Hoe gevaarlijk is uw gsm?

Kim Ridley

Steeds vaker wijst onderzoek uit dat straling van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Hoe ongerust moeten we ons maken en wat kunnen we er aan doen?

Draadloze communicatie is, misschien meer dan welke andere technologie ook, ongelooflijk verleidelijk en wordt bovendien steeds goedkoper. We kunnen uren kletsen met onze mobiele telefoon dankzij al die gratis belminuten, we kunnen praktisch overal onze e-mail ontvangen op onze Blackberry, en over de hele wereld gratis wi-fiën. Toegegeven, deze technologische ontwikkelingen ‘verbinden’ ons als nooit tevoren. Maar zoals bij veel dingen die sexy en goedkoop zijn, is er ook een keerzijde.
Alle draadloze apparaten dragen bij aan de toename van ‘elektrosmog’, een onzichtbare atmosfeer van elektromagnetische straling die als een deken over de aardbol ligt.
Elektrosmog bestaat voornamelijk uit radiostraling, die wordt veroorzaakt door draadloze apparaten en elektromagnetische velden. Elk elektrisch apparaat, elke elektrische leidingen creëert een elektromagnetisch veld. Het is op dit moment waarschijnlijk de snelst groeiende vorm van vervuiling. We zouden wel eens bloot kunnen staan aan een biljoen keer zoveel elektromagnetische straling als onze voorouders 150 jaar geleden.
Dat klinkt ongeloofwaardig, totdat je je realiseert dat alleen al de radiostraling de laatste twintig jaar sterk is toegenomen sinds de komst van de mobiele telefoon. Er zijn naar schatting twee miljard mobiele telefoons in gebruik op de wereld, samen met meer dan 1,3 miljard basisstations (antennes) die op torens en daken over de hele wereld staan. De radiostraling zal alleen maar toenemen nu er steeds meer draadloze toepassingen komen. We veranderen onze omgeving op ongekende wijze.

Moeten we ons echt zorgen maken? Het hang ervan af aan wie je het vraagt. Hoewel veel onderzoeken de schadelijke effecten van elektrosmog niet kunnen aantonen, zijn er wetenschappers die zeggen dat er wél reden tot bezorgdheid is. Doorgaans wordt de mobiele telefoon als hoofdschuldige aangewezen. De straling die het wonder der draadloze communicatie mogelijk maakt, zou ook onze gezondheid schade kunnen toebrengen.
Onderzoekers over de hele wereld melden dat straling van mobiele telefoons invloed kan hebben op allerlei functies – van de elektrische activiteit van de hersenen tot het functioneren van cellen. Wetenschappers in Europa en de voormalige Sovjet-Unie hebben een verband gelegd tussen radiostraling en een heleboel menselijke aandoeningen, waaronder hoofdpijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen, slaapstoornissen, verstoring van het immuunsysteem en het hormonale systeem, en hersentumoren. Dierproeven hebben uitgewezen dat radiostraling de bloed-hersenbarrière permeabel kan maken en DNA-strengen daadwerkelijk kan afbreken – waarbij de blauwdruk van het leven zelf in gevaar komt.
Hoe fascinerend deze bevindingen ook zijn, ze bewijzen niet afdoende dat radiostraling gezondheidsproblemen veroorzaakt, een steekhoudend argument dat de telecommunicatie-industrie herhaaldelijk aanvoert. Dat is ook logisch. Elke industrie zegt ‘bewijs het maar’ als mensen hun bezorgdheid uiten over mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe middelen of technologieën. In het verleden heeft de samenleving daarvoor vaak moeten boeten.
‘Als we wachten op het definitieve bewijs, gaan we weer terug naar de tijd toen de tabaksindustrie in staat was wettelijke voorschriften jarenlang op de lange baan te schuiven door te stellen dat er geen afdoende bewijs was dat roken longkanker veroorzaakt,’ zegt Cindy Sage, een Californische expert op het gebied van elektromagnetische velden. ‘Zo verlopen alle discussies over een mogelijk kankerverwekkende stof. De vraag is, nemen we nú verstandige voorzorgsmaatregelen of wachten we dertig jaar tot de industrie wel moet toegeven dat er een bewijs is en wij weer een generatie of twee hebben verloren?’
Sage behoort tot de wetenschappers die zeggen dat er genoeg krachtig bewijs is om nu direct praktische maatregelen te nemen om onszelf te beschermen tegen blootstelling aan elektromagnetische straling. Zij dringen aan op voorzorgsmaatregelen – ook al is er gebrek aan bewijs. Hun aanbevelingen zijn grotendeels gebaseerd op het zogeheten voorzorgsbeginsel, een beleidsinstrument dat het veiligste alternatief aanbeveelt voor elke technologie, chemische stof of activiteit die mogelijk schadelijk is, zelfs als dit wetenschappelijk niet met zekerheid kan worden vastgesteld.
In september 2006 ondertekenden 31 wetenschappers uit 13 landen de Benevento-resolutie, een nieuwe internationale oproep tot onafhankelijk onderzoek en meer voorzorgsmaatregelen om het publiek te beschermen tegen gevaarlijke blootstelling aan alle vormen van elektromagnetische straling. Maar hoe alarmerend dat ook klinkt, je hoeft je mobiele telefoon niet weg te gooien. Nog niet, in ieder geval.

Bestaan er dan geen veiligheidsnormen voor draadloze communicatie? Jawel, maar volgens een aantal onderzoekers zijn deze normen verouderd en ontoereikend. En steeds vaker blijkt dat zij het bij het rechte eind hebben.
De radiostraling van draadloze apparaten, evenals de elektromagnetische velden van elektrische leidingen en apparaten, zijn vormen van niet-ioniserende straling, die te zwak is om chemische verbindingen te verbreken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en overheden over de hele wereld hebben veiligheidsnormen vastgesteld onder het niveau waarop deze straling weefsel kan verhitten of verbranden. Deze normen zijn gebaseerd op de veronderstelling: als de straling je niet kan ‘roosteren’, kan het dus geen kwaad.
Een van de eerste onderzoekers die deze veronderstelling fanatiek aanvocht, was de Amerikaanse epidemioloog Nancy Wertheimer. Toen opmerkelijk veel kinderen in Denver in de Amerikaanse staat Colorado, in de jaren zeventig leukemie kregen, ging Wertheimer op zoek naar antwoorden. Wat ze ontdekte, was een schok voor haar en leidde tot een discussie die tot op de dag van vandaag nog niet in hevigheid is afgenomen.
Wertheimer en natuurkundige Ed Leeper rapporteerden in 1979 dat kinderen die dicht bij een transformatorhuisje woonden twee tot drie keer zoveel kans hadden om te overlijden aan kanker (voornamelijk leukemie en hersenkanker) als kinderen die er verder vandaan woonden. Uitkomsten van latere onderzoeken elders in de wereld zijn niet eenduidig, maar afgelopen zomer hebben Japanse wetenschappers opnieuw een mogelijk verband vastgesteld tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en leukemie bij kinderen.

