Tuin- en akkerbouw

De Aquarius Vitaliser® in de bloembollenteelt en in de akkerbouw.

De vitaliser is leverbaar met een capaciteit van 200 m³ per uur.

Door het water te vitaliseren, kan het gebruik van pesticiden drastisch worden verminderd.

Als de bloembollen gewassen worden met colloïdaalzilver water, kan dit de conservering van de bollen zeer gunstig beïnvloeden.

De Aquarius Vitaliser® kan gebruikt worden om oppervlaktewater te vitaliseren, maar ook is het mogelijk om de vitaliser op een bron te monteren.

Het gevitaliseerde water kan het bodemleven zeer gunstig beïnvloeden.

Door regelmatig te vernevelen met gevitaliseerd water, kan de frequentie van het spuiten met pesticiden verminderd worden.

En wordt toch een gezond en vitaal gewas bewerkstelligd.

Deze vitaliser kan ook gebruikt worden voor een beregeningsinstallatie.

Duidelijk merkbaar is het gebruik van vitaal water in combinatie met schelpencalcium, kleimineraal, en goede micro-organismen.

Zie: https://www.aquariusvitaliser.info/www2/Aardappels met vitaalwater.pdf

Gevolgen van pesticiden en kunstmest op ons water, en de gevolgen op langere termijn.

Zie volgende video: