Elektrosmog en u

Voorwoord “het bitje”  uitgave juli 2002

 

Het bijgaande artikel heb ik geschreven in de hoop dat het geplaatst zou worden door een regionaal dagblad, zoals het Rotterdams Dagblad.

Helaas liet men verstek gaan.

 

Of men is bang adverteerders te verliezen, of dat men bepaalde mensen wil beschermen, ik weet het niet. In ieder geval is het niet geplaatst.

Natuurlijk is het een controversieel stuk, en schopt tegen een aantal heilige huisjes aan.

Maar er is niets gelogen en alle feiten berusten op waarheid.

Alleen wil men van bepaalde zijde voorkomen, dat deze feiten bekend worden.

 

Ook in het buitenland kampt men met deze problematiek. Er is geld mee gemoeid, heel veel geld.

 

De wetenschappers zijn in twee groepen verdeeld.

Enerzijds zijn er de industriewetenschappers, die tegen betaling onderzoek plegen, en die in de rapporten schrijven wat hun opdrachtgevers graag zien. Ook hun onderzoeksinstituten zijn financiëel afhankelijk van dergelijke opdrachtgevers.

Anderzijds zijn er de wetenschappers, die hun onderzoeken en bevindingen kenbaar maken volgens hun geweten. Dergelijke resultaten worden door de eerste categorie in alle toonaarden bestreden.

Een mooi voorbeeld hiervan is de studie van het Ecolog Institut te Hannover. Een dochter van Deutsche Telekom had de studie in opdracht gegeven, daar men zo graag rapporten heeft die zouden aantonen dat GSM-straling ongevaarlijk is. Als voorwaarde werd wel gesteld, zoals gebruikelijk, dat er niet gespeurd mocht worden naar a-thermische effekten. De mensen van Ecolog hebben dat elegant omzeild en beschreven als *micro thermische effekten*. Toen het rapport gepresenteerd werd, schrok men zich een hoedje. In opdracht van en betaald door een telecombedrijf lag hier een rapport, dat de a-thermische effekten van elektrosmog, veroorzaakt door gsm straling, ondubbelzinnig aantoonde. Het bleef een jaar lang stil, terwijl men probeerde het rapport onder tafel te vegen.

Het Ecolog Instituut accepteerde dat niet en zette het rapport op internet www.ecolog-institut.de/grenzwer.htm#Inhalt

Er zijn daarnaast nog vele andere rapporten verschenen, die de schadelijke invloed van gsm op ons lichaam aantonen.

David de Pomerai, van de University of Nottingham, toonde begin dit jaar al aan, dat er *non-heating effects of mobile radiation* optreden.

Dariusz Leszczynski van het Radiation and Nuclear Safety Authority in Helsinki deelde mede, dat één uur blootstelling aan gsm straling, gecultiveerde menselijke cellen gingen krimpen.

Of radarstraling ongevaarlijk is kun je niet meer aan Duitse militairen vragen; die zijn inmiddels voor het merendeel op gruwelijke wijze overleden.

 

In ieder geval, wij hebben onze mobieltjes al geruime tijd weggegooid!

 

 

Hoofdartikel het bitje juli 2002

 

Elektrosmog

Verhaal van een *Ghostbuster*

 

Voor veel mensen jaag ik spoken na, en vindt men dat ik wellicht overdrijf, omdat men er in blind vertrouwen van uit gaat dat onze overheid wel goed voor ons zal zorgen. Weinigen weten hoe de burgers stelselmatig worden misleid en voorgelogen, en dat veel lichamelijke ellende gewoon het gevolg is van ongebreidelde geldzucht van bepaalde zijde. Men doet het voorkomen alsof er niets aan de hand is en dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, terwijl er alle aanleiding is dat wèl te doen. Het is een schande dat zoveel mensen ziek zijn ten gevolge van elektrosmog, en helemaal niet weten wat de oorzaak is.

De overheid bekijkt de mobiele telefonie vanuit het jubelende standpunt van de telecom industrie. Ik bekijk het vanuit de biologisch relevante kant van de ontvangers: het publiek dat het moet ondergaan en er onder lijdt.

De Gezondheidsraad met haar grenswaarden beschermt ons tegen oververhitting, maar beslist niet tegen het ziek worden.

 

Elektrosmog is de vervuiling van onze omgeving door allerlei elektromagnetische of EM straling.

Je ziet het niet, je ruikt het niet en het smaakt ook niet. Maar het is er wel degelijk.

De gevaren worden nu net zo onderschat als DDT, DES, dioxine, softenon, tabak, asbest, Röntgen en mijnenstof (silicose).

Het is nog niet zo lang geleden, dat men in afgesloten hallen met slijpschijven asbest pijpen stond in te korten. Als men nu een draadje asbest ziet wordt de straat afgezet, komt er een grote vrachtwagen en mannen in witte pakken. Het heeft wel zo’n honderd jaar geduurd, vooraleer men het wilde erkennen als gevaar.

Je moet het zo zien. Ieder mens heeft een emmertje in zijn buik. De ene wat groter dan de andere. Iedere dag komt daar wat schadelijks bij. Allerlei afvalstoffen, vergif, toxinen, gemoedstoestanden en elektrostress. Als de emmer vol is zegt-ie: poef en ben je ziek. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat die emmer niet vol raakt.

In Duitsland stellen de Krankenkassen dat een op de drie patienten lijdt aan elektrostress.

Hier te lande wordt veel geschermd met Grenswaarden en Gezondheidsraad, maar dat is beslist niet voldoende en zelfs misleidend. De officiële discussie over grenswaarden over het thema elektrosmog voert steeds tot volledig tegenstrijdige resultaten, daar ze op verouderde en deels verkeerde voorstellingen over de biologische rol van zwakke EM velden betrekking hebben.

Niet de intensiteit van een (zwak) elektromagnetisch veld beslist over goed of slecht, maar zijn biologisch relevante informatiegehalte, dat in grootte door zijn frequentie-cocktail  gedefinieerd is. De integriteit van ons organisme (onze gezondheid) wordt niet alleen door chemische processen in stand gehouden, die zijn namelijk veel te langzaam en traag. Een veel grotere en belangrijkere rol spelen uiterst zwakke EM velden. Iedere cel van ons organisme ontvangt en zendt voortdurend EM signalen. Iedere cel is zodanig geprogrammeerd om zwakke EM signalen te interpreteren. Is een ontvangen signaal biologisch zinloos, wordt het genegeerd. Bevat het echter biologisch relevante informatie, worden deze omgezet, ook wanneer ze de opheffing van processen of ongeremde celgroei suggereren. De intensiteit van het signaal speelt daarbij geen rol.

Bepalend is de duur van de inwerking. De toenemende vervuiling van onze omgeving met kunstmatige EM velden, waarvan het frequentiespectrum willekeurig en ongeacht iedere biologische relevantie gekozen wordt, heeft als gevolg dat de cellen van ons organisme met zwakke signalen overvoerd worden.

De consequenties blijven niet uit: slaapstoornissen, vergeetachtigheid, hoofdpijn, hartritmestoornissen of depressieve ziektes alarmeren ons verstand over het verstoorde evenwicht van ons bioveld. De grenswaarde-discussie gaat in de verste verte niet in op de kern van de zaak. Kunstmatige EM velden kunnen biologisch actief worden, ongeacht hoe zwak ze zijn.

Worden ze door een voldoende grote celgroep geaccepteerd, dan grijpen ze in bij het fijne mechanisme van de EM regulering van de eiwitsynthese en kunnen als ontsteker van schadelijke biochemische reacties komen. Foute commando’s worden van cel tot cel doorgegeven en ontwikkelen metastasen (uitzaaiingen).

De extreme gevoeligheid van natuurlijke biosystemen is niet nieuw en veel gevoeliger dan bestaande technische meetsystemen.

