Roundup

Gevolgen

De gevolgen van de stoffen in roundup worden steeds duidelijker, zo blijkt glyfosaat ernstige mismakingen te creéren in celdeling processen bij mens en dier.

Op dit moment openbaren zich steeds meer gevolgen, zo lijkt het door Schmallenberg virus veroorzaakt mismaakte geboren lammeren en kalveren zeer ernstig op de gevolgen van gebruik van roundup op de sojavelden in Argentinië bij mensen.

Ook hier wordt het middel roundup nog volop gebruikt.

In Argentinië zijn heel veel baby’s geboren met soort gelijke verminkingen en afwijkingen.

In Argentinië en Brazilië wordt heel veel genetisch gemanipuleerde soja verbouwd wat dus resistent is voor roundup. Het is inmiddels door allerlei onderzoek aangetoond dat de stof glyposaat de oorzaak is van deze verstoorde celdelingsprocessen bij embryo’s.

Wat te denken van de toevoeging van al deze sojaproducten in de reguliere voeding en met name de gevolgen van het gebruik van deze producten voor vegetarische gebruikers.

EU-areal transgene gewassen nam vorig jaar toe

Het areaal ggo-gewassen in de wereld is vorig jaar tot 160 miljoen hectare gestegen. De grootste stijging vond plaats in Brazilië, maar de EU kende voor het eerst sinds jaren een stijging. Het areaal bedroeg 114.507 hectare, wat een stijging betekent van 26 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit het jaarlijkse monitoringsrapport van het International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).

Vorig jaar werden in 29 landen transgene gewassen geteeld, door 16,7 miljoen landbouwers. Wereldwijd steeg het areaal met 12 miljoen hectare tot 160 miljoen hectare. In ontwikkelingslanden betekende dat een stijging met 11 procent en in ontwikkelde landen met 5 procent. “De ontwikkelingslanden telen nu bijna de helft van alle transgene gewassen”, stelt ISAAA-voorzitter Clive James. De Verenigde Staten blijft echter voorop lopen, met 69 miljoen hectare. “Negentig procent van de belangrijkste gewassen bestaat daar uit een transgene variëteit”, klinkt het.
Na de VS volgt Brazilië, met 30,3 miljoen hectare. Een areaal dat afgelopen jaar met 20 procent toenam. Ook in de Europese Unie nam de teelt van transgene gewasssen toe, met maar liefst 26 procent tot 114.507 hectare.

Dat areaal bestond voor 114.490 hectare uit de transgene maïssoort MON810, geteeld in Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, Slowakije en Roemenië. De resterende 17 hectare bestond uit het ggo-aardappelras Amflora, geteeld in Zweden en Duitsland. Binnen de EU is Spanje de grootste teler (85%) van transgene gewassen. Achtentwintig procent van alle maïs bestaat daar uit MON810.

In 2006 omvatte het areaal ggo-gewassen nog bijna 202.000 hectare in de EU, een getal dat sindsdien daalde door het verbod van een aantal lidstaten op de transgene maïs MON810. 2011 is het eerste jaar waarin het areaal in Europa opnieuw een stijging kende. Het belangrijkste ggo-gewas wereldwijd is soja (47%). Daarna volgt maïs (32%).
 
bron | | in samenwerking met agd.media
09/02/2012


Schokkende info over producten van Monsanto