Zuurstof

                      

Waarden voor 2005

Een 1000 cc automotor verbruikt bij gemiddeld gebruik dagelijks ca. 528 m³ lucht = 50 m³ zuurstof.

Zuurstofverbruik per dag van alle auto’s : 48 miljoen m³

 

Zuurstofverbruik van alle verbrandingsapparaten en huishoudens per dag = 2,8 – 108 m³ 

 

 Totaal zuurstofverbruik per dag : 2,8 – 108 m³ 

 

Totaal zuurstofverbruik per jaar : 89,6 – 1010 m³ 

 

 

  Gas (Lucht) volume van de aarde ca : 4,09 – 109 km³    Zuurstofvolume (O2) van de aarde : 8,168 – 108 km³ 

 

 

Wij zijn al geruime tijd progressief bezig met het aanspreken van de ons omringende zuurstoflaag en deze met koolwaterstof te binden.

 

Wel pech dat wij als mens zuurstof nodig hebben om te kunnen leven.

 

Het lijkt erop dat wij sowieso niet benauwd zijn om later te stikken, dat zal dan immers onze kinderen overkomen. Wie dan leeft, die dan zorgt…… 

Zuurstofverhoudingen. 

 

 

Het gehalte aan zuurstof in de lucht verandert nauwelijks.

Maar de zuurstoflaag wordt steeds dunner, en de hoogte ervan neemt af. 

 

 

De waarden zijn door vulkaanuitbarstingen en enorme branden, afstervende organismen etc. van tijd tot tijd wisselend.

De gegevens zijn doorsnee waarden.

 

Zuurstofproductie, resp. zuurstofverbruik in %

 

Jaar

Zuurstofproductie

Ander

chemisch

Organisch leven

Verbrandings-

app.

Huishouden 

Branden

etc. 

6 miljoen voor Chr.

100

 

0,02

 

2,98

Het jaar 0

96

0,1

10

 

10

1800

95,5

3

30 – 16

10

6

1933

68

3,5

26

39

9-16

2001

69

9,8

61 – 86

400

12-16

2002

68

9,6

70 – 89

387

10

2003

67

12

71

413

12

Gebruik van 100% vrije energie

96

0,7

76

9

3

 

 

Een mens heeft ca. 14% zuurstof nodig om goed te kunnen leven.

       Ca. 41% van de mensheid krijgt minder dan 10%, en een sterk dalende tendens zet zich voort.