Hoewel de bevindingen van Wertheimer controversieel waren, baanden ze de weg voor onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en radiostraling, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. ‘Als je gelooft dat er een verband is tussen elektromagnetische velden en leukemie bij kinderen, moet je accepteren dat er een bepaalde biofysische interactie plaatsheeft,’ zegt dr Louis Slesin, die als hoofdredacteur van Microwave News al 25 jaar bericht over niet-ioniserende straling. ‘En dan moet je je afvragen: wat gebeurt er nog meer? Als je eenmaal toegeeft dat het “onmogelijke” mogelijk is, moet je de andere potentiële effecten serieus nemen.’
In de jaren na Wertheimers project in Colorado hebben onderzoekers een mogelijk verband gevonden tussen elektromagnetische velden en een aantal soorten kanker. ‘Elektromagnetische velden kunnen veel verschillende stelsels in het lichaam aantasten en de relatie ertussen is gecompliceerd,’ aldus B. Blake Levitt, auteur van Electromagnetic Fields: A Consumer’s Guide to the Issues and How to Protect Ourselves. ‘Onderzoekers ontdekken statistisch significante toenames in leukemie, hersenkanker, melanomen, en borstkanker bij mannen. Doorgaans zijn de toenames niet groot – tussen de 1 en 5 procent – maar als er een samenhangend patroon uitstijgt boven het verwachte, dan wordt dat meestal als belangrijk beschouwd en is het vaak het topje van een ijsberg.’
Tegenwoordig vermoeden sommige wetenschappers dat elektromagnetische velden en radiostraling andere aandoeningen en symptomen kunnen veroorzaken bij de geschatte 3 tot 30 procent van de mensen die gevoelig zijn voor elektrosmog. Bij deze ‘elektrogevoeligen’ komen symptomen voor die variëren van hoofdpijn en slaapstoornissen tot verwardheid en chronische vermoeidheid. Sommigen zeggen dat ze zo zijn verzwakt dat ze hun werk hebben moeten opgeven en – in de ergste gevallen – zonder elektriciteit moeten leven.
Elektromagnetische velden van ‘vuile elektriciteit’ kunnen ook chronische ziekten veroorzaken, waaronder diabetes en multiple sclerose. Dat zegt Magda Havas, professor in milieukunde en natuurlijke hulpbronnen aan Trent University in het Canadese Peterborough. Hoewel ze tot nu toe niet veel onderzoek heeft gedaan, hebben haar voorlopige bevindingen veel stof doen opwaaien.
Havas definieert vuile elektriciteit als een mengelmoes van elektromagnetische signalen, variërend van radiostraling van basisstations tot stroomstoten uit de elektrische bedrading van apparaten in huis. Het is een probleem dat in fabrieken en kantoren kan worden verholpen door grote condensatoren te plaatsen die vervuilende frequenties wegfilteren. Voor woonhuizen is dat echter geen optie. Havas heeft de Graham/Stetzer-filter, die is ontwikkeld voor gebruik in huis, getest in de huizen van mensen met een chronische ziekte.
In eerste instantie kon Havas sommige van haar bevindingen zelf niet geloven. Ze ontdekte dat bij een aantal mensen met diabetes het opruimen van de elektrische omgeving leidde tot een vermindering van de symptomen. In sommige gevallen daalde de nuchtere bloedsuikerspiegel van diabetici zo drastisch dat ze minder insuline nodig hadden. Bij een paar mensen met multiple sclerose behaalde ze dezelfde verrassende resultaten. In één geval was een man van eind twintig met progressieve MS in staat zonder stok te lopen nadat de vuile elektriciteit in zijn huis was gefilterd.
Havas (die overigens niet wordt betaald door Stetzer Electric, het bedrijf dat de filters levert) haast zich om erop te wijzen dat haar onderzoek nog maar een klein aantal mensen betreft – tot nu toe twintig diabetici en een paar MS-patiënten – en dat velen helemaal geen verbetering zien in hun symptomen nadat de elektriciteit in hun huis is gereinigd. Haar hypothese is dat degenen die er wel op reageren, overgevoelig zijn voor elektriciteit. In 2004 heeft ze in Praag haar casestudies gepresenteerd tijdens een workshop van de Wereldgezondheidsorganisatie over ‘elektro-overgevoeligheid’. Diabetici die hun gezondheid zagen verbeteren nadat de elektronische filters waren geïnstalleerd, noemt ze ‘type 3-diabetici’. Ze heeft een verslag van haar bevindingen voorgelegd aan internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Terwijl de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden vaag blijven, is er de afgelopen jaren meer bezorgdheid ontstaan over de mogelijke gevaren van radiostraling nu draadloze technologie zo in opkomst is. Het voornaamste probleem: elke keer als je niet-handsfree met je mobiele telefoon belt, zet je een microgolfantenne naast je hersenen.
Straling van mobiele telefoons is niet sterk genoeg om je grijze cellen te roosteren, maar kan wel op andere manieren schadelijk zijn. Hoe is het nu mogelijk dat zo’n zwakke straling ons letsel kan toebrengen? Niemand weet het precies. We weten dat bepaalde frequenties van elektromagnetische straling direct kunnen inwerken op levende organismen en ze zelfs verstoren, net als de straling van mobiele telefoons het navigatiesysteem van een vliegtuig kan hinderen. Bovendien heeft een aantal wetenschappers ontdekt dat de gepulseerde digitale radiostraling die gebruikt wordt door nieuwere mobiele en draadloze telefoons nog grotere biologische effecten kan hebben. Ons lichaam blijkt een nauwkeurig afgestemd instrument te zijn.
Mensen absorberen zonder problemen de frequenties van radio en televisie, maar dat zijn passieve ontvangers die geen gevaar voor de gezondheid zijn (hoewel het een ander verhaal wordt als je naast een krachtig zendstation woont). Mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur gebruiken hogere radiofrequenties op het elektromagnetisch spectrum, waaronder de kortegolfband. Hoe hoger de frequentie, des te korter de golflengte. Hoe korter de golflengte, des te makkelijker het lichaam de energie absorbeert en des te meer kans op biologische effecten.
Een van de eerste wetenschappers die de biologische effecten van mobiele-telefoonstraling heeft aangetoond, is Henry Lai, professor in de biotechniek aan de University of Washington in Seattle. Lai en zijn collega N.P. Singh ontdekten dat de straling van mobiele telefoons DNA-strengen kan afbreken in de hersencellen van ratten. Ze namen dit effect waar nadat de ratten slechts twee uur waren blootgesteld aan de straling.
Lai veronderstelt dat de straling van mobiele telefoons DNA-strengen afbreekt door de vorming van vrije radicalen in het blootgestelde weefsel te stimuleren. Deze onstabiele moleculen zouden cellen en DNA beschadigen in een proces dat ten grondslag ligt aan alles, van kanker tot veroudering. Als Lai gelijk heeft, zijn de implicaties hiervan enorm. Als het beschadigde DNA in de neuronen niet goed herstelt, kan het leiden tot kanker. Verder wordt het ook in verband gebracht met alzheimer, parkinson en andere neurodegeneratieve ziekten.
‘Het grootste menselijke biologische experiment ooit’: zo omschrijft dr Leif Salford, hoofd van de afdeling neurochirurgie van het Lund Universiteitsziekenhuis in Zweden, de wereldwijde blootstelling aan radiostraling.

De meeste mensen maken zich zorgen over de vraag of mobiele telefoons nu wél of níet hersentumoren veroorzaken. In veel onderzoeken is hier geen verband tussen gevonden. Maar twee Zweedse onderzoeksteams berichten dat veelvuldig gebruik van mobiele telefoons gedurende meer dan tien jaar het risico verhoogt op een akoestisch neuroom, een goedaardige tumor in de gehoorzenuw. Een van de groepen, geleid door professor Lennart Hardell van de Öreboro Universiteit en Kjell Hansson Mild van het Zweedse Arbeidsleveninstituut, vond een grotere kans op hersentumoren bij veelvuldig gebruik van mobiele of draadloze telefoons gedurende meer dan tien jaar.
Ook neemt de bezorgdheid toe over mogelijke gezondheidseffecten van basisstations (meestal op telefoonmasten). Hoewel blootstelling aan radiostraling van een mobiele telefoon ongeveer duizend keer hoger is omdat je de telefoon tegen je hoofd drukt, staan mensen die vlak bij zo’n basisstation wonen voortdurend bloot aan de straling.
Met name in Europa hebben mensen die in de buurt van een basisstation wonen soms problemen met hun gezondheid. Onderzoekers in ondermeer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk hebben deze ‘clusters’ onderzocht en sommigen vonden inderdaad een hogere concentratie van slaapstoornissen, vermoeidheid en hoofdpijn bij mensen die vlak bij zo’n mast wonen. De Franse groep ontdekte dat de symptomen erger waren bij degenen die binnen een afstand van honderd meter woonden. Veel personen meldden ook klachten als depressie, geheugenverlies, prikkelbaarheid, duizeligheid en misselijkheid.
Zijn zulke ontdekkingen puur toeval? Die conclusie moeten we niet te snel trekken, aldus dr Michael Kundi, epidemioloog aan de Medische Universiteit van Wenen die al tientallen jaren onderzoek doet naar de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. ‘Zelfs hoewel er misschien een toevallige relatie is tussen basisstations en sommige aandoeningen die in de buurt daarvan voorkomen, denk ik dat we de symptomen van deze mensen serieus moeten nemen,’ zegt Kundi. ‘Er moet ook onderzoek komen naar de mogelijke relatie tussen basisstations en de ontwikkeling van chronische ziekten. Dat wordt ingewikkeld, maar het kan en moet gebeuren.’

