Vaccinatie

Info over kwikverbinding

Is het vaccin tegen de Mexicaanse griep gevaarlijk? De feiten en de fictie

Door Daan de Wit

Ondanks de dringende adviezen van de overheid en de geruststellende woorden van de verantwoordelijke minister, is er veel twijfel onder de Nederlandse bevolking. Wel of geen vaccin tegen de Mexicaanse griep? Terwijl er staan lange rijen staan voor het krijgen van de prik, kiezen veel anderen ervoor zich niet te laten vaccineren. ‘Bijna de helft van de verpleegkundigen weet nu al dat ze zich niet laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep’, schrijft de NOS. Onderdeel van de controverse rond het vaccin zijn de toevoegingen, zoals squaleen en de kwikverbinding Thiomersal. Hoe gevaarlijk zijn deze middelen nu echt?

Het programma Full Focus van het Amerikaanse KPBS wijst op erop dat de Amerikaanse Nationale Autismevereniging met cijfers van het Centrum voor Ziektepreventie (CDC) concludeert dat ‘children are 27 times more likely to develop autism with exposure to mercury containing vaccines’. Volgens het landelijk gemiddelde heeft nu 1 op de 150 kinderen een autistische afwijking. Hoe zou het zijn in een Amishgemeenschap, waar men zich niet laat vaccineren. Journalist Dan Olmsted van persbureau UPI zoekt het in 2005 uit en becijfert dat er zo’n 130 lijders aan autisme moeten zijn in de gemeenschap. Maar er zijn er slechts vier. Alle vier hebben een hoge kwikwaarde in hun bloed, bijvoorbeeld als gevolg van een vaccinatie voordat het kind werd geadopteerd of omdat het kind woonde naast een energiecentrale die kwik uitstoot. In juni 2007 schrijft Olmsted over een groot onderzoek waaruit blijkt dat gevaccineerde kinderen een ‘significant groter risico’ lopen op neurologische ziekten.

Niet iedereen is het met Olmsted eens. Een van de meest vocale opponenten, iemand die in de reguliere media ruim baan veelvuldig aan het woord komt, is Paul Offit. Hij is van mening dat vaccins zó ongevaarlijk zijn dat een baby zonder problemen wel 100.000 vaccinaties aan zou kunnen. Hij ergert zich aan de kritiek op de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep en schrijft in The New York Times dat het vaccineren wordt bemoeilijkt door ‘various myths, spread on TV talk shows and Web sites’. Die krant steunt hem door onder de titel ‘Debunking Myths About Swine Flu Vaccine’ de inhoud aan te bieden voor een groepsles voor studenten. Wie is Offit? Newsweek schrijft over hem dat hij ‘has served as both a paid and unpaid member of a scientific advisory board at Merck, which makes [vaccine] RotaTeq’. ‘To hear his enemies talk, you might think Paul Offit is the most hated man in America’, schrijft Wired in een artikel dat waarschuwt tegen het niet vaccineren. Een panel van de Council on Foreign Relations krijgt een vraag voorgelegd wat de beste strategie is in de strijd tegen de ‘crazy people’ die tegen vaccinaties zijn. Het antwoord van voorzitter Jon Cohen van Science is dat argumenten het beste werken. Minister Klink zegt: ‘In de concurrentie met internet hebben we nog een paar slagen te maken’. Hij verwijst naar grieppandemie.nl

