Veehouderij

Aquarius Vitaliser® in de rundveehouderij:
Vitaal water geeft gezondere dieren.

 

Ook het Hof te Boekelo is voorzien van vitaal water

Hof te Boekelo Traditional Herefords zijn zeer gezonde runderen, die op een voerrantsoen van oude grassoorten in staat zijn een uitstekende biefstuk te produceren, zonder afgemest te worden met mais of granen. Hierdoor is het mogelijk om heerlijke vleespakketten aan te kunnen bieden, met daarin alle soorten vlees van ossenhaas tot hollandse biefstuk en sukade.

Op het Hof te Boekelo lopen Traditional Herefords van een bijzondere en zeldzame afstamming, enkele van de vrouwelijke bloedlijnen zijn elders in de wereld uitgestorven.  Door een zorgvuldig fokprogramma wordt deze afstamming in stand gehouden. Regelmatig worden speciaal geselecteerde stieren uit Groot Britannie geimporteerd, die allemaal een zeer goede afstamming hebben.

Duurzame landbouw houdt in dat de weilanden bemest worden met eigen gecomposteerde potstalmest, zeeschelpenkalk en kleimineralen, hierdoor kan de bodem werken aan herstel en behoud van de juiste voedingsstoffen. Door het gebruik van EM (Effectieve Microorganismen)  kunnen we ervoor zorgen dat het bodemleven optimaal wordt.

Bij problemen met een te hoog celgetal kan vitaal water uitkomst brengen. In veel gevallen van problemen met het te hoge celgetal in de melk, zie je na het installeren van een vitaliser het celgetal geleidelijk dalen en stabiliseert het zich daarna.

Doordat de mineralen die in het water aanwezig zijn colloïdaal worden opgelost, kunnen de dieren deze beter opnemen. Hierdoor komt de elektrolyten- en mineralenbalans weer beter op peil.

Type standaard
Type standaard

Het belang van goede voeding voor de koeien is ook in het belang van een gezonde melkproductie.

Zie volgende link:

https://www.aquariusvitaliser.info/Volle melk.pdf

Wetenswaardigheden over BSE

Zie ook het onderzoek over rundvee en elektromagnetische velden in hoofdmenu onder:Nieuws 

Weet wat je eet  :Cadmium in likstenen.

Giftige stoffen in regenwater

Nog een interessante link:http://www.sdnl.nl/column-4.htm 

            Daling melkprijs slechts voor helft doorgerekend22/10/2008   
 
  • De zuivelindustrie volgt de schommelingen van de melkprijs aan producent volledig. Maar uit een vergelijking tussen de afzetprijzen voor verhandelde halfvolle melk tussen de Belgische zuivelbedrijven en de Belgische distributie enerzijds en de consumentenprijs anderzijds, blijkt dat de daling van de afzetprijzen die zich sinds april aftekent, slechts voor ongeveer de helft wordt doorgerekend in de consumentenprijs. Dat leert een grondige studie van de federale overheidsdienst Economie.
 
  • De studie onderzocht de recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen en kosten in de melkketen. De FOD Economie kreeg die opdracht van minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Alle actoren uit de melkketen – melkveehouders, zuivelindustrie, distributeurs, maar ook het Vlaams en het Waals gewest – werkten aan de studie mee. De resultaten werden woensdag voorgesteld en zijn volgens de minister een “voorproefje” van hoe het aangekondigde prijsobservatorium, dat momenteel nog onder constructie is, gaat werken.
 
  • Speciaal voor het onderzoek hebben de vertegenwoordigers van de distributie en van de zuivelindustrie inzage gegeven in de individuele prijzen die de belangrijkste bedrijven uit hun sector de afgelopen twee jaar hebben betaald, respectievelijk gevraagd voor halfvolle melk. Uit die cijfers blijkt dat de in de tweede helft van 2007 opgetekende stijging van de prijs tussen Belgische melkfabriek en distributeur volledig aan de consument is doorgerekend.
 
  • De daaropvolgende prijsdaling komt momenteel evenwel maar voor ongeveer de helft tot uiting in de prijs voor de consument. Dat zou voor een groot deel te wijten zijn aan de hoge kosten die de distributiesector moet betalen op het vlak van onder meer energie en lonen. In de consumptieprijs voor zuivelproducten vertegenwoordigt de landbouwwaarde namelijk slechts 30 à 40 procent, klinkt het.
 
  • Uit de algemene conclusies van het onderzoek blijkt in de eerste plaats dat het inkomen van melkveehouders door de hervorming van het Europese landbouwbeleid minder voorspelbaar is dan in het verleden. Het is nu meer afhankelijk van het verloop van de vraag naar en het aanbod van zuivelproducten wereldwijd. Ook de kosten worden op mondiaal niveau bepaald.
 
  • Een tweede resultaat van de studie is dat de Belgische melkveehouder over het geheel van 2007 en 2008 – in een sterk fluctuerende zuivelmarkt – gemiddeld 3,45 eurocent per liter melk meer heeft ontvangen dan in 2006. Maar ongeveer 80 procent van die meeropbrengst moet worden besteed aan een verhoging van de variabele kosten, zoals bijvoorbeeld voedergewassen, energie en meststoffen. In vergelijking met de prijsniveaus van 2006 overtrof in augustus 2008 de stijging van de variabele kosten (+5,4 eurocent per liter) die van de effectief ontvangen melkprijs (+4,6 eurocent).
 
  • Ten derde blijkt dat de prijzen die de zuivelindustrie aan de melkveehouders heeft betaald en de afzetprijzen die ze zelf hanteert, marktconform zijn. Een vierde conclusie is dat ook de consumptieprijzen zich aanpassen aan de markt. Momenteel betaalt de consument nog steeds meer voor zijn melk en andere zuivelproducten dan een jaar geleden, maar ook voor hem beginnen de prijzen te zakken, zoals aangetoond wordt met de evolutie van de prijs van de halfvolle melk.
 
  • Boerenbond erkent dat de studie “degelijk en grondig” werd uitgevoerd. De evolutie van de consumentenprijs wekt argwaan bij de landbouworganisatie. “De prijs van melk en zuivelproducten in de winkel is de stijging van de melkprijs in 2007 gevolgd, maar is niet mee gedaald wanneer de boer weer minder kreeg voor zijn melk. Integendeel, de prijsstijging in de winkel heeft nog enkele maanden aangehouden om vervolgens te stagneren. De kloof tussen inkoopprijs en verkoopprijs van de distributie is dus gegroeid, wat een grotere marge laat vermoeden voor de distributiesector”, luidt het.
 
  • Elke schakel moet de kans krijgen om rendabel te zijn, om gestegen kosten door te rekenen en om zo een inkomen te verwerven. De prijs van zuivelproducten kan niet dalen. Wat wel moet veranderen, is de verdeling van de marges, stelt Boerenbond. De organisatie vraagt zich af of de distributiesector in de toekomst de lokale familiale melkveehouderij wil steunen of zal blijven inkopen aan de laagste prijs.(KS)Eerdere berichtgeving over melkprijzen:
  • 20/10/08:
“Melkveehouders houden kater over aan spotmarkt”
  • 2/10/08:

“Melkverwerkers hebben allicht verkeerd gespeculeerd”