Maar het soort onderzoek dat Michael Kundi en velen van zijn collega’s graag zouden zien, zal jaren in beslag nemen, vooral gezien het feit dat onafhankelijke financiering van dergelijke projecten zeldzaam is in Europa en in de Verenigde Staten al helemaal niet voorkomt. Net als vroeger met de tabaksindustrie het geval was, heeft de telecommunicatie-industrie (goed voor 450 miljard euro) een grote invloed op het onderzoek.
Hoeveel invloed? Anke Huss en Matthias Egger van het Institut für Sozial- und Präventivmedizin in Basel hebben daar onlangs antwoord op gegeven. Ze bestudeerden de uitkomst van 59 onderzoeken naar de gezondheidseffecten van mobiele-telefoongebruik gebaseerd op financieringsbronnen. In een verslag in Environmental Health Perspectives (september 2006) melden ze dat ‘onderzoeken die uitsluitend door de industrie werden gefinancierd inderdaad minder geneigd waren om statistisch significante effecten te melden op een reeks van eindpunten die relevant kunnen zijn voor de gezondheid’. Hun conclusie: ‘Bij de interpretatie van resultaten van onderzoeken naar gezondheidseffecten van radiostraling moet rekening worden gehouden met sponsoring.’
De invloed van de industrie op onderzoek is een van de voornaamste zaken die de wetenschappers die de Benevento-resolutie hebben ondertekend, willen veranderen. Deze verklaring roept op tot onafhankelijk gefinancierd en door de overheid gecontroleerd onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en radiostraling, zodat maatregelen kunnen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen.
Op dit moment zijn er slechts een paar landen die een preventiebeleid hebben om blootstelling aan niet-ioniserende straling tot een minimum te beperken. Italië, Zwitserland en Luxemburg hebben de strengste regels; Griekenland en Israël hebben minder stringente richtlijnen. Zwitserland, dat in 1983 het voorzorgsbeginsel in alle milieuwetten heeft geïntegreerd, heeft in 1999 een wet aangenomen omtrent de uitstoot van niet-ioniserende straling vanuit alle vaste bronnen, inclusief hoogspanningsleidingen en basisstations.
Volgens de Zwitserse wet moet bij de bouw van basisstations rekening worden gehouden met een maximum blootstelling van 4 tot 6 volt per meter in nabijgelegen ‘gevoelige locaties’ zoals woonhuizen, scholen, kantoorpanden en speeltuinen. Voordat een telecommunicatiebedrijf een mast plaatst, moet er een vergunning worden aangevraagd, waarbij men exacte berekeningen moet indienen waaruit blijkt dat de radiostraling niet boven het wettelijke maximum uitkomt. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen door de lokale overheid en mensen kunnen bezwaar indienen. Als uit de berekeningen blijkt dat de straling tot aan 80 procent van het maximum komt, zal de overheid meestal een nieuwe meting eisen door een onafhankelijk bureau nadat de mast is geïnstalleerd. Wanneer de mast het stralingsmaximum overschrijdt, moet het bedrijf de capaciteit verminderen.
Hoewel deze benadering in Zwitserland in eerste instantie stuitte op weerstand bij de industrie, is dat nu niet meer het geval, aldus Jürg Baumann, hoofd van de afdeling niet-ioniserende straling van het Zwitserse Federaal Departement van Milieu. ‘In alle betrokken kringen wordt geaccepteerd dat als deze technologie negatieve effecten heeft, we daar een oplossing voor moeten vinden,’ zegt Baumann. ‘Vroeger werden rapporten en bevindingen simpelweg genegeerd door degenen die er niet voor openstonden.’
Waarom zijn er niet meer landen die het voorbeeld volgen van Zwitserland en andere landen die voorzorgsmaatregelen nemen? Volgens Baumann wachten ze wellicht op nieuwe aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die haar veiligheidsrichtlijnen nog steeds heeft gebaseerd op een stralingsniveau dat weefsel kan verhitten of verbranden. Hij betwijfelt of de WHO daar binnenkort verandering in zal brengen. Waarschijnlijk is de WHO bang dat de huidige richtlijnen in twijfel worden getrokken als de organisatie een verdere terugdringing aanbeveelt.
De 31 wetenschappers die de Benevento-resolutie hebben ondertekend, wachten niet op verder advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. De resolutie is opgesteld in 2006 in Italië tijdens een workshop georganiseerd door de nieuwe International Commission on Electromagnetic Safety. Ze representeert een opkomende beweging onder wetenschappers die pleit voor het nemen van voorzorgsmaatregelen – vooral bij gebrek aan zekerheid.
‘Wij geloven dat er overtuigend bewijs is voor gezondheidsrisico’s in verband met blootstelling aan elektrische en magnetische velden en elektromagnetische straling,’ zegt Martin Blank, professor in fysiologie en cellulaire biofysica aan Columbia University. ‘De sterke toename van blootstelling aan elektromagnetische velden zou heel goed kunnen bijdragen aan de toename van gezondheidsproblemen in onze samenleving,’ aldus Blank. Hij heeft significante veranderingen in cellen waargenomen als ze werden blootgesteld aan een kleine hoeveelheid elektromagnetische velden. ‘Het publiek zou bewust gemaakt moeten worden van de biologische effecten van elektromagnetische velden en mensen zouden actie moeten ondernemen om zichzelf te beschermen.’
Behalve dat de resolutie oproept tot onafhankelijke financiering en toezicht op het onderzoek, wordt er ook bij overheden aangedrongen op de ontwikkeling van voorzorgsrichtlijnen om de volksgezondheid te beschermen. Specifieke aanbevelingen zijn onder meer: alternatieven voor draadloze technologie promoten, fabrikanten verplicht stellen handsfreesets te leveren bij alle mobiele en draadloze telefoons, het gebruik van mobiele telefoons door jonge kinderen terugdringen en draadloosvrije zones aanwijzen in steden en openbare gebouwen.

Maar we hoeven niet te wachten tot de regering actie onderneemt. Er zijn genoeg dingen die we zelf kunnen doen om blootstelling aan elektromagnetische velden en radiostraling tot een minimum te beperken (zie kaders). Tegelijkertijd kunnen we ons als individuen en als gemeenschap afvragen of technologische innovaties het leven echt beter maken.
Dergelijke weloverwogen keuzes kunnen ons helpen de weg te vinden door de elektrosmog naar een toekomst waarin technologie ons dient zonder onze gezondheid in gevaar te brengen. En publieke bezorgdheid is een krachtige stimulans voor verandering. ‘Ik ben behoorlijk hoopvol gestemd,’ zegt Magda Havas. ‘We hebben een ongelooflijke vooruitgang gezien op het gebied van asbest, ddt, zure regen, pcb’s, sigarettenrook en lood, dus ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk een goede wetgeving krijgen die de plaatsing van telefoonmasten en de plekken waar je je mobiele telefoon mag gebruiken zal beperken, en dat er draadloosvrije zones komen. Ik hoop alleen dat dat binnen een paar jaar gebeurt in plaats van pas over tientallen jaren. Hoe snel het gaat, hangt ervan af hoe geïnformeerd en hoe verstandig wij als bevolking zijn en hoeveel we geven om onze gezondheid.’

