruikt. Door kunstmest, een mengsel van stikstof, fosfor, en kalium, raakt het evenwicht in de bodem verstoord. Gewassen groeien weliswaar, maar die groei gaat ten koste van belangrijke andere mineralen – zoals magnesium, chroom, en selenium. Landbouw- en Voedselorganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft na een onderzoek in diverse werelddelen geconcludeerd, dat de gangbare landbouwmethode bijdraagt aan een ’ernstig tekort’ aan mineralen. Een andere recente studie toonde aan dat het gehalte aan vitaminen en mineralen in bonen sinds 1985 is gedaald met 60% en van appels met 80%. Popeye zou nu tweehonderd blikken spinazie moeten eten om dezelfde hoeveelheid ijzer binnen krijgen als vijftig jaar geleden in één blikje zat. Voor vitaminen geldt eveneens dat ze in veel mindere mate aanwezig zijn in groenten en fruit. Bloemkool bevat 50% minder vitamine C dan in 1963. Het gehalte provitamine A in appels is gedaald met 60% en in broccoli met 50%. Of neem het eiwitgehalte van granen. In 1900 bestond tarwe voor 90% uit eiwit, tegenwoordig nog voor 9% . Om de voedingsstoffen binnen te krijgen die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu tien sneetjes moeten eten.

Doordat planten in de bodem naar voeding zoeken en daar zelden nog nuttige mineralen vinden, nemen ze zware metalen uit de grond op, zoals aluminium, kwik, en lood. Ons lichaam neemt deze schadelijke stoffen makkelijker op door gebrek aan beschermende mineralen. Voor het verlies van voedingsstoffen krijgen we toch nog iets terug, namelijk de sporen van bestrijdingsmiddelen. Voedselautoriteiten hebben in een laboratorium in ongeveer 30% van de groenten en fruit die wij eten resten van landbouwchemicaliën ontdekt. Het is ook berekend dat mensen in de westerse wereld jaarlijks gemiddeld twee kilo aan bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen.

Het voorgaande betekent dat ook de dieren dit in hun voeding binnenkrijgen.

Dus aanvulling van het huidige voedingsrantsoen met schelpencalcium is ook hier geen overbodige luxe, zolang  deze elementen niet in de voeding aanwezig zijn. Als men weer zorgt voor een gezonde en vitale voeding, dan zult u zien dat heel veel gezondheidsproblemen bij mens en dier als sneeuw voor de zon verdwijnen.

© Aquarius Technology

10 jaar geleden heeft men al aangegeven hoe de voeding er aan toe was.

Samenvatting van het rapport “Tekorten in de Nederlandse Voeding”

Opgesteld door Ruud A. Nieuwenhuis,
directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie

Hieronder volgt een samenvatting van het rapport “Tekorten in de Nederlandse Voeding”, dat op 10 april 1995 werd toegezonden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. dr. E. Borst-Eilers.

In dit rapport, dat werd opgesteld door S.O.E.-directeur Ruud A. Nieuwenhuis, wordt aangetoond dat de Nederlandse bevolking zich inadequaat voedt.

Zelfs bij het gebruik van een zogenoemd evenwichtige voeding, waarvan de verantwoordelijke overheidsinstanties steeds opnieuw beweren dat zij volledig in alle behoeften voorziet, treden ernstige tekorten op van zeer belangrijke micro-voedingsstoffen (vitamines, mineralen, spoorelementen).

Zeer verontrustende uitkomsten.

De uitkomsten van de door de Stichting Orthomoleculaire Educatie uitgevoerde voedingsberekeningen tonen onweerlegbaar het volgende aan:

a) zelfs een zgn. EVENWICHTIGE voeding bevat ONVOLDOENDE vitamines, mineralen en spoorelementen: vitamine A, selenium en koper komen als tekort bij de gehele bevolking voor.
Bij diverse bevolkingsgroepen, waaronder de twee kwantitatief grootste groepen (mannen en vrouwen van 22-50 jaar), komen verder nog tekorten voor aan vitamine D, calcium, ijzer, zink en magnesium. Voorts brengt de berekeningsuitkomst marginale innamen van de vitamines B1 en B2 aan het licht;

