Aquarius Vitalisers

Aquarius Vitaliser® type Acqua-Pura 1” Standaard

Dit type wordt het meest ingezet bij watervitalisering in woningen tegenwoordig, maar ook wel in de agrarische, en tuinbouw sector.

Type standaard
Type standaard
Type Standaard geïnstalleerd
Type Standaard geïnstalleerd
*NEW* Type Acqua-Pura werkt nog beter tegen kalkafzetting!
*NEW* Type Acqua-Pura werkt nog beter tegen kalkafzetting!

Zuiver drinkwater wordt in de toekomst een steeds groter probleem en dat wordt zelfs door de waterleidingbedrijven bevestigd”.

Nulmeting detecteert chemicaliën in bijna al het Nederlands grondwater.

2 juni 2017

Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en overige chemicaliën zijn aangetroffen in vrijwel al het ondiep grondwater in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksinstituut KWR in 2015 en 2016 in opdracht van alle provincies uitvoerde. De aanwezigheid van chemicaliën in grondwater is voor het eerst landelijk in kaart gebracht, zowel binnen als buiten de grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterwinning. ‘De frequente aanwezigheid van onder meer pesticiden, geneesmiddelen en industriële componenten is zorgwekkend en maakt duidelijk dat er meer actie nodig is om het grondwater en de drinkwaterbronnen te beschermen’, stellen de rapporteurs in de inleiding van het rapport.

In het onderzoek werden zo’n 1000 monsters van diep en ondiep grondwater onderzocht op de aanwezigheid van 280 bestrijdingsmiddelen en van circa 500 ondiepe grondwatermonsters op ruim 210 nieuwe stoffen, waaronder 100 geneesmiddelen. Vrijwel al het geanalyseerde ondiepe grondwater bevat chemicaliën. En dat geldt ook voor twee vijfde van de diepe grondwatermonsters. Voor individuele bestrijdingsmiddelen geeft de Grondwaterrichtlijn een Europese norm van 0,1 microgram per liter (0,1 µg/L). Het onderzoek toont aan dat 17% van het Nederlandse grondwater niet aan die norm voldoet. De hoogste concentraties bestrijdingsmiddelen komen voor in gebieden met bollenteelt en in de Noord-Brabantse zandgronden.

Meest aangetroffen

De meest aangetroffen chemicaliën in grondwater zijn de bestrijdingsmiddelen bentazon en mecoprop, en de metabolieten DMS en BAM. In grondwaterbeschermingsgebieden overschrijden drie bestrijdingsmiddelen – bentazon, dimethomorf, dicamba – de norm. Dit geeft aan dat de beperkende maatregelen voor het gebruik van deze toegelaten middelen nog onvoldoende tot het gewenste effect leiden.

Signaleringswaarde

Voor andere stoffen dan bestrijdingsmiddelen (‘overige antropogene stoffen’) geldt vanuit het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en Monitoring Water voor de drinkwaterbronnen een signaleringswaarde van 0,1 µg/L. Geneesmiddelen zijn in een kwart van de grondwatermonsters aangetoond, het gaat vooral om fenazon en carbamazepine. In 5% van de gevallen werd de signaleringswaarde voor deze stoffen overschreden. Overige chemicaliën overschrijden in de helft van alle monsters de signaleringswaarde. Stoffen die regelmatig zijn aangetroffen zijn EDTA, bisphenol A en PFOA, waarbij alleen PFOA soms ook voorkomt in concentraties waarbij een gezondheidskundig risico niet kan worden uitgesloten.  

“Uit een eigen onderzoek in 2008 bleek dat er zelfs DDT in ons grondwater op 87 meter diepte wordt gevonden (µg/l, oftewel micro-gram per liter)”. De frequenties van deze stoffen hebben een heel negatieve invloed op de goede micro-organismen in de darmen van mens en dier.

Waterleidingbedrijven krijgen steeds meer moeite om allerlei verontreinigde stoffen uit het water te filteren. Als je alleen al ziet hoeveel medicatie er in het riool verdwijnt en op die manier in het milieu terechtkomt.