Bron: Ode 92

Enige wetenswaardigheden over elektrosmog en de gevolgen van elektromagnetische straling:

Russische stralingscommissie oneens met de Gezondheidsraad.
zaterdag, 10 december 2005 – Dossier Algemeen:

Voorzitter Grigoriev: ‘mobiele telefoons en basisstations vormen risico voor de gezondheid’

10 december 2005 – Volgens Yuri Grigoriev, voorzitter van de Russische commissie voor niet-ioniserende straling, zijn mobiele telefoons niet veilig. De voltallige commissie vindt bovendien dat de straling van antennes van basisstations een risico vormt voor de volksgezondheid. ”De veiligheid van de Russische en de internationale bevolking kan onder de huidige omstandigheden niet worden gegarandeerd”, aldus de commissie.

De RNCNIRP (Russische Nationale Commissie voor niet-ioniserende straling) stelt dat kinderen tot 16 jaar niet mobiel moeten bellen. Die mening wordt gedeeld door de afdeling biologie van de Russische Academie van Wetenschappen en de afdeling preventieve geneeskunde van de Russische Academie van Medische Wetenschappen. Volgens Grigoriev zijn veel wetenschappers het hiermee eens, echter slechts weinig politieke leiders.

Grigoriev sprak op 19 november op een congres over mobiele communicatie in Olten, Zwitserland. ”De straling van de antennes van basisstations vormt een wezenlijke bijdrage aan de belasting van de hele bevolking. Het gehele lichaam van kinderen, teenagers, zwangere vrouwen, zieke mensen en gevoelige mensen wordt permanent blootgesteld, dag en nacht, voor de rest van hun leven”, onderstreepte Grigoriev.

Functionele veranderingen.

”Op basis van onderzoek weten we dat het centraal zenuwstelsel, het immuunstelsel en het hormoonstelsel kritieke punten zijn bij de blootstelling aan deze straling. In de helft van alle onderzoeken zijn functionele veranderingen gevonden onder invloed van hoogfrequente elektromagnetische straling. Bij permanente straling zou accumulatie van effecten op kunnen treden, of een zwakke pathologie.”

De huidige internationale grenswaarden zijn gebaseerd op kortdurende blootstelling aan een hoge stralingsdichtheid, maar niet op langdurige experimenten met lage dichtheden. Russische onderzoeken naar permanente blootstelling laten zien, dat groeiende organismen kwetsbaarder zijn dan volgroeide. Maar ook de Russische onderzoeken geven geen antwoord op de gevolgen van permanente blootstelling aan lage dichtheden.

Kuikens en kikkerharten.

Het aantal endocriene ziekten (van het hormoonstelsel) en immuunziekten bij teenagers in Rusland is sinds 1999 meer dan verviervoudigd, aldus Grigoriev. Het aantal tumoren is verdubbeld. Drieëneenhalf maal zoveel teenagers zijn invalide en het aantal zelfmoorden neemt toe. Volgens Grigoriev vertonen de statistieken internationaal dezelfde tendens. Het is niet uitgesloten dat de straling oorzaak is, mogelijk in combinatie met andere milieu-factoren.

De Russische wetenschap beschouwt hoogfrequente stralingsziekte als een medische entiteit, een syndroom met neurologische en endocrinologische symptomen. Bij een kortdurende stralingsdichtheid van slechts een vijfde van de huidige grenswaarden in Nederland zijn niet-thermische effecten waargenomen. Grigoriev heeft onlangs ontdekt dat kuikens hun moeder niet herkennen en dat kikkerharten stoppen door kortdurende gepulste straling.

Wereldwijd experiment.

”De wereldbevolking is het object van een technisch experiment waarvan de gevolgen niet zijn te voorspellen. De wetenschap beschikt niet over het bewijs dat er geen risico zou zijn”, zei Grigoriev in Zwitserland. Er zijn aanwijzingen voor het tegendeel. De effecten zijn klein, maar de invloed van de gezondheidstoestand van de bevolking (kinderen, ouderen, zwakkeren) is niet onderzocht. Ook de invloed van pulsering is niet uitgediept.

De ICNIRP (Internationale Commissie niet-ioniserende straling, een private organisatie in Duitsland die mede betaald wordt door en adviezen geeft aan de WHO en de ILO) heeft een ander standpunt dan de RNCNIRP. De ICNIRP erkent dat er een gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek, zowel voor mobiele telefoons en kinderen als voor de gevolgen van effecten van permanente straling, maar vindt een waarschuwing overbodig.

Veel te druk.

Volgens Grigoriev zoekt de World Health Organisation (WHO) naar een compromis tussen de standpunten van beide commissies. De WHO lijkt echter weinig belang te hechten aan de mening van de RNCNIRP. Michael Repacholi, coördinator van het EMF-stralingsproject van de WHO (maar ook emeritus voorzitter van de ICNIRP), gevraagd naar de mening van de WHO over het Russische standpunt, schrijft: ”We hebben het veel te druk om daarop te antwoorden.”

Na aandringen, met als argument dat de media en het publiek een serieus antwoord behoren te krijgen, schrijft Gregory Hartl, communicatie-adviseur van de afdeling SDE (Sustainable Development and Environmental Health): ”Binnenkort worden de eerste resultaten van het Interphone onderzoek bekendgemaakt.” Hartl is slecht geïnformeerd, want de eerste resultaten van het onderzoek zijn al bekend.

Acoustic neuroma.

Het Interphone onderzoek gaat echter slechts over mobiele telefoons en bepaalde vormen van kanker. De leeftijdsgrens voor deelname is 30 jaar, dus kinderen zijn geen object. De eerste resultaten van de Interphone studies zijn al gepubliceerd. ‘Acoustic neuroma’ blijkt na tien jaar mobiel bellen 80 procent vaker voor te komen aan de kant waar gebeld wordt. In het persbericht over de publicatie stond echter ‘geen substantiële verhoging’.

Net als de WHO geeft de Nederlandse Gezondheidsraad (GR) geen inhoudelijke reactie op de mening van de Russische wetenschappers. Eric van Rongen, secretaris van de stralingscommissie van de GR, verwijst naar een brief over mobiele telefoons en kinderen van januari 2005. Die verwijst naar een congres in juni 2004, waar de WHO heeft gesteld dat er geen verschil is tussen kinderen ouder dan twee jaar en volwassenen. Grigoriev heeft dit standpunt reeds in 2004 met argumenten ontkracht.

Zwangere vrouwen.

Tijdens het congres in Moskou toonde Repacholi weinig respect voor de Russen: ”Onderzoek moet modern zijn. De Russische overheid moet zich laten helpen door de ICNIRP en de WHO. De Russische wetenschappers moeten zich realiseren dat ze in een wereldgemeenschap leven.” Grigoriev daarentegen: ”Het plaatje voor kinderen en mobiele telefoons is volstrekt helder.” Het Russische ministerie voor Gezondheid adviseert kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen, geen mobiele telefoon te gebruiken.