We weten nu dat dolfijnen onder water geluiden produceren (een soort sonar) en met elkaar communiceren. Klapperslangen kunnen bij het opsporen van hun buit via infrarood temperatuurverschillen van 1/1000 graad Celcius herkennen. Walvissen reageren op veldsterktes van 10 miljardste V/m. Scholen van vissen registreren over meerdere honderd kilometer afstand de veldsterkte van een zaklampbatterij, en antwoorden op een signaal. Haaien *ruiken* rode bloedlichaampjes in het water over vele kilometers.

 

Effekten

 

Bij elektrosmog zijn er TWEE aspekten, waarvan de tweede de belangrijkste is.

 

1. De industrie, de WHO (Wereld Gezondheids Raad), de ICNIRP (internationaal commité voor niet-ioniserende straling) en de Gezondheidsraad gaan bij hun beoordeling uit van Grenswaarden, gebaseerd op *thermische opwarming* van hersencellen. De Nederlandse grenswaarden zijn de hoogste ter wereld, hoger dan in de ons omringende landen. Bij testen mogen de cellen binnen 6 minuten niet meer dan 1 graad Celcius stijgen. Hieraan voldoen de meeste GSM-zenders en apparaten soms.

Dit is bovendien achterhaald, daar men heeft geconstateerd dat verder weg in de hersenen bepaalde delen wel meer opwarmen en in resonantie komen.

 

2. Waar velen, ook de Gezondheidsraad, over blijven zwijgen, zijn de niet-thermische, of *a-thermische effecten*.

Bij *langdurige blootstelling*, (een GSM-mast kun je immers niet uitzetten!) en zelfs bij zeer lage stralingsdoseringen, ver onder de zg. grenswaarden treden deze a-thermische effecten op, zich uitende in: hoofdpijn, duizeligheid, slecht zicht, oorsuizingen, hartritmestoornissen, allergieën, pijn in armen en benen, maag- en darmklachten, blaasaandoeningen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen. Bij mensen die binnen 100 meter van een zendinstallatie wonen worden hersentumoren en leukemie vastgesteld. Wat mij hierbij hogelijk verbaast is de snelheid waarmee deze tumoren ontstaan; tussen één à twee jaar. En in alle leeftijdscategorieën, al beginnend bij 5 jarige kinderen.

Hierover zijn honderden wetenschappelijke rapporten en berichten.

In een aantal landen zijn reeds uit voorzorgsprincipe maatregelen genomen.

In Spanje zijn al meer dan 2000 GSM-zendinstallaties afgebroken.

 

In Nederland stelt de Gezondheidsraad, gebaseerd op uitsluitend zeer selectief literatuuronderzoek, dat er niets aan de hand is.

Let wel, de Gezondheidsraad doet zelf geen enkele proef of onderzoek, zij lezen enkel. Zij verklaren zelfs geen enkel vermoeden te hebben dat er iets aan de hand zou kunnen zijn.

Ook stellen zij in perspublicaties geen aanleiding te zien om het gebruik van mobieltjes door kinderen te beperken, terwijl er juist hieraangaande in een aantal landen ingrijpende maatregelen zijn getroffen.

De adviserende rol van de Gezondheidsraad is hier bepaald misleidend en zelfs misdadig te noemen.

Zij beschermen de Telecombedrijven tegen de bevolking.

De minister van Binnenlandse Zaken van Thailand heeft een wetsvoorstel ingediend om het gebruik van mobieltjes door kinderen tot 16 jaar te verbieden. In Bangladesh is het nu verboden dat kinderen tot 16 jaar mobieltjes gebruiken.In Engeland heeft de regering alle scholen aangeschreven het gebruik van mobieltjes door kinderen zoveel mogelijk te beperken. In Parijs heeft de minister van Volksgezondheid Bernard Kouchner enkele maanden geleden verklaard dat zwangere vrouwen geen mobieltjes op het lichaam zouden mogen dragen, zeker niet in het genitaliënbereik, en niet in afgesloten ruimtes mogen bellen, zoals in liften, ondergrondse garages, en auto’s, etc. In Zwitserland blijkt één op de zes mannen onder de 35 jaar steriel. Op televisie heeft men daar aangetoond, dat dergelijke echtparen enkel d.m.v. kunstmatige inseminatie nog kinderen kunnen krijgen. Men waarschuwt mannen om hun mobieltje niet in hun broekzak te dragen. De Chinese prof. Huai Chiang vertelde op een congres te Salzburg op 8 juni 2000: *Vroeger hebben wij met dit soort straling geboortebeperking en sterilisatie toegepast. Tegenwoordig telefoneren we daarmee!*

 

In de USA lopen nu processen ten bedrage van meer dan 20 miljard dollar van mensen die door mobieltjes hersentumoren hebben gekregen; enkelen belden gedurende 4 jaar slechts 10 minuten per dag met hun mobieltje. De Amerikaanse advocaat Angelos, bekend van de tabak- en asbestprocessen, neemt hierbij het voortouw.

 

Er is dus heel wat aan de hand, en het is ernstig. Advies: gebruik het mobieltje zo weinig en zo kort mogelijk. Draag ze het liefst niet op het lichaam; in ieder geval steeds wisselend op een andere plaats, en buiten het genitaliëngebied.  Verbied uw kinderen een mobieltje tot ze 16 jaar zijn.

In tegenstelling tot Nederland, waar men alles braaf ondergaat, zijn er in het buitenland reeds vele zg. burgerinitiatieven, die d.m.v. demonstraties en bezwaren bij de gemeenten al heel wat hebben bereikt. Burgemeesters zijn daar niet door de overheid aangesteld, maar veelal door de burgers gekozen. Ook blijkt dat rechters de bezwaarmakende burgers steeds vaker in het gelijk stellen. Hierdoor is nu al bekend, dat de geplande invoering van UMTS een enorme vertraging ondergaat, en liggen er schadeclaims bij diverse regeringen.

 

De Techniek

 

Het frequentiegebied  van 1 Hz via 1 KHz tot 1 MHz noemen we laagfrequent;

vanaf 1 MHz tot voorbij 1 GHz noemen we hoogfrequent.

Bij laagfrequente velden hebben we twee componenten, de elektrische veldsterkte in V/m (Volt per meter) en de magnetische stroomdichtheid in nT (nano Tesla). Bij hoogfrequente velden zijn die twee componenten in elkaar verweven, en meten we enkel de elektrische veldsterkte in V/m of µW/m2 (mikroWatt per vierkante meter). Hier wordt ook mW/m2 of W/cm2 gebruikt. De andere component kan berekend worden.

 

Elektrosmog treedt op bij zowel laagfrequente als hoogfrequente velden. Elektrostress heb je wanneer het lichaam begint te reageren op EM velden.

Ik heb ervaren dat je elektrostress opdoet bij één van de twee. De gevoeligheid uit zich het eerst bij hoogfrequente velden. Door diverse genomen maatregelen kan deze gevoeligheid wat afnemen, maar dan neemt de gevoeligheid voor laagfrequente velden toe. Het blijft zo een beetje schommelen. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit is het heel erg moeilijk daar weer uit te komen.

 

Laagfrequente velden

 

Laagfrequente velden vind je meestal thuis of op het werk. Zij ontstaan uit de netspanning van 220 Volt, van hoogspanningsleidingen, en spoorwegen en trams.

Alles waar elektrische stroom of spanning op staat, ontwikkelt een elektrisch magnetisch veld om zich heen.

Dus ook rond een elektrische kabel, die enerzijds in het stopcontact steekt, maar waar aan de andere kant niets aanhangt. Er vloeit geen stroom door, maar er staat wel spanning op. Langs heel die kabel hangt een magnetisch veld wat ons biosysteem kan aantasten.

Loshangende trafo’s aan een stopcontact geven veel straling af. TV’s ook; iedereen weet dat je daar toch zo’n 2,5 meter vandaan moet blijven. Minder bekend is het feit dat hij langs achteren nog veel meer straling afgeeft, dwars door de muur heen bij de buren naar binnen. Als je op een elektrische deken slaapt, slaap je op 15 kleurentelevisies. Je mag je bed wel opwarmen, maar zodra je er in kruipt moet de stekker eruit getrokken worden. Wat ook weinig mensen weten is het feit dat een elektrische wekker zoveel ziektes kan veroorzaken. Juist ‘s nachts wanneer het lichaam zijn bescherming op passief heeft gesteld, slaat de EM straling van de trafo in de wekker direct bij het hoofd toe. Meteen weggooien en vervangen door een op batterijen.

Er is veel te doen over hoogspanningsleidingen, die inderdaad veel straling kunnen afgeven, maar onderschat de straling thuis niet. Soms wordt daar nog meer gemeten dan bij hoogspanningsleidingen. Spoorwegen en trams geven ook straling af. Zwerfstromen via de rails kunnen door vochtige grond via leidingen en waterleidingbuizen ook weer huizen binnenkomen.

Bij veel mensen maak ik indruk met als voorbeeld de schemerlamp. Vaak is het zo, dat zelfs wanneer de lamp niet brandt, er langs de lampenstang nog meer straling gemeten wordt dan wanneer de lamp brandt. Het eenvoudig omdraaien van de stekker in het stopcontact kan dit vaak eenvoudig verhelpen (daar de fase dan wèl bij het schakelaartje wordt afgesloten).

Zorg in ieder geval dat de slaapkamer zo stroomvrij  mogelijk is; zet ook voor het slapen gaan de elektrisch bedienbare lattenbodem uit, en zorg dat er geen kabels achter het bed langs lopen.

‘s Nachts gaan je *schilden* omlaag en ben je veel ontvankelijker voor EM straling. Deze kan ook de melatonine spiegel naar beneden brengen, waardoor allerlei processen in gang gezet worden. Men heeft in de USA geconstateerd dat bijv. vrouwen met borstkanker een te lage melatoninespiegel hadden. Ook heeft iemand onderzoek gepleegd naar zelfmoordgevallen; zij vertoonden een veel te lage melatoninespiegel. Als je slaapkamer elektrosmog-vrij is, kan het lichaam beter regenereren, en ben je in de dag ook beter bestand tegen elektrosmog. Je weerstandsvermogen is dan groter. Vandaar dat bouwbiologen aan slaapvertrekken hogere eisen stellen dan aan woon- werkplekken.

 

Thuis en op kantoor is het de computer, waar ook vaak door het omdraaien van de stekker de straling enorm kan worden verminderd. Zorg ook, dat alles goed geaard is. Vaak denkt men dat een aarde er alleen maar is, voor als er per ongeluk met wat water geknoeid wordt. Nee, aarde is echt noodzakelijk om de EM velden te laten afvloeien. Is er geen aarde, laat er dan een aanleggen.

Probeer zo ver mogelijk van die kleine trafo’s weg te blijven; minstens 2 meter afstand. Op veel kantoren zitten ze op allerlei verdeeldozen. Houd afstand tot deze verdeeldozen. Probeer ze ook achter uw rug kwijt te spelen. Ze blijven stroom gebruiken en blijven straling afgeven, ook als er geen apparaat aanhangt. Trek ze uit het stopcontact.

Er zijn speciale afgeschermde kabels te koop, ook voor computers en beeldschermen.

Er zijn stralingsnormen voor beeldschermen, de TCO en MPR II. Typisch is, dat deze normen voor beeldschermen nageleefd moeten worden, maar dat voor andere apparatuur veel hogere straling toegelaten is.

Onze door KEMA gekeurde stekkers deugen voor geen meter, zeker de platte Eurostekker niet, want daar zit helemaal geen aarde aan. In België en Frankrijk zit op het stopcontact niet aan weerszijden die platte pennen, maar zit er een ronde pen als een driehoek tussen de fase en de nulleider. (Veel apparaatstekkers hebben daarom dat gat in de stekker zitten.) Daar kun je de stekker gewoon niet verkeerd in het stopcontact steken. In Nederland weet je dus niet of de fase en nul verdraaid zitten, daar de stekker er zowel links- als rechtsom in past. Dat is trouwens in Duitsland ook zo.

 

Regel voor de burger: afstand houden tot elementen waar spanning op staat, en zoveel mogelijk de stekker eruit trekken. Er zijn ook randaardestekkers met een schakelaar erop, die de twee polen tegelijk afsluiten. Ook zijn er stekkers die met infrarood op afstand te bedienen zijn. Veel stekkerdozen (met een schakelaar en lampje erop) sluiten toch maar één enkele pool af.

Wat ook goed werkt zijn zgn. netvrij-schakelaars. Deze worden in de meterkast gemonteerd. Zodra u het laatste lampje naast uw bed hebt uitgedaan, schakelt deze netvrij-schakelaar alle stroom op deze betreffende groep uit. Er blijft dan een heel klein gelijkspanninkje staan, die er voor zorgt, dat bij vraag, als u bv. een lamp aandoet, de netvrij-schakelaar weer spanning op de groep zet.

U kunt dit effect zelf controleren en ervaren, door voor het slapen gaan in de zekeringkast de betreffende groep uit te zetten d.m.v de schakelaar of de zekering eruit te halen. Met een simpele zaklamp vindt u de weg naar uw bed. Ervaar het maar eens!

 

Hoogfrequente velden

 

Men heeft vastgesteld, dat in metalen ruimtes als treinstellen, bussen en trams, deze als een kooi van Faraday gaan werken, waardoor de ontvangst van mobieltjes slechter wordt, en deze dus harder gaan stralen om toch contact te houden. Reeds bij drie werkende mobieltjes worden zo de grenswaarden ruim overschreden. Mensen ernaast mogen meegenieten, net als niet-rokers dat mogen. Feitelijk zou het verboden moeten worden om nog in treinen, bussen en trams te telefoneren. In het buitenland is men reeds bezig hiervoor verordeningen te maken. In ieder geval kan iedereen het gebruik van zijn/haar mobieltje zelf bepalen.

 

Kinderen zijn veel gevoeliger en ontvankelijker voor EM straling dan volwassenen. Dr. von Klitzing van de Universiteit van Lübeck heeft dit onderzocht en vastgesteld dat wanneer kinderen slechts 2 minuten bellen, zij nadien twee uur nodig hebben om hun concentratie-, geheugen- en leervermogen weer op peil te brengen. Dit is door Spaanse en Japanse wetenschappers bevestigd.

Heel slecht zijn ook de draadloze digitale huistelefoons volgens het DECT-principe. Het basisstation blijft constant bij 1.8 GHz met 100 steile pulsjes per seconde straling afgeven, of je nu belt of niet. Deze straling is net zo erg als van een GSM-mast verderop. In Duitsland gaan stemmen op DECT te verbieden.

Er zijn nog steeds draadloze analoge telefoons te koop. Deze zou men kunnen afluisteren wordt gezegd, maar wat niet verteld wordt is dat met IMSI apparatuur ALLE mobieltjes afgeluisterd (kunnen) worden, dus ook de digitale, en dat door de overheid de providers verplicht zijn deze installaties geïnstalleerd te hebben. *Big Brother is watching you* is er al lang.

 

Zendmasten

 

Waar we echter geen invloed op kunnen uitoefenen is de straling afkomstig van GSM-zenders die op verschillende masten constant 24 uur per dag op ons blijven zenden. Dat is op het platteland minder dan in de stad waar je van alle kanten onvrijwillig ALTIJD continu bestraald blijft worden. Dat GSM gedoe is daarom zo gevaarlijk, omdat deze EM velden uit gepulste bestraling bestaat. Per seconde komen hier 217 zeer steile pulsjes op ons af, met allerlei desastreuze gevolgen vandien.

En, een GSM-mast kun je niet even uitzetten. Daarentegen groeien ze als paddestoelen op ieders dak.

Daar waar in het buitenland aanbevelingen zijn ze niet binnen 300 meter van ouderen, kinderen en zieken te plaatsen, worden ze in Nederland bij voorkeur bovenop 55-plus woningen geplaatst.

Ach denken velen dan, die ziektes zullen wel met de leeftijd te maken hebben. Niets is minder waar! Er is veel geld mee gemoeid en er wordt ook met veel geld gestrooid om ze geplaatst te krijgen. Aangezien vrijwel niemand straling kan meten, blijven veel mensen de fabeltjes van de Telecombedrijven geloven.