‘Wie doorgraaft op de website www.grieppandemie.nl, merkt dat het RIVM er omheen kletst’, schrijft de 24-weken zwangere wetenschapsjournalist Nienke Beintema gisteren in NRC Handelblad. In deel twee van deze serie van DeepJournal werd al duidelijk dat zelfs met een kort geding het RIVM niet te dwingen was openheid van zaken te geven. Beintema weigert het vaccin. Haar argument klinkt logisch: ‘Zeventien doden in Nederland? Ach, elk jaar overlijden er in Nederland enkele honderden mensen aan de gewone seizoensgriep’. En het is nog maar de vraag of de zeventien daadwerkelijk zijn overleden aan H1N1. Uit onderzoek van de Amerikaanse zender CBS bleek dat de meeste Amerikanen van wie werd gedacht dat ze de Mexicaanse griep hadden, die ziekte helemaal niet hadden. Verder hetzelfde patroon, in Amerika: ook daar weigert het Amerikaanse RIVM, het CDC, openheid van zaken te geven. Pas na lang aandringen en een beroep van CBS News op de Wet Openbaarheid Bestuur komt CDC over de brug met de gegevens over de daadwerkelijke H1N1-gevallen.
In de toekomst hoeft CDC niet meer dwars te liggen om deze gegevens te verstrekken. Want in juli heeft het met grote haast besloten te stoppen met het testen en volgen van H1N1-gevallen. Waarom is onbekend. Resultaat is dat wat in Amerika sinds juli wordt geroepen over de verspreiding van de ziekte niet is gebaseerd op feiten. CDC adviseert nu iedereen die ‘vermoedelijk’ of ‘waarschijnlijk’ H1N1 heeft zich te laten vaccineren. Het gebrek aan feitelijkheid uit zich in bijvoorbeeld in deze kop: ‘Swine flu infects over 250 Georgetown students’. In feite is het getal niet afkomstig van laboratoriumresultaten, maar van schattingen over het aantal studenten dat zich met griepsymptomen had gewend tot de dokter.

De eerder in dit artikel genoemde journalist Dan Olmsted haalt in zijn serie in 2005 een interview aan van NBC met Dr. Julie Gerberding, hoofd van het CDC. Zij zegt: ‘Right now the scientific evidence doesn’t provide any framework for concluding that Thimerosal or immunizations in any way affect autism. […] But we have to have an open mind about that’. Die gemengde reactie kan het product zijn van een bijeenkomst al vijf jaar eerder. Toen was het CDC aanwezig bij een vergadering met overheidsinstantie FDA en vertegenwoordigers van de vaccin-industrie. Gesproken werd over een onderzoeksrapport dat het mogelijke verband aantoont tussen autisme en Thiomersal/Thimerosal. De notulen van de bijeenkomst waar dit rapport werd besproken, werden geheim gehouden, maar zijn door een WOB-procedure boven tafel gekomen.

Uit die notulen wordt duidelijk dat de aanwezigen zich meermalen verontrust uitspreken over de resultaten van het onderzoek. Eruit blijkt bijvoorbeeld dat hoe jonger de patiënt is, hoe gevaarlijker het kwik is voor het kind. ‘This association leads me to favor a recommendation that infants up to two years old not be immunized with Thimerosal containing vaccines if suitable alternative preparations are available’, zegt Dr. Johnson, Michigan state public health officer en deel van de Advisory Committee on Immunization Practices. Johnson, tevens voorzitter van de vergadering, voegt er een persoonlijke noot aan toe: ‘My gut feeling? It worries me enough. Forgive this personal comment, but I got called out at eight o’clock for an emergency call and my daughter-in-law delivered a son by C-section. Our first male in the line of the next generation, and I do not want that grandson to get a Thimerosal containing vaccine until we know better what is going on’. In tegenstelling tot Nederland bevatten in Amerika de vaccins tegenwoordig nog slechts in een enkele uitzondering Thiomersal. De Nederlandse overheid adviseert kinderen van een half tot en met vier jaar te vaccineren, evenals vrouwen die meer dan dertien weken zwanger zijn.

DeepJournal


Vaccinatie wetenswaardigheden

Gevaarlijke stoffen in vaccin

Vaccin kenmerken

Het gevaar van de Mexicaanse griepvaccinatie

http://ccgforum.wordpress.com/category/squaleen/

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘Experimental and Molecular Pathology’ maakte al in 2000 melding van het volgende:

Veel Amerikaanse militairen die deel hebben genomen aan de Golfoorlog lijden aan het GWS (Golfoorlog Syndroom). Dit is een cluster van circa 20 symptomen waaronder chronische vermoeidheid, gewrichtspijnen, geheugenverlies, slaapproblemen, huiduitslag, allergieën, nachtzweet en depressies. Deze veteranen blijken na onderzoek antistoffen (=immuuneiwitten die het lichaam aanmaakt tegen lichaamsvreemde stoffen en schadelijke micro-organismen in het lichaam) tegen de stof Squaleen te hebben. Deze stof werd gebruikt als experimentele toevoeging aan vaccins.

Het US Departement van Defensie startte in 1997 een grootscheeps Anthrax Vaccinatie programma voor 2,4 miljoen US militairen. Dit was omdat Anthrax gebruikt kon worden bij biologische oorlogvoering. Omdat bijwerkingen van de vaccinatie opvallende gelijkenis vertoonden met de symptomen van het GWS is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Squaleen bij deze groep militairen. De uitkomst van deze verkennende studie gaf een sterke verdenking dat de aanwezigheid van Anti-squaleen antilichamen het gevolg is van de aanwezigheid van Squaleen in de vaccins.

Als het zo is dat Squaleen de of één van de oorzakelijke factoren is voor het ontstaan van het GWS dan is het uitermate verontrustend om te weten dat het in productie zijnde Mexicaanse griepvaccin een concentratie Squaleen bevat die ongeveer 1 miljoen keer hoger is dan de concentratie in de gewraakte Anthrax Vaccins uit 1997.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, lijkt me.

 

Griepvaccins goedgekeurd

Publicatie    Medisch Contact Nr. 40 – 30 september 2009
Jaargang    2009
Rubriek    NieuwsReflex
Auteur    HC
Pagina’s    1609


De Europese registratieautoriteit EMEA heeft de eerste vaccins tegen de nieuwe griep H1N1 goedgekeurd. Novartis mag haar Focetria op de markt brengen en GlaxoSmithKline Pandemrix, als de Europese Commissie het goed vindt. De vaccins zijn ontwikkeld met een H5N1-stam, maar verder onderzoek met de H1N1-stam staat op de rol. Het EMEA adviseert twee vaccins met een tussenpoos van drie weken voor volwassenen, ook voor zwangere vrouwen en kinderen vanaf zes maanden. Mogelijk verandert dit nog in een eenmalige toediening, als onderzoek uitwijst dat dat ook kan. HC

 

Hier onder een geanonimiseerde reactie

 

Beste mensen,

Zoals M. al aangaf bevat dit vaccin H1N1 maar ook het vogelgriepvirus H5N1 (volgens mij hebben ze dit laatste gewoon gebruikt omdat het nog op de planken lag). Daarnaast het kwikhoudende Thiomersal en het adjuvans  MF-59 waar veel discussie over is. Volgens M. zat MF-59 niet in de antraxvaccins van de Golfsoldaten destijds zoals alom wordt beweerd, maar mij lijkt het een dubieuze stof.

Ik vertelde dit alles gister aan een groep huisartsen, ze schrokken er erg van en waren niet op de hoogte van deze inhoudsstoffen.

En dit vaccin wordt aan zwangere vrouwen gegeven?

DE COLLECTIEVE VACCINATIES

Standpunt BELFORT GROUP:

De Belfort Group meent dat de zogenaamde Mexicaanse grieppandemie een opgezet en gemanipuleerd gegeven is om op zijn minst, de hele farmaceutische industrie aan gigantische winsten te helpen. Op zijn breedst is het een middel om het immuunsysteem van de hele bevolking nog maar een keer te ondermijnen, zodat ook op lange termijn mensen intensieve medicinale  tussenkomsten nodig hebben. Ergo, sommige documenten blijken te bewijzen dat het om een poging tot massagenocide zou gaan en een middel om mensen te injecteren met nanochips, teneinde ze onder “mind control”te houden. Vergezocht zegt U? Auteur Marcel Messing denkt er anders over, want in zijn hier in de Lage Landen gepubliceerde boek “Worden Wij Wakker?” worden een aantal onrustwekkende feiten op een rijtje gezet. Hieronder vind je ook feiten maar dan specifiek gerelateerd aan het griepgebeuren . Het in allerijl gefabriceerde vaccin roept meer en meer, vele vragen op bij de doorsnee wakkere burger alsook de manier waarop verschillende regeringen deze willen aan de man (of vrouw) brengen. (RVD)