Het nieuwsagentschap Informnauka beschrijft een recent artikel van Grigoriev in een Russisch wetenschappelijk tijdschrift. ”Op basis van alle gegevens van onderzoek naar de gezondheid van mensen die jarenlang met elektromagnetische straling hebben gewerkt, bevestigt Grigoriev dat mobiele telefoons niet veilig zijn. Zelfs een kort telefoongesprek heeft al invloed op de activiteit van de hersenen”, aldus Informnauka.

Grotesk.

In tegenstelling tot de suggestie van Repacholi staan de Russische wetenschappers beslist niet alleen. Chinese wetenschappers baseren zich ook op effecten met niet-thermische gevolgen. Sir William Stewart, voorzitter van het Britse Health Protection Agency (HPA), noemde onlangs op de Canadese televisie de verkoop van mobiele telefoons voor kinderen ”grotesk”.

De Artsenkamer van Wenen heeft voorgesteld om mobiel bellen tot 16 jaar te verbieden. De Koreaanse onderzoeker Xu Xi SHan wijst mobiel bellen voor iedereen af. De Californische toxicoloog Nachman Brautbar acht schade door hoogfrequente straling aannemelijk. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze wereldwijde adviezen van wetenschappers.

De waarschuwingen van Grigoriev, de RNCNIRP, de Russische Academie van Wetenschappen en de Russische Academie van Medische Wetenschappen dreigen in de doofpot te verdwijnen, als het ligt aan de World Health Organisation en de Nederlandse Gezondheidsraad. Inhoudelijk antwoorden de WHO en de GR niet op vragen over het Russische standpunt. Dat roept vragen op over de volledigheid van de informatie aan de Nederlandse bevolking en politiek.

Bronnen:
* e-mail van Y. Grigoriev (RNCNIRP)
* e-mails van M. Repacholi en G. Hartl (WHO)
* e-mail van E. van Rongen (Gezondheidsraad)
* ingezonden brief in Bioelectromagnetics 00:1-2 (2004) door Y. Grigoriev
* lezing van Y. Grigoriev op het ‘3e Nationale Kongress Elektrosmo-Betroffener’, gehouden door de ‘Schweizerische Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener’, 19 november 2005, Olten, Zwitserland

ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM MOBILE PHONES: HEALTH EFFECT ON CHILDREN AND TEENAGERS 2011
* tv-uitzending, radiocanada.ca/actualite/v2/decouverte/niveau2_5587.shtml#
* artikel over Xu Xi Shan, die DNA-schade vond bij muizen, tech.enorth.com.cn/system/2005/04/01/000996075.shtml
* verslag van congres in Moskou, www.emfacts.com/papers/moscow 2004
* Schoemaker et.al., Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries, British Journal of Cancer, 3 oktober 2005, www.nature.com/bjc/journal/v93/n7/index.html

Auteur: Frans van Velden, e-mail fransp@dds.nl

http://www.hetbitje.nl/bitjeD2508g.pdf

http://www.beroepsziekten.nl/index.php?aid=1404&TID=25&SID=0&ShowTypeID=2

Blootstelling aan mobiele telefoon veroorzaakt hersenschade bij ratten

Mobile Phone Exposure Causes Brain Damage in Rats
Zie ook het BBC-artikel: Mobile phones ‘may trigger Alzheimer’s’
Ratten werden bij dit onderzoek eenmalig slechts twee uur blootgesteld aan de straling van een normale GSM mobiele telefoon. Vijftig dagen na de blootstelling, worden de hersenen van de ratten onderzocht. De hersenen van de ratten die “getelefooneerd” hadden, bleken veel albumine te bevatten, wat zichtbaar gemaakt wordt met een reagentia met als resultaat zwart/bruine stippen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid dode hersencellen. Er wordt verondersteld dat de hersenen van mensen zeer waarschijnlijk eenzelfde gevoeligheid voor hoogfrequente straling hebben. Vervolgens wordt gesteld dat deze straling wel eens de ziekte van Alzheimer (dementie) tot gevolg zou kunnen hebben. Hier vindt u de foto’s: Hersenfoto’s van bestraalde en onbestraalde ratten.
N.B. Let op de laatste alinea in het BBC-artikel. Daarin *verwerpt* de woordvoerdster van de Mobile Operators Association de studieresultaten omdat er volop studies zouden zijn die geen negatief gezondheidseffect zouden aantonen. Dat deze studies gedaan zijn in opdracht van de Mobile Operators (telecom providers) en dat uitdrukkelijk opdracht is gegeven om alleen naar de thermische effecten te kijken (en dus niet-thermische effecten te negeren), wordt niet vermeld.
Hersenfoto's met albumin-reagentia van niet (links) en wel (rechts) aan GSM blootgestelde ratten Bron:Stopumts

—————————————————————————- 

Geplaatst: Zo Aug 07, 2005 8:14 pm    Onderwerp: 
 

In Leicestershire, Groot-Brittannië, stierf in juni 2004 een 38-jarige politie-agent aan slokdarm-kanker. Een collega van hem lijdt aan dezelfde vorm van kanker. Beide gebruikten het TETRA systeem (vergelijkbaar met het Nederlandse C2000). De kanker ontwikkelde zich in het gebied direct onder de plek waar de TETRA handset werd gedragen. De agent had aan zijn meerderen gerapporteerd dat hij ernstige hoofdpijn had sinds de invoering van het systeem. Uit Lancashire, Yorkshire en Noord-Ierland komen vergelijkbare berichten.

Bron: http://www.mastsanity.org/documents/police-neil-0704.html

In Nederland krijgen ca. 14 per 100.000 mensen per jaar slokdarm-kanker, in Groot-Brittannië ca. 20 per 100.000, de meeste zijn tussen 50 en 70 jaar. De kans dat deze ziekte twee jonge collega’s (die niet roken en niet overmatig drinken) in hetzelfde team treft, is klein.

UMTS

http://www.electroallergie.org/biologische_verklaringen.htm#Biologische%20effecten%20in%20laboratoria

http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/20050325_Geldrollenbildung_durch_Handystrahlung.pdf

http://home.versatel.nl/umtsantennes/index.html

http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/410

Freiburger Appell

Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemens wenden wij ons als geregistreerde artsen uit diverse vakdiciplines, speciaal  de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, tot de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en de politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van ernstige en chronische aandoeningen, specifiek:

» – leer-, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bijv. hyperactiviteit)
» – bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
» – hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
» – hersendegeneratieve aandoeningen (bijv. Morbus Alzheimer) en epilepsie
» – kanker, zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende stoornissen, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatisch gediagnosticeerd, zoals:

» – hoofdpijn en migraine
» – chronische vermoeidheid
» – innerlijke onrust
» – slapeloosheid en moeheid overdag
» – oorsuizingen
» – gevoeligheid voor infecties
» – zenuw- en andere pijnen die niet verklaarbaar zijn. Om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons in de regel de woonomgeving en de gewoonten van onze patiënten bekend zijn, zien wij, speciaal aan de hand van gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijk verband tussen tijd en plaats, resp. tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

» – installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patiënt
» – intensief gebruik van een gsm toestel
» – aanschaf van een DECT-telefoon in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, omdat:

» – te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
» – te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reducering of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
» – te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten op de locatie van onze bevindingen.

Op grond van onze dagelijkse ervaringen houden wij de sinds 1992 ingevoerde en ondertussen landelijk dekkende mobiele telefonie en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT-standaard voor een van de wezenlijkste veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risico op reeds bestaande chemische en fysiologische milieu inwerkingen, belasten bovendien het immuun afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegenregulatiemechanismes tot stilstand brengen. In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, ouderen en zieke mensen.

Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van permanente straling in woon- en werkomgeving, speciaal in kinder- en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een grondig herstel van de zieke.