Over het vermogen het volgende: Het ingangsvermogen is niet hetzelfde als het uitgangsvermogen!

De antennes stralen de energie niet kogelvormig rond, maar sterk gebundeld, in uw richting!

Bijvoorbeeld, een *normale* GSM 1800 heeft 3 sectorantennes van 90 graden, ieder 2 kanalen en ieder 15 Watt. Het Telecombedrijf zegt dan: 2 x 15 Watt = 30 Watt (per sector)

De werkelijkheid is: 90 graden = 17,5 dBi antennewinst= 56 voudige versterking, dus 2 x 15 Watt x 56 = 1.680 Watt (EIRP per sector), in uw richting. Door de sterke bundeling heb je in de hoofdstraalrichting dezelfde belasting als met een kogelvormige stralende antenne van 1.680 Watt ingangsvermogen.

Een zendmast op het dak zendt NIET uit als een platte pannekoek, maar als een knots, waarvan de steel in de verte ligt, en het dikke gedeelte bij de zender bevat 10% bij 5 m, 5% bij 10 m, en 2% bij 20 m afstand van de straling, rondom de zender. Daarom wil men in het buitenland de zenders helemaal uit woongebieden weg hebben, en zeker niet bovenop huizen.

Vaak is op een afstand van 100-200 m hogere straling dan op 15-20 m. De straling verloopt niet rechtlijnig, maar gaat af en op. De hoogste pieken treden zelfs op dichtbij en NIET in de hoofdstraal.

GSM draait rond 900 MHz en rond 1800 MHz (ofwel 1.8 GHz)

De opvolger van GSM is UMTS, welke draait rond 1.8 – 2.2 GHz.

UMTS heeft een grotere dekking nodig en straalt ook met hogere waarden, nl. 4 V/m. Zwitsers hebben uitgerekend dat als UMTS eenmaal draait, ca 60 % van de bevolking ernstig ziek zal zijn. Geen enkele politicus die daar over nadenkt. Ik heb dit het LPF medegedeeld, maar ook zij vinden dit blijkbaar niet tot de leefbaarheid horen.

Resonatiefrequenties van prostaat: 1.79 GHz, van de lever: 1.85 GHz, van de gal 1.87 GHz, van het hart 1.918 GHz, van de nieren 1.98 GHz. Dat belooft wat.

WLan of WiFi, een nieuwe techniek waarmee eenieder draadloos met zijn laptop kan internetten. Stralingsfrequentie: 2.45 GHz. Dat belooft nog meer.

Grenswaarden voor   GSM900    en voor     GSM1800

in         NL:                 49.13 V/m,                  80.92 V/m

in         CDN/USA:      47.56 V/m,                  67.26 V/m

in         D/GB/J/S:       41.25 V/m,                  58.249 V/m

in         NZ/AUS/:        27.459 V/m,                27.459 V/m

in         I:                    19.416 V/m,                19.416 V/m

in         RC/PL:            6.14 V/m                     6.14 V/m

in         CH:                 4 V/m                          6 V/m

Allemaal volgens ICNIRP ?

Iedere dag krijg ik automatisch berichten binnen over wat er in de wereld op dit gebied gebeurt.

Op 6 mei jl. heeft de regionale regering van Navarra in Spanje een wet aangenomen, waarbij alle zenders bij scholen binnen zes maanden afgebroken moeten worden. Er gelden nu speciale regels voor zenders die zich binnen 100 meter van kinderen, zieken en ouderen bevinden; dit is al in heel Spanje.

Ik lees dat in heel Duitsland  ALLE GSM-antennes een bouwvergunning vereisen, anders moeten zij afgebroken worden.

In Oostenrijk waren antennes in woongebieden al vergunningsplichtig. Nu werkt men aan een wet, waarbij de plaatsing van antennes in industriegebieden ook vergunningsplichtig worden.

Ik kreeg een bericht van iemand uit Berlijn, waar men de vorige dag een UMTS-zender in gebruik genomen had. Zij vlogen het bed uit, kregen hoofdpijn en kiespijn. Dat is verwonderlijk, daar hij een volledige prothese draagt!

Zweedse wetenschappers hebben ontdekt, dat onder invloed van EM-straling de chemische samenstelling van amalgaam in de mond verandert, waardoor het zeer giftige kwik in het lichaam kan komen.

In het hoofd zit een bloed-hersen-barrière, die zorgt dat er geen afvalstoffen in de hersenen kunnen komen. Aangetoond is, dat onder invloed van EM-velden deze bloed-hersen-barrière geopend wordt, waardoor er wel degelijk afvalstoffen in de hersenen kunnen komen.

Powerline is een systeem waarbij u kunt internetten via het stopcontact. Echter in de meeste huizen zijn de stroomleidingen niet speciaal afgeschermd, waardoor deze vervuiling door het hele huis wandelt, tot aan uw slaapkamerlampje toe. Bij proeven in Duitsland en Zwitserland met internet via het stopcontact braken er epidemieën uit van meningitis. Ook in Finland, waar men internet via het stopcontact, brak er een meningitus epidemie uit. Tja, als de bloed-hersen-barrière zich opent, kun je dat verwachten.

Onder invloed van EM-velden worden noodzakelijke negatieve lucht-ionen vernietigd, waardoor de zelfreinigende werking van de lucht nadelig beïnvloed wordt. En zo kan het gebeuren, dat de 20-40 nanometer kleine virussen van verbrande kadavers van mond- en klauwzeer door hitte en luchtwervelingen omhooggewerveld dagenlang in de lucht zwevend honderden kilometers kunnen afleggen en dan bij een nietsvermoedende boer kunnen toeslaan.

Zo ook BSE. Dr. med. Karl-Heinz Braun-von Gladiß bericht op de Homepage der Bürgerwelle, dat er ook een samenhang is tussen EM-golven en BSE. BSE zou ontstaan door draai impulsen aan gezonde eiwitmoleculen en niet door infectie met nieuwe virussen!  Ziekmakende prionen zouden ook door EM-golven ontstaan. Het hele verhaal staat op http://www.buergerwelle.de/d/dindex.html.

Bovengemiddeld veel en zware slaapstoornissen hebben:

20 jarigen bij 3 Volt per meter

32 jarigen bij 1 V/m

45 jarigen bij 0,4 V/m

60 jarigen bij 0,1 V/m

70 jarigen bij 0,004 V/m

Vooraanstaand arts, microbioloog en viroloog dr. Hulda Clark, heeft in haar jongste boek *Handboek Zelfgenezing* beschreven dat wij allemaal in ons lichaam parasieten en wormen hebben die wachten tot ons afweersysteem zo verzwakt is, dat zij kunnen toeslaan, waardoor wij allerlei ziektes krijgen. Voeg daarbij de melding, dat wetenschappers van de universiteit van Nottingham, alsmede die van de universiteit van British Columbia onlangs hebben bekendgemaakt, dat wormen onder invloed van EM golven, zoals bij mobieltjes, zeer goed gedijen, groeien en zich sneller vermenigvuldigen. De dieren *Caenorhabditis elegans* vertoonden biologische veranderingen, welke de funkties van de cellen beïnvloedden. Dit proces laat zich moeilijk verklaren als dat thermische effecten hier de oorzaak van konden zijn, daar bij een temperatuur van 28° de voortplantingscapaciteit juist afnam.

Op de technische hogeschool te Berlijn werden bacteriën bestraald met 100 mW bij frequenties tussen 8 en 12 GHz. De temperatuurverhoging die door de microgolfstraling werd opgewekt werd met infraroodthermografie gemeten en beheerst. Ook hier werd een grote vermeerdering van bacteriën geconstateerd, niet ten gevolge van warmte, maar door moleculaire veranderingen.

Voeg daar aan toe dat ons afweersysteem tegelijkertijd door EM-straling ook verzwakt, dan is het logisch dat het aantal zieken toeneemt. We zitten dan in een neerwaartse spiraal.