Uitbraak van een “epidemie”

 • Op 29 maart 2009 breekt er in Mexico City een griepvirus uit van het type A/H1N1 dat in onze contreien de naam”Mexicaanse griep” zal krijgen maar in de rest van de wereld het etiket”Swine Flu” krijgt opgekleefd. Deze benaming is onterecht want na onderzoek wordt al heel snel duidelijk  dat het virus is samengesteld uit een deel varkensgriep, een deel vogelgriep en een deel menselijk griepvirus. Op verschillende internetsites wordt er gesproken over “een in een labo gefabriceerd virus” en zelfs over een “biologisch wapen”.
 • Het “gewone” griepvirus heeft per jaar in België (cfr. Marc Van Ranst, Interministerieel Commissariaat Influenza, Humo juli 2009) ongeveer 1200 dodelijke slachtoffers. Het A/H1N1 virus heeft welgeteld twee doden (cfr.03 okt 2009) veroorzaakt in België sinds het uitbreken van de “pandemie”. Wereldwijd sterven er ongeveer 250.000 à 500.000 mensen aan de “gewone” griep, zijnde meer dan 1.000 mensen per dag (cijfers van de WGO). Het A/H1N1 virus veroorzaakte in zes maand ongeveer 2000 doden.
 • In de adviescommissie SAGE van de WGO (Wereld Gezondheid Organisatie) zitten alle grote farmaceutische bedrijven (Baxter, Novartis, GlaxoSmithKline, Lily..)als “observators”. Dezelfde WGO liet in april van 2009 de officiële definitie aanpassen van het woord”pandemie”.
 • Baxter AG, een grote farmaceutische multinational heeft via zijn filiaal in Oostenrijk in de winter van 2008 “onopzettelijk” vaccinmateriaal gecontamineerd met 72kg “levend” H5N1 virus (vogelgriep) en dit verstuurd naar 16 laboratoria in vier landen. Het is dankzij een oplettende laborant die merkte dat proefdieren stierven, dat een pandemie werd voorkomen. Hoe kan dit gebeuren gezien de ultrastrenge maatregelen en voorschriften (BioLevel 3) voor het vervoeren van dergelijk materiaal? Nota: het “levend” virus werd geleverd door de WGO.
 • Uit enquêtes in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië blijkt dat minstens 50% van de artsen en het verplegend personeel zullen weigeren zich te vaccineren. Waarom wordt het aan huisartsen in Frankrijk niet toegelaten te vaccineren maar dient dit (volgens een uitgelekt document) te gebeuren in speciaal opgerichte vaccinatiecentra waarvan sommige zelfs mobiel zullen zijn? Marc Van Ranst (Commissariaat Influenza) bevestigde in Humo (juli 2009) dat Belgen EVENTUEEL zullen kunnen worden opgeroepen via dezelfde methode als tijdens een verkiezing (dus via brief) en naar scholen zullen uitgenodigd  worden (lees “vaccinatiecentra”)
 • Eén van de bestanddelen (adjuvanten) van het aangekondigde vaccin A/H1N1 is “squalene” (o.a. in Novartis adjuvant MF-59). Er werd een causaal verband aangetoond tussen het Golfsyndroom (eerste Golfoorlog) en dezelfde stof “squalene” waarvan 25% van de Amerikaanse soldaten (250.000) het slachtoffer zijn geworden na vaccinatie tegen anthrax.
 • In de USA werd de farmaceutische multinational BAYER in 2007 officieel aangeklaagd voor het verspreiden van het AIDS virus via – voor de Amerikaanse markt vervallen- vaccins in Afrika en Europa, alsook in Japan. Ook UNICEF steriliseerde “per ongeluk” 300.000 Afrikaanse vrouwen met een dubieus poliovaccin.
 • Een vaccinatiecampagne in de VS tegen het varkensgriepvirus type A/H1N1  in 1976 is dramatisch geëindigd voor ongeveer 500 personen die werden gediagnosticeerd met het Syndroom van Guillain-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel. Vierduizend gevaccineerde individuen besloten een rechtszaak in te spannen tegen overheid en farmaceutische bedrijven.
 • In 2007 reeds werd door Novartis en Baxter een patent aangevraagd voor het H1N1-vaccin. Is het niet opmerkelijk dat zestien maand vóór het uitbreken van het virus door deze farmareuzen tot dergelijke actie werd overgegaan? (Exacte datum: 28 augustus 2007)
 • In Polen had in 2008 een testvaccin tegen H5N1 (vogelgriep) dramatische gevolgen voor 300 participerende daklozen waarvan er 21 overleden. Het vaccinerend personeel – twee dokters en vier verpleegsters – werd aangeklaagd.
 • In de USA hebben de fabrikanten van de vaccins totale immuniteit gekregen voor eventuele fatale gevolgen en nevenwerkingen via een “special amendment” verstrekt door VS-president Barack Obama. Dit is een sterke indicatie dat de vaccins onveilig kunnen zijn en men vreest voor schadeclaims.