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling achten wij het als onze plicht om onze waarnemingen aan de openbaarheid kenbaar te maken, speciaal nadat wij hebben moeten ervaren dat Duitse rechtbanken het gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgend aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde-politiek. Die in plaats van de bevolking te beschermen tegen de effecten van mobiele telefoniestraling op de korte- en in het bijzonder de lange termijn, de voorkeur geeft aan het dictaat van een reeds lang als gevaarlijk bekende technologie laat onderwerpen. En deze belangen als maatstaf aanhoudt.

Wij zien het als het begin van een zeer ernstige ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen wordt bedreigd. Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed worden. Terwijl bewijsgevende onderzoeken genegeerd worden.

Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als arts zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen van wie het grondrecht om te leven en op lichamelijke bescherming momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijken in Politiek en Gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen:

» – nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met een onafhankelijke afweging van de risico’s vóór de ingebruikneming ervan. Per direct ingaande maatregelen en een overgangsregeling
» – aanzienlijke reductie van de grenswaarden, zendcapaciteit en belasting op een biologisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie locatie
» – geen verdere uitbreiding van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralingsbelasting niet nog eens met een veelvoud toeneemt
» – inspraak van de bevolking en gemeenten over de beslissing van plaatsing van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends behoort te zijn
» – voorlichting aan de bevolking en specifiek de mobieltjesgebruiker over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en daardoor een bewuster gebruik; mobieltjesverbod voor kinderen en beperking van het gebruik ervan door tieners
» – verbod van mobieltjes en DECT-telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en in vervoersmiddelen, analoog aan het rookverbod. Mobieltjes- en mobielstralingsvrije zones, analoog aan autovrije zones
» – herziening van de DECT-standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel de stralingsintensiteit te reduceren en tot de werkelijke in gesprektijd te beperken, alsmede de biologisch risicovolle pulsering te vermijden
» – industrie-onafhankelijk onderzoek, rekeninghoudend met de ruim aanwezige kritische onderzoeksresultaten en met onze bevindingen als arts.

 

Inmiddels wordt het Freiburger Appell ondersteund door meer dan 1.000 artsen en 30.000 anderen.

Voor veel meer informatie:

 www.milieuziektes.nl

 www.stopumts.nl

 Hertzirradiatie du site de Teslabel Coordination 

 [PDF] GSM, watistat ?

 De nadelen van UMTS

 Menselijke krachtenvelden

 

 

 

 

 

 

 

Kristalfoto van bloed onder invloed van elektromagnetische straling.

 

 

 

 

 

 

 

 Kristalfoto van bloed dat niet blootgesteld is aan elektromagnetische straling.

 

 

 

 Onderzoek naar magnetron-straling:

Magnetron als voedingskiller.

Magnetron-straling leidt er duidelijk toe dat talrijke voedingsbestanddelen als eiwitten en glucose op een onnatuurlijke manier uiteenvallen.

De vitaliteitsenergie van de geteste voedingsmiddelen nam met 60 tot 90 % af.

In melk en graan ontstonden nieuwe kankerverwekkende verbindingen, in andere plantaardige producten een toename van vrije radicalen.

De chemische veranderingen in de voeding veroorzaakte bij de proefpersonen moeilijkheden met de spijsvertering, functiestoornissen in het lymphe-systeem en een toename van kankercellen in het bloedserum.

Dit verband werd al aangetoond in 1973 met dierproeven in de USA.

Onder druk van het westerse bedrijfsleven werd een Russisch verbod op magnetrongebruik weer opgeheven. De Zwitserse biologen Hans U.Hertel en Berhard H.Blanc van de ETH in Lausanne hadden in 1991 in een vergelijkende studie bij hun proefpersonen, na het genot van eten uit de magnetron, veranderingen in het bloedbeeld geconstateerd =”die lijken te wijzen op het beginstadium van een pathologisch proces, zoals het zich laat zien bij het ontstaan van kanker=”

Intussen zijn er wereldwijd zeer veel onderzoeksresultaten die de scepsis tegenover magnetronovens bevestigen.

De biophotonen-onderzoeker Fritz.Albert Popp daarentegen zou globale berekeningen willen vermijden, want het hangt er vanaf hoe men de magnetron gebruikt en waarvoor.

=”in geen geval met de magnetron ontdooien”= raadt Popp aan, omdat daarbij de cellen vernietigd worden.

=”Naar onze maatstaf lijdt de kwaliteit daar aanzienlijk onder=”. Terwijl Popp voor het verhitten van vleesproducten in de magnetron nadrukkelijk waarschuwt, zouden de negatieve veranderingen in plantaardig materiaal ”niet zo dramatisch” zijn.

Wat dat dan ook betekenen mag.

Contact:>>Interessengemeinschaft der Opfer von Elektro-waffen<< Dr.Reinhard Munzert,

Tel : 0911 5187681,  E-mail : Rmunzert@-online.de

Literatur : L.I.Dehne/D.Früh/R.Matthes/G.Naumann : Mikrowellengeräte im Haushalt-Eine Verbraucherinformation Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin,Berlin 1997 61 Seiten. Manfred Fritz : Die totgeschwiegene Gefahr, Mikrowellen und Herzinfarkt, Privates Institut für baubiologische Anwendungen, Fellbach 1993 381 Seiten. Journal of natural science : Sind Mikrowellenherde Gefahrenherde ? Sonderdruck aus nr.2/1998  zu beziehen über : Weltfundament für Naturwissenschaften, Postfach 632 CH-3000 Bern 31, Telefon 0041-33-4381158,Fax 4374816. Andreas Kühne: Mikrowellen-hinweise auf Gesundheitsgefahrdungen,Institut für Mensch und Natur  Verden/Aller 1996 54 Seiten.

Zie ook: Het belang van goed water :

Kijkt u ook eens op: www.vitaminespray.com/body_magnetron.htm

 

Het volgende onderwerp heeft evenzo betrekking op mensen met bijv. een groeistoornis, en met nog veel meer onverklaarbare gezondheidsproblemen.

 

  BSE en EMV

 

Is er een verband tussen

 

Boviene Spongiforme Encephalitus en Elektro Magnetische Velden ?

 

Het is inmiddels bekend in de wetenschap dat niet de infectie door een nieuw, nog niet eerder gezien virus de ziekte BSE (gekkekoeienziekte) veroorzaakt, maar dat het veranderingen van in het organisme aanwezige onschadelijke eiwitmoleculen zijn, die de wijzigingen veroorzaken in de, in ieder organisme aanwezige, prionen.

Deze raken aldus vanuit hun toestand van onschadelijke coëxistentie, in een fase van sterk pathogene ziekteverwekker.

Naar aanleiding van dit belangrijke resultaat in het prionenonderzoek is in 1998 de Nobelprijs uitgereikt.

Wanneer men als wetenschapper met het oog op deze gegevens de openbare discussie over ”BSE in rundvlees”volgt, in het bijzonder toegespitst op het laatste kwartaal van 2000, doemen enkele dringende vragen op, die wijzen op een mogelijk belangrijk wetenschaps-theoretisch en economisch-politiek verband : 

Waarom wordt voor de bevolking telkens het beeld van een ”killervirus” staande gehouden, als dat het via infectie het rund en de mens zou kunnen bereiken ?

Waarom wordt nergens de vraag gesteld naar de veroorzaker van veranderingen in eiwitmoleculen ?

Waarom concentreren politieke maatregelen en wetenschappelijke probleemstellingen, en daarbij ook het openbare standpunt, zich op een obsessieve wijze puur en alleen besmet voer van diermeel?

Waarom is bij alle openbare discussies het gezond verstand blijkbaar uitgeschakeld, terwijl toch de vraag naar mogelijke oorzaak van de factoren gesteld zou moeten worden ?

Waarom worden de resultaten van het prionen-onderzoek stelselmatig vermeden in de openbare discussies ?

