Aquarius Technology ontwikkelt en produceert water vitaliserings en behandelings apparatuur die op brede schaal kan worden ingezet: van een reisvitaliser voor 1 kraan tot een beregeningsvitaliser met een capaciteit van 200.000 ltr/uur.

Drinkwater vitalisering in de gehele woning

Drink- en bronwater vitalisering in glastuinbouw

Drink- en bronwater vitalisering in de agrarische sector

Drink- en bronwater vitalisering in de horeca

Bron- en slootwater vitalisering in de akkerbouw

Drink- en bronwater vitalisering in de industriële sector

Gezond en vitaal water