Er zijn studies van het Ecolog Institut van dr. von Klitzing, van prof. Santini, van prof. Hyland, van dr. Neil Cherry, van dr. Hecht en vele anderen, die aantonen dat er gerede aanleiding is om maatregelen te nemen de grenswaarden drastisch naar beneden te brengen.

In Salzburg heeft men een proef genomen om de zendcapaciteit drastisch naar beneden te brengen. Alle mobieltjes werkten nog perfect. Het is van de zotte, dat in Nederland alle vijf providers ieder hun eigen antennes hebben en voluit staan te blazen.

 

Rotterdam

In Rotterdam is er geen serieus antennebeleid. Men heeft wel een leuk verhaal op papier staan, doch dat snijdt geen hout. Absoluut niet. De overheid dient de bevolking te allen tijde te beschermen, en alle maatregelen te nemen, opdat volgens artikel 11 van onze Grondwet (die nog niet veranderd is) eenieder recht heeft op een gezonde leefomgeving. Met al die GSM-zenders is daar geen sprake van. Cruciale vraag is: valt EM-straling daar onder? Het is rechtstreeks vergelijkbaar met bijv. fluoridering van drinkwater, etc. Het gaat om de vraag of de straling biologische effecten veroorzaakt. Antwoord:  Ja. Dat is op zich al voldoende. Schade maakt het alleen maar erger.

Zo men van art. 11 wil afwijken, dient een aparte wet gemaakt te worden. Hetgeen echter niet is geschied. Er is het Nationale Antennebeleid van staatsecretaris Monique de Vries. Dat is “door de kamer geweest”. Maar het is geen wet, maar een algemene maatregel van bestuur. Er is helemaal geen wet die de straling i.v.m. gezondheid regelt.

Gerrit Teule heeft hier zeer onlangs een boekje over geschreven: *GSM-straling en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam*.

Niemand van onze overheid voert controle uit over de plaatsing van gsm-antennes. Bij DS+V schijnt er wel een register te zijn waar ogenschijnlijk alle providers een lijst hebben afgegeven, maar dat berust bij slechts één persoon aldaar, en niemand krijgt inzage in die lijst. Derhalve is er geen deugdelijke controle mogelijk.

In feite maakt het niet uit of de antennes korter of langer dan 5 meter zijn. Bouwkundig mag het relevant zijn, maar met straling heeft het totaal niets te maken. Ook wordt het landschappelijk profiel niet getoetst. Bijvoorbeeld of zenders op lage gebouwen niet direkt IN hogere gebouwen stralen, in plaats van er OVERHEEN. De firma Kathrein heeft nu antennes ontwikkeld die op afstand bestuurbaar zijn; zo kan men achteraf de capaciteit en de hoek op afstand regelen.

Niemand controleert de plaatsing van antennes op hoedanigheid van af te geven vermogen en EM-velden in µW/m2. Ook weet niemand in welke richting de straling gezonden wordt. Ook kijkt niemand of er niet teveel antennes bij elkaar staan en elkaar overlappen.

 

Bouw- en Woningtoezicht

Oh, zult u denken, dat zal de Bouwinspectie toch wel nakijken? Nu, mooi niet.

Als ik een frietkot op de Coolsingel zou willen uitbaten heb ik duizend en een vergunningen nodig. Zelfs voor het tippelen op de Keileweg is een vergunning vereist. Iedere halvegare kan echter zomaar een magnetron als microgolfzender op zijn dak plaatsen. Zonder vergunning. Zelfs zonder gedoogvergunning. En als je daar bezwaar tegen maakt, gebeurt er nog niets. Het illegaal plaatsen mag in Rotterdam. Ook gedurende vele jaren.

Op een pand aan het Tibullushof te Lombardijen staan zo’n 7 zenders rondom te zenden. Voor de NS zou men daar nog graag een drietal zware zenders bij willen plaatsen. Daar hebben wij met enkele anderen bezwaar tegen gemaakt. Vreemd is, dat bij deze inspraakprocedure eigenlijk alleen maar bezwaar gemaakt zou kunnen worden tegen de metalen onderconstructie en de kleur ervan. In het totale dossier staat geen letter over de zenders of eigenschappen. Ook Bouw- en Woningtoezicht had hierover geen enkel feit. Zij gaan enkel over de bouwkundige aspecten, en de zenders horen daar niet bij. Enkel KPN Mobile te Tilburg zou daar iets over kunnen vertellen. De betreffende *specialist*, de voorlichter, wist wel iets over het project, dat het GSM 900 betrof, maar op mijn vraag, of de afgegeven EM-velden *gepulst* werden, kreeg ik de vraag: *Wat is dat meneer?* Volgens het Nationale Antennebeleid zouden er juist meerdere zenders op dezelfde mast c.q. gebouw moeten komen (site sharing). Immers, de techneuten meten per afzonderlijke frequentie en tellen niets bij elkaar op. Dat is niet de biologische visie, geredeneerd vanuit de mens, maar de technische visie, geredeneerd vanuit de antenne. En dat is niet goed.

 

Deelgemeente IJsselmonde

Een van de ergste stralingsbronnen op de achterkant van ons flatgebouw van 10 verdiepingen bleken een drietal zendmasten op een kantoorgebouw van 4 verdiepingen. Deze blijken zonder vergunning, en zelfs zonder gedoogvergunning, dus illegaal geplaatst. Ik heb de Deelgemeente verzocht deze op zeer korte termijn te laten verwijderen. Maar ze staan er nog steeds. Nog steeds!

(In Ridderkerk daarentegen laat men illegale gsm-zenders wèl verwijderen. Volgens een nieuw convenant zouden bewoners van flats wel inspraak kunnen krijgen, maar zijn antennes niet meer vergunningsplichtig.)

Deze zelfde GSM-zender, welke dus regelrecht IN mijn woning, en in die van mijn buren staat te blazen, geeft op straat naast het kantoorgebouw een straling van 5.000 µW/m2.

Direkt ernaast is het nieuwe MCRZ ziekenhuis van Lombardijen gepland. Tja, en een ziekenhuisbed mag je classificeren als een slaapplaats, en daar geldt een waarde van slechts 1 µW/m2 voor.

Als er dan patiënten aan die kant in het ziekenhuis komen, worden zij er zieker dan zij er gekomen zijn. Aangezien niemand de recente plaatsing van deze GSM-antennes verhinderd heeft, moet ik aannemen dat de ontwerpers van dit nieuwe ziekenhuis helemaal geen rekening hebben gehouden met het feit dat er toch wel een GSM-vrije zone rond dit ziekenhuis van zo’n minimaal 500 meter nodig is. Aldus ben ik op zoek gegaan naar de ontwerpers van dit nieuwe ziekenhuis. Bij mijn speurtocht ben ik beland bij de scretaresse van de heer de Rave, lid van de raad van bestuur van het Zuiderziekenhuis. Haar heb ik verzocht om een afspraak, teneinde EM straling in de omgeving te bespreken en een en ander te adviseren. Zij belde mij later terug met de mededeling dat men NIET in een advies geïnteresseerd is. Ik heb bij de deelgemeente IJsselmonde bezwaar aangetekend, dat patiënten zieker gemaakt worden dan ze zijn en dat ik deze handelwijze een verkeerd soort klantenbinding vind.

Bij de deelgemeente IJsselmonde zou eerst de heer Karel Jungheim mij aanhoren betreffende mijn zienswijzen in het algemeen, aangezien je mag verwachten dat er bij de deelgemeente IJsselmonde weinig mensen zullen zijn met kennis van dit soort zaken. Ik had verwacht dat een uiteenzetting wel zou aanslaan, doch het Gezondheidsaspect (afd. de heer Jungheim) werd vervangen door het Milieu-aspect, waarvoor de heer Boonzaaijer verantwoordelijk zou zijn. Via de balie mag men niemand direct naar de heer Boonzaaijer telefonisch doorverbinden. Tot tweemaal toe geprobeerd via zijn secretaresse een afspraak te maken; stuitte hier ook op onwil. Het schijnt dus niemand te interesseren.