Nu men zelf toegeeft in hun vakblad dat het in de toekomst  steeds moeilijker zal worden om deze vervuiling uit het drinkwater te verwijderen, hebben wij besloten om ook in Nederland een sediment en actieve koolstoffilter te plaatsen voor de vitaliser. Dit deden wij al in het buitenland met heel goede resultaten.

Onder enkele voorbeelden van filters die de vervuiling laten zien dat het plaatsen van filters ook in Nederland geen overbodige luxe meer is.

1 maand Venlo
1 maand Venlo
3 maanden Bussum
3 maanden Bussum
Half jaar Ruigahuizen
Half jaar Ruigahuizen
5 maanden Hellendoorn
5 maanden Hellendoorn

“Vervang de patronen voor een optimaal resultaat om de 6 maanden om bacteriën geen kans te geven”.

Ons standaard advies is om de filters om de 6 maanden te vervangen. Op sommige locaties kan men de vervangtijd wel verlengen tot een jaar. Je kunt dit zelf heel makkelijk controleren, als het tweede filter (Koolstofblok met honing-raat) nog niet verkleurd en helder wit is, kun je de vervanging nog wel uitstellen.

Meestal verkleurd het eerste filter (sediment) al vrij snel omdat het water van buiten naar binnen wordt geperst. Dit hoeft nog niet te betekenen dat het filter in de kern ook vervuilt is. Zo gauw het koolstoffilter ook vuil begint te worden is het tijd om de filters te vervangen.

Via de webshop van onze winkel Vitalogica kunt u een vervangset filters bestellen op deze link .

Via deze link kunt u de Acqua-Pura vitaliser direct bestellen van uit de webshop van onze winkel: Vitalogica

Het type Acqua-Pura met 1 duim aansluitng heeft ook een capaciteit van 8.000 ltr/uur net als de voorgaande types van 1″  en dat is voor de meest voorkomende situaties ruim voldoende.

De Acqua-Pura werkt zeker 60% sterker als de oudere types en is ontwikkeld als antwoord op de steeds maar toenemende magnetische velden van de telecom. Door de installatie van deze vitaliser in combinatie met de filters verkrijgt men weer heerlijk smakend kraanwater.

 

Watervitalisering voor particulieren

Aquarius Vitaliser® type 1” Standaard, maar nu met extra aarding. Deze vitaliser transformeert tevens alle storende wateraders.

Ook geopatisch belaste plaatsen in de omgeving van zendmasten, hoogspanningsleidingen, trafo’s e.d. worden voelbaar getransformeerd.

Klik op de foto voor meer info.

Dit type heeft een capaciteit van 8.000 ltr/uur.

Een Aquarius Vitaliser® met extra aarding pakt nog beter dan de standaard vitaliser de geopatische belasting aan, storende wateraders ed.

Gezien de huidige uitbreiding van de zendmasten in Nederland, en de daarbij behorende straling van kunstmatig opgewekte magnetischevelden geeft dit een verandering op het aardmagnetischveld. Dit is mede de oorzaak dat storende wateraders tegenwoordig veel heftiger zijn dan vroeger.

De Aquarius Vitaliser® met extra aarding heft al deze storende velden en storende wateraders ook op en zorgt voor een prettige woonomgeving.

 

Watervitalisering voor de pluimveehouderij

 

Aquarius colloïdaalzilver Vitaliser® type 1”. Dit type vitaliser kan ook in 2” en 3” aansluiting worden geleverd.

Dit type vitaliser wordt veel ingezet in de agrarische sector, oa. bij rundvee, pluimvee, enz. Colloïdaalzilverwater werkt zeer immuunverhogend.

Aquarius Vitaliser® type 2” StandaardDit type vitaliser heeft een capaciteit van 26.000 ltr/uur en wordt vaak ingezet in de tuinbouw en de agrarische sector.

 

Watervitalisering voor de glastuinbouw

Aquarius Vitaliser® type 3” Standaard

Dit type vitaliser heeft een capaciteit van 70.000 ltr/uur en wordt veel gebruikt in de glastuinbouw.

 

Watervitalisering voor de tuin- en akkerbouw 

Aquarius Vitaliser® type 200

Dit type vitaliser heeft een capaciteit van 200.000 ltr/uur en kan worden ingezet in de akkerbouw en de bloembollenteelt.