Belang van zuurstof

Zuurstof is essentieel voor het voortbestaan van al wat leeft!

“Zuurstof is de bron van leven voor alle cellen. Alle ernstige ziekten gaan hand in hand met een laag zuurstofgehalte. Gebrek aan zuurstof in lichaamsweefsel is een duidelijke indicatie voor een ziekte…..Het is tevens de eigenlijke oorzaak van alle degeneratieve ziekten.”
Dr. Stephen Levine,
Ph.D., Moleculair-Bioloog en geneticus

“Oxidatie is de bron van leven. Een gebrek hieraan veroorzaakt ziekten, een totaal gebrek de dood.”
Dr. Eugene Blass, Ph.D.,
“Sauerstoff-Therapie: Ihre Entstehung, Ziel & Resultat”

“Als tekorten aan minder vitale elementen zoals vitaminen, mineralen en enzymen al het menselijke lichaam van zijn gezondheid en vitaliteit kunnen beroven, hoeveel groter moet de schade dan niet zijn bij een gebrek aan zuurstof, het element dat algemeen wordt beschouwd als het meest vitaal voor het leven?”
Townsend Letter for Doctors

De vraag van het lichaam naar zuurstof maakt deze tot het belangrijkste voedingssupplement. Zonder zuurstof kunnen wij eenvoudigweg niet leven, laat staan een optimale gezondheid bereiken of behouden.

Als extra ondersteuning voor het lichaam is er O2 Worldwide en aso activated stabilized oxygen verkrijgbaar, dit is gestabiliseerde vloeibare zuurstof aangevuld met diverse mineralen.

Zuurstofbronnen gaan zienderogen achteruit

“Er is wetenschappelijk aangetoond dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt….In Japan wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van zuurstofzuilen en draagbare zuurstoftankjes, omdat de mensen uit de sterk verontreinigde lucht niet meer voldoende zuurstof kunnen inademen.”
Dr. John Muntz, Ph.D.
Voedingswetenschapper

“Hoe meer zuurstof wij in ons lichaam hebben, des te meer energie we produceren. Dit te onderkennen is vandaag de dag belangrijker dan ooit.”
Dr. Norman Mc Vea, Ph.D.

De twee hoofdbronnen voor zuurstof op aarde zijn het plankton in de oceanen, alsmede de vegetatie in de regenwouden van Afrika, Midden- en Zuid- Amerika. De laatste onderzoeken bevestigen dat het zuurstofniveau in de atmosfeer in de loop van de vorige eeuw significant is gedaald. In grote industriesteden heeft het inmiddels de ca. 10% bereikt. Wetenschappers gaan er van uit dat 7%, ook kortstondig, de ondergrens is om nog te kunnen overleven.

De hoofdoorzaken voor deze afname aan zuurstof zijn:
– Het ophopen van giftig afval
– Slecht onderhouden stortplaatsen
– Luchtvervuiling door de industrie
– De uitstoot van koolmonoxide door voertuigen
– De vervuiling van de zeeën, meren, rivieren,etc.
– De grootschalige houtkap

 

Onze huidige levensstijl berooft ons van onmisbare zuurstof !

“Alle chronische klachten, ziektes en ongemakken worden veroorzaakt door het gebrek aan zuurstof op celniveau.”
Dr. Arthur C. Guyton, M.D.
The Textbook on Medical Physiology

“Ziekten zijn, eenvoudig gezegd, het gevolg van een tekort aan oxidatieprocessen in het lichaam, wat tot een opeenhoping van toxines leidt. Deze toxines zouden in een normaal functionerende stofwisseling direct worden verbrand.”
Dr. Albert Wahl, M.D.