Dat straks bij UMTS ca. 60 % van de bevolking ernstig ziek zal zijn, interesseert ze dus geen barst.

Wel klagen dat de kosten van de Gezondheidszorg naar beneden moeten, maar iets aan een van de grote oorzaken doen is er niet bij.

Ook heb ik een lokale fysiotherapeutenpraktijk benaderd met de vraag of hun het begrip *elektrostress* bekend was. Dat kende men niet, en (verwonderlijk) men wil er ook niets over weten, daar men een eigen *denkpatroon* heeft. Tja, als je de mensen vertelt over hun elektrische wekker, lattenbodemverstelling en elektrische deken en trafo’tjes, en daarmee een groot aantal klachten kunt oplossen zoals pijn in de nek, in de rug, in armen en benen, slapeloosheid, etc., moet je dan bang zijn voor je *denkpatroon*?

De firma Bosman, welbekend als leverancier van medische artikelen, heb ik gewezen op een nieuwe markt van 60 % van de bevolking. Als een bok op de haverkist zullen ze daar wel op inspringen dacht ik, maar de reactie was heel lauw en hadden geen interesse. De anti-elektrosmogartikelen zouden prima bij hun assortiment passen, maar ja, zoals gebruikelijk bij expanderende bedrijven laat de directie alles over aan jonge flitsende managers, die alles weten over Britney Spears, maar die echter nog weinig kaas op hun boterham gegeten hebben. Hetzelfde geldt ook voor bepaalde flitsende managers bij 3 M, die weliswaar raamfolies produceren, maar geen specificaties kunnen, willen of durven afgeven, bijgevolg ik moet concluderen, dat de 3M raamfolies NIET geschikt zijn om hoogfrequente EM golven te absorberen. Er zijn wel folies op de markt, nu zelfs glasheldere, voorzien van certificaat, die binnenstralende hoogfrequente stralen absorberen. Ook 3M laat een dergelijke markt liggen. Let wel, deze mij bekende folies komen allemaal uit het buitenland.

 

Gezonde leefomgeving

Wat verstaan we dan onder een gezonde leefomgeving?

Woonbiologen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn overeengekomen, dat de richtlijnen van de SBM-2000 nagestreefd dienen te worden. Dat houdt in, dat voor laagfrequente EM velden 100 nT niet overschreden zou mogen worden, en dat voor hoogfrequente EM velden 100 µW/m2 (=0,2 V/m) niet overschreden zou mogen worden.

Voor slaapvertrekken gelden nog lagere waarden.

Onderzoeken hebben ook aangetoond dat bij 200 – 400 µW/m2 reeds een aantal ziektes optreden.

Nadat ik eerst mijn woning op laagfrequente straling had gesaneerd, heb ik mij op het hoogfrequente gebied geworpen. Met geëigende meetapparatuur is dat te realiseren. Blijkbaar ben ik de enige in Rotterdam die zoiets bezit. In ieder geval niet de GGD, niet de Milieudienst Rijnmond, noch DS+V.

De in mijn woning gemeten waarden waren veel te hoog. Nadat ik bepaalde afschermingsmaatregelen had genomen, bleek het niveau pas acceptabel.

Mijn hoogfrequent meter is een breedband meter. Die ontvangt net als onze zenuwen dat doen, ALLE op ons afkomende hoogfrequente straling.

Uiteindelijk telt de straling, waarmee iemand op straat of waar dan ook wordt getroffen. Dat kan heel sterk varieren, ook in de tijd.

Techneuten hebben de neiging om per frequentie te meten en om dan ook nog gemiddelden te gaan berekenen. De pulseringseffecten worden helemaal niet gemeten. Maar een mens vangt alle frequenties tegelijk op en bovendien kan het best zijn, dat juist de stralingspieken kwalijk op ons inwerken.

Door een speciale audioversterker kun je via luidsprekers horen hoe de krachtigste signalen gemoduleerd zijn, en kun je identificeren om wat voor een soort storingsbron het gaat. Diverse telefoontypes, DECT, radar, vliegverkeer, enz.

Met een speciale magnetische antenne kunnen zg. *hot spots* gevonden worden. Dit zijn snijlijnen van EM-velden, waar diverse straling bij elkaar komt en er dus flink kan stijgen. Zo’n *hot spot* heeft veelal de grootte van een tennisbal, maar als die precies op je hoofdkussen is, merk je dat echt wel. Want straling kan ook afgebogen worden door reflectie en dergelijke. Bovendien vang je ALLE op je afkomende hoogfrequente straling, waaronder ook radiogolven, TV golven, FM, fax, dataverkeer, pagers, etc. Radiogolven kunnen ook desastreus werken.

Mijn beste en trouwste meetinstrument is mijn echtgenote, die klaarblijkelijk elektrosensibel geworden is. Ik kon haar geblinddoekt in een auto zetten en zij wees blindelings alle GSM-masten aan. Zij werd er onpasselijk van, moest boeren, had pijn op de borst, op het hart en kreeg pijnscheuten in het hoofd. Tot voor een jaar had zij nog nooit in haar leven hoofdpijn gehad. Nu was zij iedere nacht van 2 tot 6 uur klaarwakker, en had vaak last van oprispingen en boeren, en natuurlijk druk op het hart.

Nadat ik een paneel naast het raam afgeschermd had ( de typische degelijke Hollandse bouwwijze van twee bordpapieren platen met wat isolatie daartussen) kon zij daar goed vertoeven, maar aan tafel in het midden van de kamer, waar zij in de stralingskegel van een GSM-mast zat, kreeg zij meteen hoofdpijn. Pas nadat ik een speciale folie op het raam had geplakt, en het balkon met volièregaas had afgeschermd, kan zij overal in de woning goed vertoeven. Zelf had ik ook constant zo’n lichte, maar zeurende hoofdpijn. Die is nu ook weg. In mijn woning bedraagt de hoogfrequente EM straling nu onder de 100 µW/m2.

Ik zie veel mensen om mij heen met typische elektrostressverschijnselen dagelijks in gezondheid achteruit hollen. Ik kan niet anders dan constateren dat onze Overheid het hier laat afweten. Je zou bijna gaan denken dat de regering, de Telecom en de ziekenhuizen onder één hoedje spelen. Wat ik nu weet, moet bij hun vast en zeker ook bekend zijn.

 

Aansprakelijkheid

Maar *wat in het vat zit verzuurt niet* geldt ook hier.

De voorzitter van de deelgemeente dient de belangen van de burgers voorop te stellen, niet die van providers, en kan ook vrijwillig negatief over plaatsing beslissen.

Een bedrijfsdirecteur van een woningbouwvereniging moet zorgen voor de woningen van zijn huurders; het is niet zijn taak alle panden te voorzien van antennes. Niemand van bovenaf die hem dwingt tot plaatsing over te gaan. De enige reden om vrijwillig tot plaatsing te besluiten, is zuiver uit geldgewin; het zijn leuke inkomsten, waarvoor helemaal niets gedaan behoeft te worden. De plaatsing, service en onderhoud wordt door de provider geregeld.

Bij de nu lopende processen in de USA worden niet alleen de telecomproviders, enkele mobieltjesfabrikanten, maar ook overheden aangeklaagd, daar zij NIET de belangen van de burgers hebben behartigd.

De bedrijfsdirecteur, die reeds gewaarschuwd is omtrent het teveel aan straling, en besluit desondanks door te gaan met plaatsing, handelt rechtsstreeks uit vrije wil tegen de belangen van zijn huurders.

Vandaar dat ik op de inspraakavond Tibullushof beide personen PERSOONLIJK aansprakelijk heb gesteld voor de gevolgen van a-thermische effecten ten gevolge van het in bedrijfstellen van dergelijke antennes. Dit is in het officiële verslag opgenomen, en met een begeleidend schrijven aan beide personen toegestuurd. Uiteraard heeft men niet gereageerd. Hieruit blijkt de arrogantie. Met spanning kijken ik en anderen uit naar de uitslag van de eerste processen in de USA.