Er zijn acht wetenschappelijke feiten waaruit blijkt, (totdat het tegendeel is bewezen) dat er op z’n minst een directe, aanwijsbare factor bestaat m.b.t. het verband tussen BSE en de techniek die gebruikt wordt voor mobiele telefonie:

1.   

 BSE ontstaat door draaiende impulsen op gezonde moleculen, en niet door infectie met nieuwe virussen: Door het prionen-onderzoek kan nader omschreven worden dat het veranderingen van de in het organisme aanwezige onschadelijke eiwit-moleculen zijn, die de pathogene werking van prionen bewerkstelligen en niet het binnendringen van een nieuw virus.

Waar bijv. aanvankelijk de zijtak van een molecuul zich rechts van de molecuul-stam bevindt, is slechts een kleine draaiende impuls die de zijtak naar links knakt, voldoende om door een prion een ziekte te laten veroorzaken.

Op moleculair niveau zijn daarvoor slechts extreem kleine impulsen nodig, die anders niet in werking konden treden als hun effect op levende wezens niet ontplooid kunnen worden. Deze impulsen zorgen voor een enorme verandering in de vertakkingen en hebben een groot effect op het functioneren.

2.    

Virussen kunnen een ziekte verwekken wanneer hun moleculaire vorm wordt getroffen door elektromagnetische impulsen: Sterische (sterisch = betrekking hebbend op de rangschikking van de atomen in de ruimte) moleculaire-configuraties zijn de aan de biochemische bouwstenen eigen ruimtelijke posities van het molecuul in de ruimte.

Dit betekent dat de werking van een lichaamsstof afhangt van de hoek positie en de draairichting van de ene atoom naar de andere en van de ene moleculaire-groep naar de andere.

De biochemische componenten van moleculen zoals bijv.van gelatine (-C-C-N-C-C-N-C-C-N-C-C-) kunnen in de ene of de andere richting verstrengeld zijn, met deze of met die hoek; de chemische samenstelling verandert niet, maar de werking van het molecuul in het lichaam kan zeer verschillend zijn. Ook breuk in het chromosoom, een bekend biologisch effect van a-thermische elektromagnetische velden, heeft haar oorzaak waarschijnlijk in de beschreven modificatie van de sterische moleculaire configuratie.

3.         

Weerstand tegen BSE gebaseerd op niet verstoorde zwakke elektromagnetische velden van natuurlijke oorsprong : Vanderwaals-krachten (naar

de Nederlander Johannes Diderik v.d. Waals) is de term voor extreem zwakke elektromagnetische velden. Ze bewerkstelligen bij levend organisme

de instandhouding van de door de natuur gegeven sterische moleculaire configuratie. Fysiologische sterische moleculaire configuraties worden

door lichaamseigen elektromagnetische en aantrekkings-krachten en door stuur-impulsen uit natuurlijke bronnen instandgehouden, die zich op

het moleculaire niveau als Vanderwaals-krachten manifesteren. De bronnen van deze natuurlijke elektromagnetische velden zijn wisselwerkings

velden van aardse en kosmische krachtvelden, zgn. Schumann-golven, geomagnetische golven, solar golven, en micro-onweer, alsmede andere

zoals invloeden door klimaatsverandering. De aantrekkingskracht van deze velden is zo klein en overwegend in het a-thermische bereik, dat

klaarblijkelijk zelfs nog gedachte-impulsen in staat zijn om immunologische sterische moleculaire configuraties te veranderen.

4.         

Elektromagnetische impulsen bewerkstelligen moleculaire bouwsteen-veranderingen met laser-effect : Fractalen (zijn bij vergroting gelijkvorming aan het geheel.) Anders gezegd : Fractalen zijn kleine bouwstenen die de structuur van het geheel in zich hebben. De natuur en de bouw van het menselijk lichaam zijn veelal fractaal georganiseerd. Voorbeelden in de natuur zijn varens, bomen, sneeuwvlokken, kristalvormen, landschapstructuren en wat betreft het lichaam het reticulair-endotheliaal systeem RES, de vaatvertakking in de nieren, de corona-arteriën, de histologische opbouw van veel weefsels, de hersenvaten, en nog veel meer. Zo wordt de schitterende en niet te bevatten verscheidenheid van dat wat wij leven noemen d.m.v. een gevarieerde compositie van de eenvoudige bouwstenen en door de wisselwerking tussen georganiseerde en chaotische principes gegarandeerd. Fractale gelijkvormigheden komen we ook weer tegen in de symtomatiële en de morfologie van ieder mens als uniek schepsel. Microscopische modificaties van een fractaal in georganiseerde systemen door de ogenschijnlijk geringste prikkeling bewerkstelligen belangrijke macroscopische vorm- en functieveranderingen van het geheel.

Een minimale natuurkundige impuls kan voldoende zijn om bijv. de hoekstand van een fractaal te veranderen, en zo’n vanuit grofstoffelijke visie als irrelevant lijkende impuls is dan voldoende om zich met groot effect op macroscopisch niveau, als een serieuze verandering van het geheel te laten zien.

Samenhang in het biologisch systeem, daaronder verstaat men de gelijkgerichtheid van een impuls, wat ook ten grondslag ligt aan het laser-principe, waarbij een lage prikkel een groot effect veroorzaakt, en berust op een fase-koppeling van fractale resonatoren.

Vandaar dus, omdat zeer veel fijne structuren meteen op invloed van buiten reageren, kunnen dan ook minimale prikkels een catastrofale uitwerking op het systeem hebben.

Dit fenomeen is bekend geworden als het voorbeeld van -de synchrone soldatenpas op een brug-, met het gevolg dat die gelijkgeschakelde impulsen leiden tot het instorten van de brug.

5. 

Verlies aan flexibiliteit vermindert de compensatie:  De omvang van de molecuul-complexen bepaalt de bio-compatibiliteit en de metabolische flexibiliteit.

De marge tussen flexibiliteit en stijfheid is in het biologische systeem tegelijk de dipool tussen optimale functie reserves enerzijds en de teloorgang van de compensatoire regulatie anderzijds. Hoeveel H² O-moleculen in water zich bijv. aan grotere of kleinere complexen binden bepaalt in het lichaam of (gevaarlijke) aantrekkingskrachten ontwikkeld worden en fysiologische funties correct verlopen of niet. Deze beslissen over de colloïdale balans tussen wel en niet opgelost, en aldus de relatie van vloeibare en vaste fasen van een oplosmiddel.

6.         

Elektromagnetisch ingrijpen in de vorm en in molecuul-complexen verandert het hersen-milieu: De eigenschap van colloïden en de werking van daarin aanwezige chemische stoffen wordt beslissend bepaald door de juiste grootte van molecuul-complexen. Stress en vrije radicalen veroorzaken conglomeraties van kleine bouwelementen. De wisselwerking tussen inwendige stuur-impulsen van het biologisch systeem en externe signalen met gelijke prikkels – daarmee ook het blootstellen aan de techniek van de mobiele telefonie – veroorzaakt stress en beperkt vervolgens a-specifiek het compensatie-vermogen van het systeem, zowel voor lichaamseigen intermediaire stofwisselingsproducten als ook voor voedings-en gifbelasting van buitenaf. De interne structuur en functies van het glasachtig lichaam van het oog, van middenoor, kraakbeen en tussenwervelschijf, in peesschede, bekleding van vaatwanden, in ruggemerg en hersenvloeistof, in bloed en vele andere inwendige lichaamsdelen, staan  hierbij in direct verband met de grootte en de sterische configuratie van molecuul-complexen en met de colloïdale balans van het eventuele middel.

7.         

