Complementaire H2O producten

Toepassing van Aquarius Technology met diverse Complementair H2O Producten.

 

Water heeft een geheugen en is in staat om trillingsfrequenties op te slaan, deze vast te houden en ook weer af te geven.
Dit gegeven kan worden aangewend voor het maken van zgn. complementair water en dit vervolgens te gebruiken voor o.a. medicinale doeleinden.
 
De werkzame stof in een medicijn heeft altijd een bepaalde trillingsfrequentie. Door deze frequentie vast te leggen in een speciale keramieksoort en deze dan in contact te brengen met  water is het mogelijk deze trillingsfrequenties op het water te kopiëren. Wanneer dit geïnformeerde water wordt gedronken kan de trillingsfrequentie zijn werk doen in het lichaam, en dit zonder bijwerkingen en extra belasting van de organen.

Aquarius Vitaliser® en complementair water-unit met voorraadcontainers bij een pluimveehouderij.

Een voorbeeld is het toedienen van een wormkuur of een entstof bij dieren. In de regel is het zo dat hierdoor de darmflora en de organen negatief worden belast en de immuniteit daalt.

Dit is meestal mede de oorzaak van een, tijdelijke, terugval in de productie of de groei. Wanneer complementair water wordt gebruikt heeft men geen last van terugval in de productie of groei, omdat dan de weerstand van het betreffende dier niet wordt verlaagd.

Het enige wat er gebeurt, is dat de frequentie die met het water in het lichaam komt slecht wordt verdragen door parasieten en wormen. Deze verlaten dan ook accuut het lichaam via de ontlasting.

Deze wetenschap is zeer breedschalig toe te passen bij mens en dier, in de land- en tuinbouw etc. En is 100% veilig, zonder nadelige bijwerkingen of ongewenste resistentie-opbouw. De resultaten zijn tot nu toe zeer bemoedigend, en kunnen een bijdrage leveren aan een veilige en gezonde voeding.

Andere H2O complementaire producten van Aquarius Technology

Aquarius colloïdaalzilver unit, elektrisch

Aquarius info briser 15/22mm, geschikt om water extra bij te informeren

Aquarius info briser 25/40mm pvc

Aquarius Vitaliser® met impact briser, geschikt om extra informatie aan het water te geven

Aquarius Colloïdaalzilver briser, te plaatsen achter een 1″ standaard vitaliser

Aquarius zwembadbriser, voor revitalisatie van het zwembadwater

Aquarius brijvoeding optimalisatie briser, voor diverse doeleinden