In Duitsland dreigen providers bij opzeggingen van antennecontracten ook betreffende gemeenteambtenaren PERSOONLIJK aansprakelijk te stellen voor derving van inkomsten.

Er zijn reeds een aantal providers die grote geldreserves voor komende schadeclaims hebben aangelegd.

Daar waar in het buitenland allerlei burgerinitiatieven het een en ander organiseren, sta ik er hier alleen voor.

Er is in Lombardijen wel een Huurders Platform Lombardijen, maar die willen zich niet aan water branden. Het DCMR, de Milieudienst Rijnmond staat wel achter mij, maar kan weinig doen. Zij hebben geen apparatuur, noch de bemanning. Het enige waardoor zij iets in gang kunnen zetten is dat vele mensen daar gaan klagen. De GG&GD Rotterdam ziet er niets in. Zij volgen heel trouw de uitspraken van de Gezondheidsraad en tonen zich onvermurwbaar voor andere inzichten.

Het kan ook anders, zoals bijv. in Maastricht, waar door de GGD in te schakelen GSM-masten verwijderd zijn. (krantenbericht Limburgs Dagblad 16 april 2002, pag. 15).

Als ik zie hoe artsen in het buitenland met cijfers en statistieken komen aandragen, dan is het hier droef gesteld.

Op mijn vraag aan de GGD om de Rotterdamse artsen voor te lichten over de gevolgen van elektrostress, opdat men zo ook een beter beeld krijgt over de situatie, werd negatief gereageerd, *daar dit niet tot hun competentie zou behoren*.

 

GG&GD en Gezondheidsraad

De GG&GD en de Gezondheidsraad baseren hun grenswaarden op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale commissie voor niet-ioniserende straling (ICNIRP).

De groep Jakob in Zwitserland heeft geconstateerd dat de ICNIRP helemaal geen onderdeel van de WHO is, en ook geen enkele binding heeft met de UNO. Het is gewoon een privéclub van mensen afkomstig van en met banden met de telecomindustrie. Hun normen berusten niet op proeven, maar zijn rekenkundig vastgesteld, zo van: men neme twee strijkijzers plus een broodrooster, delen dat door de leeftijd van ome Henk, en voilà, daar zijn de grenswaarden. Zij hanteren de achterhaalde stelling, dat er enkel sprake is van een opwarmingseffect; alle andere meningen en rapporten worden onder tafel geveegd.

De Gezondheidsraad gaat nog een stapje verder. Zij vonden dat de ICNIRP-waarden niet zo mooi in een grafiek stonden en adviseerden voor GSM 900 de waarde van 41 V/m te verhogen naar 49 V/m, en voor GSM 1800 de waarde van 58 V/m te verhogen naar 81 V/m. En dat doen ze allemaal zonder daadwerkelijke proeven te doen.

En alle proeven van wetenschappers in de wereld, die beweren en aantonen dat EM-straling gevaarlijk is voor de gezondheid, doen zij af als niet-wetenschappelijk. Over het Ecolog rapport, door de Telecombranche opgedragen en betaald, en welke heel Duitsland op zijn kop heeft gezet door het wetenschappelijk aantonen van a-thermissche effecten, *heeft de Gezondheidsraad geen mening geformuleerd.* En zgn. voorzorgprincipes kennen zij blijkbaar ook niet.

Het wordt tijd dat de Gezondheidsraad wordt opgeheven en vervangen door een echte onafhankelijke instantie die zich wèl inzet voor de volksgezondheid. Mensen die betaald worden om te onderzoeken en zich enkel tot literatuuronderzoek beperken, en dan toch nog beweren zelfs GEEN VERMOEDENS te hebben, zijn geen knip voor de neus waard. Tenzij…, maar dat zal ik maar niet uitspreken.

In Spanje hebben wetenschappers van een aantal universiteiten meer dan 600 gepubliceerde studies onderzocht en vele a-thermische effecten gevonden. Zij hebben op 8 mei jl. *de declaratie van Alcala over elektrosmog en volksgezondheid* ondertekend. Zij waarschuwen voor vergelijkbare ervaringen zoals met tabak, asbest, DDT of PCB, waar gevaren voor de gezondheid ook lange tijd bestreden werden. Tot de bewijzen zo indrukwekkend waren en dat de samenhangen bewezen werden. En zij eisen een strikte toepassing van het voorzorgsprincipe.

 

Milieu en dieren

Trouwens, men heeft onderzocht dat bij ontbossing niet de zg. zure regen de oorzaak is, maar elektrosmog. Speciaal de naaldvorm van bepaalde dennenbomen werken als echte ontvangstantennes, en doen de bomen sterven. Opmerkelijk is, op plekken waar continu duizenden auto’s langsrijden, het bomenbestand er beter bij staat dan op plekken waar slechts éénmaal daags een auto voorbijkomt. Niemand verwondert er zich over dat oeroude bomen midden in stadscentra en direct langs autowegen er goed gedijen. Daarentegen sterven bomen in eenzame wouden waar zelden een auto komt, en waar ook nergens rokende industrieschoorstenen te bekennen zijn.

Boswachters en bosbouwdeskundigen melden dat gebieden die aan straalzenders, televisiezenders, militaire zenders, radar en GSM-zenders blootgesteld staan, de bebossing ter ziele gaat. De bladeren en naalden worden bruin en vallen af. Aan de andere kant van berghellingen, die niet blootgesteld staan, zien de bomen er prima uit. Men heeft eens als proef zo’n zieke boom helemaal met metaalgaas afgeschermd, en de boom begon weer te genezen. Bij een boom, die zo half afgeschermd was, werd de niet afgeschermde kant ziek, en de andere niet!

In Duitsland hebben boeren en veeartsen persconferenties gegeven, om te melden, dat hun vee in de direkte omgeving van GSM-zenders ernstig ziek werden. Misgeboorten, vreemde vergroeiingen, afwijkingen, sterfte bij koeien, varkens, kippen, tot poezen aan toe. Berichten en foto’s staan op internet.

 

ICNIRP wordt ICRESERVE

In Duitsland is men het zat, en hebben een aantal gerenommeerde onafhankelijke wetenschappers de ICRESERVE opgericht, welke binnenkort andere taal zal verkondigen dan de ICNIRP.

Het gesjoemel met onze gezondheid moet eens over zijn. Zeker moet de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen gewaarborgd zijn. Als er sterke indicaties zijn dat EM-straling gevaarlijk is, moet die straling naar beneden.

Van mij moeten die masten niet omver. Dat zou hedentendage ook niet realistisch zijn. Ik pleit er alleen voor dat er een ECHT regulerend en gecontroleerd beleid komt, opdat de burgers er op aan kunnen dat de overheid het in de hand heeft. Nu maakt die er een potje van. Door zoveel geld te vragen voor die UMTS-licenties, heeft de overheid het zichzelf moeilijk gemaakt om beperkingen te kunnen invoeren.

 

In Rotterdam weet niemand hoeveel straling er eigenlijk is.

Als ik op het dakterras van ons flatgebouw de antennes wil tellen raak ik de tel kwijt.

Zelfs die op zo’n 2 km afstand geeft nog te veel straling af. Soms nog meer dan die van dichterbij.

Het is mijn bedoeling, dat de mensen zich van deze risico’s bewust worden, en wanneer zij menen aan elektrostress te lijden zij daar eens met hun huisarts over spreken. Het vele zoeken en proberen kan dan in een oorzakelijk verband gebracht worden en beter begrepen. Bètablockers helpen hier niet.

Is het niet absurd, dat ik als burger zou moeten aantonen dat deze EM-straling gevaarlijk is, terwijl in feite de telecomindustrie moet aantonen dat het ongevaarlijk is. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

In Zwitserland wordt elektrostress nu officieel als ziekte erkend, met alle positieve gevolgen vandien.

Het zal nog wel eeuwen duren vooraleer het Zilveren Kruis dat ook doet. Maar ja, hoop doet leven.