Elektromagnetische velden in de fokkerij:  In de huidige fokkerijen wordt grote waarde gehecht aan het alles eruit halen wat erin zit bij de vleesproductie, en tegelijkertijd te besparen op voer dat geen direct voordeel oplevert. Voor dit doel zijn koeien (en waarschijnlijk ook andere slachtdieren) voorzien van een zender om de hals of in de oorschelp. Middels deze sensoren herkent de voerbak dan welke koe ervoor staat en hoeveel voer deze nog mag krijgen. De voerbak is eveneens d.m.v. elektronische sensoren met de silo verbonden, zodat een afgepaste hoeveelheid voer, gerelateerd aan het profijtbeginsel, erin gedeponeerd kan worden. Deze hele specifiek-moderne veehouderij veronderstelt een hoge mate aan ”contaminatie”  van de dieren door elektromagnetische velden, en deze blootstelling vindt voortdurend plaats. Daarenboven worden koeien in bijzondere elektromagnetische velden gezet, die bij de omheining gebruikt worden. Ten derde is het de groeiende intensiteit en bandbreedte van laagfrequent gepulseerde hoogfrequenties, die door zendmasten voor mobieltjes worden afgegeven, die het mozaïek van elektromagnetische velden rondom de dieren compleet maken. De verschillende op de dieren inwerkende elektromagnetische velden kunnen zich in hun biologische werking wederzijds versterken, in het bijzonder wat betreft de prikkel-impulsen die veranderingen geven aan de sterische molecuul-configuraties. Een versterkt effect is niet een zuivere optelsom, maar dient als wiskundige macht bezien te worden.

Samen met chemische gifstoffen, alsook met kadavermeel in het voer, kunnen ze minstens en heel waarschijnlijk synergetisch werken, waarmee een effect kan uitblijven. Verschillende synergetische prikkelingen in het biologische systeem veroorzaken met elkaar geheel nieuwe reactie-patronen, die vanuit zichzelf niet door een prikkeling alleen veroorzaakt zouden kunnen worden.

8.         

Elektromagnetische velden zijn een deuropener voor chemisch gif in de hersenen: Gepulste elektromagnetische hoogfrequentvelden verminderen de barrière-functie van de cerebrale bloedbarrière; ze verhogen daarmee de toegankelijkheid voor zenuwbeschadigende eiwitlichaampjes in de zenuwstructuren. Deze ook als ”het paard van Troje-effect” gekenschetste pathologisch verhoogde toegankelijkheid van de vocht-barrière voor cerebraal-toxische proteïne hangt niet af van de duur der blootstelling, doch het effect is er direct. Wanneer aldus virussen in het veevoer aanwezig zijn, is het aandeel van elektromagnetischevelden er om de toegang tot de zenuwstructuren te begunstigen. Elektromagnetische velden en BSE-prionen werken synergetisch.

 

De ontwikkeling van nieuwe methoden om virussen aan te tonen is zeker onvoldoende, als ze al niet als principieel verkeerd opgezet moeten worden aangemerkt. De politieke strategie veestapels radicaal te ruimen, indien een BSE-geval zich voordoet en daarnaast enkele regio’s voor de handel af te sluiten, is wetenschappelijk gezien onbeholpen. Een logische consequentie zou zijn om de elektromagnetische belasting van de omgeving te verlagen in plaats van deze verder uit te breiden, en de omstandigheden op de fokkerijen en daarnaast ook de voedingsgewoonten van de mens ingrijpend te veranderen. De tot op heden officiële reacties op de BSE-crisis lijken op een Boerenorganisatie die constateert dat er in toenemende mate velden met geknakte aren voorkomen. Direct laat men alle geknakte halmen eruit trekken, daarna wordt bij toekomstige aantasting van de aren de betreffende omgeving van de halmen gemaaid. Later wordt het hele veld verbrand waarop weer geknakte halmen worden gezien en tenslotte worden hele landstreken voor de markt vernietigd. De geknakte halmen worden nauwkeurig op zieke halm-proteïnen onderzocht, maar niemand test of het misschien bijzondere klimatologische omstandigheden of stormen zijn, die aanvankelijk bij weinig, maar geleidelijkaan bij steeds meer halmen zich voordoen. Ook betreft het fenomeen vervolgens maar één graansoort, later valt op dat het zich naar andere soorten uitbreidt,  en desondanks worden alleen de plantenwortels onderzocht en wordt geprobeerd een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat in een vroeg stadium de opname van het ”knak-proteïne” door de haarwortels moet signaleren. Dat het wisselwerkingen van klimatologische factoren met de bodemconditie en de overbemesting van planten zijn, schijnt voor onderzoekers en de Boerenorganisatie irrelevant te zijn. Ja, men kenschetst deze gedachte zelfs als amateuristisch. Totdat het tegendeel bewezen is, is er geen aanleiding om aan de ernst van een mogelijke samenhang tussen BSE en EMV te twijfelen, en wanneer men wetenschappelijk de zaak beschouwt, in plaats van geloofsartikelen te herhalen, moeten de volgende vragen waarschijnlijk met -ja- worden beantwoord:

.     Werken elektromagnetische velden vanuit technische bron als factor voor het veroorzaken van de verandering aan onschadelijke eiwitmoleculen, zodat deze van karakter veranderen naar zeer besmettelijke en neuro-destructieve virussen ?

.     Zijn elektromagnetische velden (EMV) vervolgens als de eigenlijke oorzaak van de BSE-epidemie vast te stellen ?

.     Blijft het verband tussen EMV en BSE nog onbenoemd, terwijl men de verontwaardiging van de bevolking nog niet weet te sussen ?

.     Is een radicale verandering van de omstandigheden binnen de veehouderij en tevens ook verandering in de voedingsgewoonte van de mens noodzakelijk om het BSE-probleem op te kunnen lossen ?

.     Is anders een geleidelijke gewenning van de bevolking te verwachten aan de toename van degeneratieve hersenziekten, zoals de laatste 20 jaar ook bij gevallen van kanker te zien is ?

.     Zijn onderzoekswetenschappers en verantwoordelijke politici bekend met de co-factoriële samenhang tussen EMVen BSE ?

.     Houden publieke opinievormers, tegen beter weten in, vast aan de hardnekkige versie van besmet voer als enige oorzaak van BSE ?

Als vegetariër zou mij alleen al het argument van mega-fokkerijen, krachtvoer, en voer vermengd met kadavermeel aan planteneters, deze hele waanzinnige productie een goede gelegenheid moeten zijn om tegen deze massale destructie stelling te nemen. Maar aan de hand van bovenvermelde opsomming van fysiologische en epidemiologische omstandigheden is het duidelijk gemaakt om niet langer de irrationele veronderstelling te volgen  van het BSE-probleem door vermengd voer als enige oorzaak, maar de consequenties aan te gaan, die gevolg geven aan de kennis die men heeft, zowel in wetenschappelijk onderzoek als ook in openbare discussies en bij politieke, alsmede administratieve beleidsdragers.

Want wat vandaag met de gezondheid van dieren aan de hand is, dat gebeurt morgen de mens.

Dit gegeven is tot nog toe altijd uitgekomen. Het is hoogstwaarschijnlijk dat zich binnen de

”BSE-crisis” slechts de top van een uit de synergetische wisselwerking tussen kunstmatige elektromagnetische velden en chemisch-toxische belastingen bestaande ijsberg zichtbaar is, waarvan de omvang de komende decennia door de toename van nieuwe degeneratieve ziekten van de hersenen en het zenuwstelsel steeds duidelijker zal worden herkend.

Omdat ook nu nog wetenschappers en politici over de duidelijke waarschuwings-signalen er het zwijgen toe doen, is er haast bij beantwoording van de hierboven gestelde vragen.

Adres van de auteur: Dr.med. Karl-Heinz Braun-von Gladiss

E-mail : braunvongladiss@telenet.ch/braunvongladiss

www.buergerwelle.de            © Dr.med.Karl-Heinz Braun-von Gladiss, Paracelsus Klinik Lustmühle,  Januar 2001.

 Home