b) er zijn aanwijzingen dat het aantal mensen dat daadwerkelijk eet volgens de richtlijnen van de Voedingswijzers van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (VoVo), derhalve daadwerkelijk “evenwichtig” eet, uiterst klein is.
Dus met de inname van micro-voedingsstoffen door praktisch de gehele bevolking is het aanzienlijk slechter gesteld dan bij gebruik van de “evenwichtige” voeding.
Het is dan ook niet voor bestrijding vatbaar dat bij praktisch de gehele bevolking multiple deficiënties aan micro-voedingsstoffen bestaan;

c) bij de vaststelling van de voedingsnormen is ten onrechte geen rekening gehouden met allerlei omstandigheden die de behoefte aan noodzakelijke micro-voedingsstoffen bij de bevolking verhogen.
Indien ook deze negatieve factor wordt meegenomen, kan slechts worden geconcludeerd tot het bestaan van ernstige, multiple tekorten op micro-niveau bij de gehele bevolking.

Recent onderzoek toont overtuigend aan dat reeds de onder a) gesignaleerde tekorten leiden tot verhoogde kansen op het ontstaan van hart- en vaatziekte, kanker en andere ernstige, op grote schaal vóórkomende ziektebeelden, alsmede tot massaal verlies van conditie in de brede zin des woords.

Dit rapport geeft globale voorstellen om deze trieste prognose het hoofd te bieden.

Uit de berekeningen en aanvullend materiaal in het rapport kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Eindconclusie 1:
De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Maar zelfs als hij dat wel zou doen (eten volgens de Voedingswijzer van VoVo), dan nog krijgt hij lang niet de aanbevolen hoeveelheid van vele essentiële voedingsstoffen binnen.
Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere tekorten in de voeding aan essentiële vitamines, mineralen en spoorelementen. Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen.

Andere invloeden op de voedingsstatus en voedingsbehoefte

De gevonden berekeningsuitkomsten van de gehaltes voedingsstoffen die dagelijks worden geconsumeerd, zijn getoetst aan de Nederlandse voedingsnormen, de zgn. Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH’s).

Deze conservatieve normen (meerdere wetenschappers pleiten al langere tijd voor verhoging van vele ADH’s) houden echter geen rekening met de volgende, onmiskenbare invloeden op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen en in humaan weefsel:

a) de verarming van onze landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van monocultures, onvolkomen kunstmest-samenstelling, gebruik van verdelgingsmiddelen, zgn. veredeling van zaden e.d., eenzijdige veevoeding, hormoon-stimulantia, enz.;

b) de vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel, kunstvoedings-producten van de industrie (waarin schadelijke stoffen zoals transvetten, en samengesteld met verkeerde voedingsbalansen), straling, uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer, gifuitstoot van de industrie, enz.;

c) de in wezen onnatuurlijke bereiding van ons voedsel (bakken, braden, frituren, enz.).

Het menselijk lichaam beschikt over vele routes om binnengeslopen vervuiling uit voeding en milieu te elimineren, maar behoeft daarvoor met name anti-oxidanten die zich voor een belangrijk deel in voeding bevinden.

Aangezien in het voorgaande is aangetoond dat aan deze stoffen in onze voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit van ons lichaam niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer schadelijk voor de gezondheid.

Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden gegeven voor de grotere behoefte aan micro-nutriënten, vooral anti-oxidanten. Het moge duidelijk zijn dat deze compensatie alleen mogelijk is in de vorm van suppletie met de ontbrekende anti-oxidanten.

Eindconclusie 2:
Indien ook de uit hoofde van milieu- en voedingsvervuiling noodzakelijke extra behoefte aan voedingsstoffen wordt ingecalculeerd, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de gehele Nederlandse bevolking met middelgrote tot grote tekorten aan vele vitamines, mineralen en spoorelementen kampt.

Een schematisch overzicht, waarin de geconstateerde inname-tekorten en marginale innamen in tabel-vorm worden gepresenteerd, vindt u op een afzonderlijke SOE-pagina die u via de link hiernaast kunt bereiken.

Het rapport “Tekorten in de Nederlandse Voeding” werd opgesteld door:
Ruud A. Nieuwenhuis, directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie.

Aan het rapport werd tevens medegewerkt door:
ir. A.A. van Ramshorst, voedingskundige, en
mr. N.H. de Vries, jurist en rechter.

Maar het kan ook zo:

Water vitalisering voor de glastuinbouw

Water vitalisering voor de pluimveehouderij