 

Voorwoord “het bitje”  uitgave september 2002

Dit is weer eens een verhaal in de serie Meetapparatuur voor Elektrosmog.

Precieze meetapparatuur om hoogfrequente elektromagnetische velden, zoals van magnetrons, GSM en UMTS en radar te meten kosten al gauw een fortuin. Minimaal zo’n 15.000 Euro. Dat is dan een Spectrumanalyser, met verscheidene meetantennes.

Andere keren heb ik reeds de HF Digitmeter II, de COM Monitor en de HFR-1 besproken. Dit is apparatuur welke nog wèl door de enthousiaste burger te betalen valt.

Ditmaal de nieuwe HF Detektor II. Voor een aantrekkelijke prijs.

Op 15 Augustus 2002, ook wel de Zwarte Donderdag genaamd, trad het convenant nationaal antennebeleid in werking.

De bollebozen van de Telecomindustrie hebben het goed voor elkaar. Nu mogen zij overal waar hen dat past zoveel antennes plaatsen als zij willen. Ja, er zijn nog wel een paar kleine regeltjes op papier, maar wie kijkt daar naar. Er is ook zoiets als een Plaatsingsplan, waarbij de burger nog enige inspraak zou hebben, maar die worden ook wel murw gemaakt met een drietal handtekeningen-actie ronden.

De overheid kijkt nu helemaal niet meer naar de hoeveelheid antennes, naar hun capaciteit, naar hun afgestraald zendvermogen, naar de zendrichting.

En met de metingen, die uiteraard enkel door zeer partijdige Telecomproviders gedaan worden, worden we bij voorbaat misleid.

Als er bijv. 10 zenders op een dak staan, wordt per zender apart gemeten (liefst zouden de andere 9 even uitgeschakeld dienen te worden) hoe groot het elektromagnetische veld bedraagt. Natuurlijk ligt dat onder de officiële grenswaarde. Dit is het technische standpunt.

Het biologische standpunt wordt uiteraard buiten beschouwing gelaten.

Dat is namelijk, dat wij als burger die 10 elektromagnetische velden tesamen voor onze kiezen krijgen. En dat is heel wat meer dan die enkele zender!

Er is niemand van onze overheid die bij je thuis komt meten hoeveel straling je eigenlijk in je woning te verduren hebt.

Ons parlement heeft een *Licence to Kill* afgegeven; zonder na te denken, alleen in het geld geïnteresseerd. Want die UMTS- licentiegelden tikken zo lekker aan.

Wat weinigen zich realiseren, is het feit dat al die Telecom reuzen tegen het failliet aan staan. Deutsche Telekom en Telecom France staan er héél slecht voor. Wat er met Worldcom gebeurd is weet inmiddels iedereen. Voor UMTS in Duitsland staat nu al vast dat van de 6 Providers er al 2 zullen moeten afhaken en het niet redden. De invoering van UMTS aldaar wordt reeds een jaar uitgesteld, mede door de protesten van de bevolking (Bürgerwelle).

In Nederland kan het eigenlijk niemand een biet schelen. Lijkt het.

Men gaat lekker door met bijv. het gebruik van DECT-telefoons, en als men dan in het ziekenhuis terecht komt, waar men geen oorzaak voor de kwalen kan vinden, dan besluit men maar verder geen spruitjes meer te eten. Of iets dergelijks.

Het is nu inderdaad zo, dat we aan de heidenen zijn overgeleverd. Alle overheden verschuilen zich achter de Gezondheidsraad met hun uitspraken en adviezen. Laat ik hierover nu maar geen krachttermen gebruiken, en stellen dat zij zo’n twintig jaar achterlopen op de feiten. Met hun ogen dicht beweren ze dat er momenteel geen wetenschappelijke gronden zijn om tot voorzichtigheid te manen. Het toepassen van een Voorzorgsprincipe dient toch van hen uit te gaan, of zie ik dat verkeerd? Ook de GG&GD verschuilt zich achter de Gezondheidsraad.

Monet (Mobiele Netwerkoperators Nederland) geeft een folder uit: “GSM-antennes voor mobiele communicatie, veiligheid op de eerste plaats”. Daarin staat dat de ICNIRP-richtlijn is gesteld op een limiet van 41 V/m voor GSM900 en 58 V/m voor GSM1800.

De Gezondheidsraad adviseert sinds 1977 een grenswaarde van 49 V/m voor GSM900 en 81 V/m voor GSM1800. Bij die ICNIRP-richtlijn van 41 resp 58 V/m staat: Aan deze niveaus kan men zonder enig bezwaar 24 uur per dag worden blootgesteld, gedurende een heel leven.

Grappig is, dat de Bürgerwelle in Duitsland een beloning van 20.000 DM had uitgeloofd aan diegene van de overheid, die zich 10 dagen lang aan de straling van de grenswaarde zou blootstellen, en waarbij tijdens of na deze 10 dagen geen lichamelijke veranderingen zouden vastgesteld kunnen worden. Niemand heeft het aanbod aangenomen.

Misschien een tip voor de leden van onze Gezondheidsraad om een zakcentje bij te verdienen. Het kan toch immers geen kwaad!

In Duitsland laten mensen hun bloed onderzoeken, eerst vóór en vervolgens zes maanden nadat een zendmast in bedrijf genomen is. Dit wordt centraal in het H.E.S.E. Projekt bijgehouden.

Eerste resultaten van de plaats Korbach liegen er niet om. Vastgesteld is, dat mensen die in steden wonen waar veel zendmasten zijn, andere bloedwaarden hebben dan mensen uit minder stralingsbelaste gebieden.

Zo blijken in het bloedbeeld van bestraalde mensen veel meer onrijpe rode bloedlichaampjes te zitten. Die kunnen door het beenmerg vroeger in het bloed afgegeven worden wanneer het aan gepulste straling blootgesteld staat. De onrijpe bloedlichaampjes nemen minder zuurstof op als rijpe. Zo krijgt het lichaam op den duur minder zuurstof. Bij minder belast bloed daarentegen ontstaan niet zoveel onrijpe bloedlichaampjes.

Bij het onderzoek wordt ook nagagaan of de mensen zelf of bij buren draadloze DECT-telefoons hebben staan. Het effect van die dubbele belasting, DECT-telefoon + zendmast, blijkt nu al.

Het Duitse Ministerie van Milieu wil in 2003 een grote epidemiologische studie rondom zendmasten gaan organiseren en stelt hiervoor gelden ter beschikking. Samenvallende ziektes dienen onderzocht te worden en statistisch vastgelegd, vergezeld van metingen van de veldsterkte. Zouden de Duitsers dan toch iets meer weten of vermoeden, dat zij dergelijke studies gaan uitvoeren? Zou het dan niet wenselijk zijn dat onze Gezondheidsraad, die nog steeds geen (wetenschappelijke) vermoedens heeft, toch maar eens een telefoontje waagt met de organisator en aanspreekpartner van genoemd ministerie, Dr. Axel Böttger, telefoon 0228/305-2961?

Typerend is ook de uitspraak van Dr. Böttger, dat zijn beide kinderen van 7 en 10 jaar geen gsm-mobieltje mogen gebruiken.

Geschrokken heeft het ministerie de bekendmaking weer herroepen en verklaard dat het slechts om een onderzoek gaat betreffende runderen.

Ten slotte : op http://www.elektrosmognews.de/news/biologischeeffekte197warnke.htm staat een lijst met zo’n kleine tweehonderd rapporten die de biologische effecten van elektromagnetische velden aantonen.

Zou de Gezondheidsraad blij zijn met al mijn tips?

Elektrosmog is niet ongrijpbaar. Het is vast te stellen, en er is wat aan te doen.

Langzaamaan kan men zich er toch tegen verweren en beschermen.

Voorts ben ik bezig met het onderzoeken van allerlei materialen en dingen om EM-straling te compenseren, evenals diverse nieuwe meetapparatuur.

Ik publiceer hier regelmatig over op mijn website: http://members.rott.chello.nl/cclaessens

Charles Claessens

http://www.milieuziektes.nl
Charles Claessens
0032-14-388632