Gevaarlijker dan softenon

‘Straling gsm-mast gevaarlijk’

Jelle Boonstra

Zwolle – De straling van gsm- of umts-masten is veel schadelijker voor de volksgezondheid dan tot voor kort is aangenomen. De gezondheidsrisico’s zijn zelfs groter dan van asbest, of roken, of het gebruik van het vroegere slaapmiddel softenon, dat leidde tot de geboorte van misvormde baby’s.

Toch legt de overheid de verdere bouw van masten niet stil. Daarmee wordt willens en wetens een risico genomen, zo betoogt ir. Michiel Haas, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Morgen verschijnt van zijn hand het boek ‘Elektrostress en gezondheid’, waarin hij de stralingsgevaren van telefoonnetwerken beschrijft.

“Als gsm-straling voedsel zou zijn, zou het allang verboden zijn”, zegt de auteur.

De Gezondheidsraad, die de regering adviseert, zegt dat er nog te weinig onderzoek is verricht om conclusies te trekken. “Maar er is zoveel voorhanden dat die bewering eenvoudig kan worden gelogenstraft.”

Zo rondde Duitsland zojuist een onderzoek af waarin huisartsen tien jaar lang duizend patiënten volgden van wie de helft binnen een straal van 400 meter van een gsm-mast woonde. In de eerste vijf jaar na plaatsing van de mast kreeg één op de achttien van hen kanker, de tweede vijf jaar nog eens één op de vierentwintig. In de mastloze groep lagen cijfers gemiddeld op één op zestig. Conclusie: de kans om kanker te krijgen lag bijna driemaal zo hoog. Bovendien ontwikkelde de kanker zich op jongere leeftijd dan gemiddeld. “Steeds meer wijzen internationale onderzoeken in diezelfde richting,” aldus Haas.

Uit Dagblad van het Noorden 24-05-2005

Verwijt van gsm-deskundige

Overheid spot met gezondheid

door JELLE BOONSTRA

24 MEI 2005 – APELDOORN/ZWOLLE – ’Met onderzoek wordt overtuigend aangetoond dat straling van umts – en gsm – masten schadelijk is voor de volksgezondheid. De verdenking van gezondheidsrisico’s is zelfs sterker dan die destijds van asbest, roken of softenon.’ Toch legt de rijksoverheid de verdere bouw van masten niet stil.

Daarmee wordt willens en wetens een risico genomen, betoogt directeur Michiel Haas van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie in zijn boek ‘Elektrostress en gezondheid’, dat morgen verschijnt. Als gsm-straling voedsel zou zijn, zou het allang verboden zijn, zegt hij.

Op lager bestuurlijk niveau wordt echter voorzichtiger met de stralingsrisico’s omgegaan. Belangengroepen als Bezorgde Bewoners en Zendmasten (BEBEZ) en Stop UMTS krijgen steeds meer gehoor bij gemeentes en woningbouwverenigingen.

Zo hebben de drie Zwolse woningcorporaties de plaatsing van antennes in de ban gedaan tot een omvangijk Europees onderzoek uitsluitsel geeft over het stralingsgevaar. De Zutphense voorzieningenrechter schorste onlangs een aan T-Mobile verleende bouwvergunning voor een mast in Kranenburg vanwege de angst van omwonenden voor de volksgezondheid. In het zendmastenbeleid van gemeente Bronckhorst, dat vanaf eind deze week ter inzage ligt worden tot de risico’s duidelijk zijn alleen nog gsm-antennes toegestaan en geen umts-masten.

Landelijk gebeurt er volgens Haas op het gebied van de straling echter niets. De economische belangen lijken te overheersen: in 2007 moet een landelijk dekkend netwerk zijn voltooid. ‘De overheid meet dus met twee maten. De Gezondheidsraad (die de regering adviseert) zegt dat er nog te weinig onderzoek is om conclusies te trekken. ‘Maar er is zoveel voorhanden dat de bewering eenvoudig kan worden gelogenstraft ‘dat er niets aan de hand is.’

Kanker

Zo rondde Duitsland zojuist het Naila-onderzoek af. Daarin volgden huisartsen tien jaar lang duizend patienten. De helft van hen woonde binnen een straal van 400 meter van een GSM-mast. In de eerste vijf jaar na plaatsing van de mast kreeg één op de achttien van hen kanker, de tweede vijf jaar nog eens één op de vierentwintig.

In de mastloze groep lagen cijfers gemiddeld op één op zestig. Conclusie: de kans om kanker te krijgen lag bijna driemaal zo hoog. Bovendien ontwikkelde de kanker zich op jongere leeftijd dan gemiddeld. Steeds meer wijzen internationale onderzoeken in diezelfde richting.

Uit de Stentor 24-05-2005

Kijk ook eens op : http://www.milieuziektes.nl/GN05d.pdf

 

Gemeenten eisen duidelijkheid over gevaar UMTS-antennes

Uitgegeven: 29 juli 2005 15:25

DEN HAAG – Gemeenten verlangen dat het Rijk snel duidelijk maakt of UMTS-antennes de volksgezondheid schaden. Uit een korte steekproef van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder dit jaar komt naar voren dat zeker dertig gemeenten de komst van de antennes vertragen of tegenhouden uit angst voor schadelijke gevolgen van de elektromagnetische straling.

Omdat maar een klein deel van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten deelnam aan de enquête, durft de VNG geen definitieve conclusies te trekken. Wel verwacht de vereniging snel duidelijkheid van het Rijk over de gezondheidsrisico’s. In 2003 concludeerde TNO dat UMTS-antennes bij mensen kunnen leiden tot duizeligheid en tintelingen. De Gezondheidsraad vindt dat daarvoor het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. 

UMTS is een volgende generatie mobiele telefoons. Ze bieden gebruikers meer mogelijkheden, onder meer voor snelle internetdiensten.

Reacties op dit bericht? Mail de redactie.
Altijd op de hoogte met de gratis NU.nl/nieuwslezer
NU.nl homepage

(c) ANP