“Kanker heeft slechts een primaire oorzaak: de verandering van een normale zuurstof ademhaling van de lichaamscellen in een anaërobe (zuurstofarme) ademhaling.”
Dr. Otto Warburg ,
Nobelprijswinnaar voor kankeronderzoek

“Onvoldoende zuurstof betekent onvoldoende biologische energie. Dat kan op haar beurt weer aanleiding zijn voor een lichte vermoeidheid, tot aan een bedreigende ziekte. Het verband tussen zuurstofgebrek en ziekte is een vaststaand feit.”
Dr. W. Spencer Way, M.D.,
Journal of the American Association of Physicians

Wij krijgen tegenwoordig ook minder zuurstof uit voeding en drinkwater. Deze levensmiddelen bevatten tevens bedenkelijke hoeveelheden toxines en synthetische chemicaliën. Deze worden d.m.v. oxidatie, die aanzienlijke hoeveelheden zuurstof verbruikt, uit het lichaam verwijderd.

De oorzaken daarvoor zijn:
– Toevoegingen aan levensmiddelen
– Uitgeputte landbouwgronden
– Verontreinigde watervoorzieningen
– Een duidelijke toename van dagelijkse stress
– Vele eenzijdige diëten
– Gebrek aan beweging
– Steeds minder echte ontspanninig

Voor het behoud van onze gezondheid moeten wijzelf actiever worden !

“Zuurstof speelt een centrale rol in het juist functioneren van het immuunsysteem.”
Dr. Parris M. Kidd, Ph.D.,
Toepassing van anti-oxidanten

“Zuurstof is voor het lichaam onontbeerlijk. We kunnen een hele tijd zonder eten en drinken. Maar zonder zuurstof houden we het maar een aantal seconden vol, het is de levensvonk.”
Dr. Charles H. Farr, M.D.,Ph.D.,
Zuurstoftherapiën

“Zuurstof maakt korte metten met puin, troep, gif, afval en alles wat voor het lichaam niet bruikbaar is, en verwijdert het uit het systeem. Zoals een schoon huis niet aantrekkelijk is voor vliegen, zo is een lichaam rijk aan zuurstof voor elke indringer een moeilijk te nemen vesting.”
Brian Goulet, vakkundig kenner van kruiden,
Canadian Journal of Health and Nutrition

“Het is evident dat gestabiliseerde zuurstof van wezenlijk groter belang is dan zijn ontdekkers zich ooit hebben kunnen voorstellen.”
Dr. Gilbert Gordon, Ph.D.
Professor und Vorstand der Universität Miami

“Het vermogen van het menselijk lichaam om voedingsstoffen om te zetten en af te breken, wordt door de gestabiliseerde zuurstof voor een belangrijk deel ondersteund. Het bevordert de opname van vitaminen, mineralen, en aminozuren uit de natuurlijke voedingsbron, als ook uit de dagelijkse voedingssupplementen.”
James Lembeck, D.C.H., C.M.P.,
Voedingswetenschapper, auteur

Ongeveer 90% van de “levensenergie” van het lichaam wordt door zuurstof aangemaakt. Ja, alle processen in het lichaam worden door zuurstof geregeld. Onze hersenen verwerken miljarden bits aan informatie per seconde, vooral dankzij zuurstof. De uitscheidingsprocessen die ons lichaam van gif en slakken zuiveren, functioneren dankzij zuurstof. Zelfs onze basisvaardigheden als denken, voelen, en handelen staan in nauw verband met de zuurstofafhankelijke energieproductie.

Vier basiscomponenten die met het creëren en instandhouden van leven te maken hebben zijn proteïnen, koolhydraten, water en energie. Bekijkt men van elk hun chemische samenstelling, dan wordt het belang van zuurstof zeer duidelijk:

      1.    Proteïnen= stikstof+koolstof+waterstof+zuurstof

      2.    Koolhydraten= koolstof+waterstof+zuurstof

      3.    Water= water+zuurstof

      4.    Energie= koolhydraten+zuurstof

Al deze vitale elementen hebben minstens één ding gemeen:Zuurstof!

Het menselijk lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit het element zuurstof.