De Klinker

dé werkplaats voor creativiteit

Westeinde 186,

7711 CS Nieuwleusen

0529-481292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.deklinker.nl

www.hetgoede.nl


 

Annette Wessels, trainer in creativiteit via beeldend vormgeven

Verstoring moeten we zien als een essentiële poort naar de veranderende wereld waarin een systeem functioneert. Het is nu de tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat wij die mede hebben vormgegeven. Een deel van ons gedrag is nog gericht op handhaving van het oude. Alfred Einstein zei al: “We kunnen de problemen die vanuit het denken zijn ontstaan niet met datzelfde denken oplossen”.

Wil je mee-evolueren naar een nieuw systeem, word dan medeschepper en ont-wikkel je creativiteit via het maken van beelden. Van linkerhersenhelft-denken naar rechterhersenhelft-scheppen. Van angst – naar liefde.

 

Mogelijkheden in “de Klinker” voor particulieren:

 

http://www.deklinker.nl

 

 

Home


frontpage hit counter