 • Begin Juni 2009 heeft een Oostenrijkse onderzoeksjournaliste een 174 pagina tellende klacht neergelegd bij de FBI in dewelke zij o.a. de Verenigde Naties (UN), de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en VS-President Barack Obama aanklaagt voor poging tot genocide. Dezelfde journaliste zal later op de maand de Oostenrijkse minister van gezondheid aanklagen wegens poging tot verdoezeling van het ”vogelgriep” incident met Baxter AG.
 • België heeft 12,6 miljoen vaccins besteld in juli 2009. Dit werd medegedeeld door Laurette Onkelinx, Minister van Volksgezondheid waarbij ze tevens een parlementaire machtiging heeft aangevraagd (HLN, 17 juli 2009) om “indien nodig” militair en ander personeel in te schakelen voor eventueel verplichte massavaccinatie.
 • Vaccins zijn de meest winstgevende producten voor de farmaceutische industrie. Wereldwijd zijn er honderden miljoenen vaccins besteld door verschillende nationale regeringen. België betaalt 8,00 Euro per vaccin wat een budget van een slordige 100 miljoen euro betekent (4.000.000.000 oude franken). Deze cijfers alleen al zijn een ijzersterk argument voor een georkestreerde- en gemanipuleerde pandemie.
 • In 2005 tekenden 197 landen een overeenkomst (International Health Regulations) met de WGO waarin werd gestipuleerd dat ingeval een pandemie wordt afgeroepen, de WGO de beslissingsbevoegdheid inzake massavaccinaties KAN overnemen van de nationale instanties.
 • Tijdens de Spaanse grieppandemie van 1918 zijn er meer gevaccineerde mensen gestorven dan niet-gevaccineerde. Uit studies blijkt dat virussen (pokken, aids, ..) pas uitbreken NADAT werd gestart met een vaccinatiecampagne. Een gevaccineerd persoon is blijkens studies 90% “immuun” maar er kan niet voorkomen worden dat hij andere mensen besmet.
 • De Franse president Sarkozy heeft op 9 maart 2009 een investeringscontract (Sanofin- Aventis) met een waarde van 100 miljoen Euro ondertekend voor de bouw van een vaccinlabo in…Mexico. De griep brak officieel uit op 13 maart 2009 in… (juist!)
 • “Air Force 2025” is een militaire studie, gemaakt door hooggeplaatste US kolonels, luitenant-kolonels en majoors en gepubliceerd op 17 juni 1996. In hoofdstuk 5 van dit rapport is een tijdlijn opgenomen, die een ‘mogelijke geschiedenis’ voorstelt. Volgens dit schema zullen in 2009 30 miljoen (!) mensen sterven aan een griepepidemie…
 • Dr. Viera Scheibner, internationaal bekend vanwege haar onderzoek naar de relatie tussen wiegendood en vaccinatie, is van mening dat er onmiddellijk een einde gemaakt zou moeten worden aan iedere vorm van vaccinatie. In haar boek “Vaccinatie” schrijft ze o.a. over de (gevaarlijke en giftige) inhoud van vaccins. Ook in het boek “Baarmoederhalskanker” van medisch researchjournaliste  Désirée L. Röver wordt op de inhoud van vaccins ingegaan. “Informedchoice” bevat een lijst met de ingrediënten van vaccins. Vatten we deze drie bronnen samen, dan blijken vaccins uiterst giftige stoffen te bevatten, bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen.
 • Dr. Sherri Tenpenny, een internationale autoriteit op het gebied van vaccins, waarschuwt ons voor nog een aantal andere gifstoffen in vaccins: het conserveringsmiddel Polysorbaat 80 (handelsmerk Tween 80), dat heftige allergische reacties kan geven, Triton X100 (een sterk soort zeepsop), synthetische hars, die allergieën veroorzaakt, en het antibioticum Gentamycine. In het nieuwe antigriepvaccin van Novartis zit MF59, gebaseerd op olie en samengesteld uit o.a. het giftige squaleen en Tween80. Ratten die met MF59 werden geïnjecteerd, raakten verlamd in hun achterlijf.
 • Eind september 2009 overlijdt een Brits 14-jarig meisje in verdachte omstandigheden ongeveer 14 uur na het krijgen van het Cevarix vaccin tegen baarmoederhalskanker. De officiële autopsie spreekt van een longtumor waarvan niemand echter gelooft dat dit de ware doodsoorzaak zou zijn. Andere ingespoten meisjes spreken over misselijkheid, hoofdpijn, nachtmerries, epileptische aanvallen en zelfs zelfmoordneigingen. Zoals gezegd zijn er enorme belangen gemoeid bij de vaccinatie-industrie en ziet men deze berichten liever niet in de media verschijnen.

Bronnen:

Bestelling vaccins

http://www.hln.be/hln/nl/4311/Gezondheid/article/detail/990754/2009/09/09/Geen-openbare-aanbesteding-bij-aankoop-griepvaccins.dhtml

Afroepen level 6

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html

Ondertekening Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

http://www.who.int/features/qa/39/en/index.html

Sarkozy:

http://www.rue89.com/droguesnews/2009/03/11/mexique-sarkozy-a-t-il-sejourne-chez-un-narco-presume

http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/chimie-pharmacie/20090402trib000362637/sanofi-aventis-rachat-dun-laboratoire-mexicain-rumeur-dementie-sur-solvay.html

Bayer schandaal

http://www.naturalnews.com/News_000647_Bayer_vaccines_HIV.html

http://www.smh.com.au/articles/2003/05/22/1053585647648.html

 

Baxter Schandaal

http://www.prisonplanet.com/accidental-contamination-of-vaccine-with-live-avian-flu-virus-virtually-impossible.html

http://www.lifegen.de/newsip/shownews.php4?getnews=2009-03-02-2412

http://www.healthfreedomusa.org/?p=2220

dr.Viera Scheibner

http://www.vierascheibner.com

Désirée Röver

http://www.newtreatments.org/loadlocal.php?hid=1119

Cevarix vaccin

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF29092009_011

Dr.Sherry Tenpenny

The Truth about the Flu Shot

Jane Burgermeister

http://janeburgermeister.skynetblogs.be

Dokters weigeren vaccins

http://www.guardian.co.uk/society/2009/aug/24/doctors-refuse-swine-flu-vaccine

1976 Varkensgriep vaccinatie USA

http://iom.nationalacademies.org/~/media/Files/About%20the%20IOM/SwineFluAffair.pdf

http://www.capitalcentury.com/1976.html

Marc Van  Ranst

https://www.humo.be/nieuws/de-mexicaanse-griep-begint-nu-pas-marc-van-ranst~baf01fd0/

Anthrax Vaccin/Golf syndroom

http://www.autoimmune.com/GWSGen.html

http://www.chiroweb.com/mpacms/dc/article.php?id=31995

Uitbraak Mexico

http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=aEsNownABJ6Q&pid=20601087

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2009/05/mexicos-first-swine-flu-case-surfaced-mid-march​

Poolse vaccinatiedoden

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html

Marcel Messing

 

Laurette Onkelinx

http://home.scarlet.be/sterikabv/stof12.htm

http://www.paperblog.fr/1895234/laurette-onkelinx-partisane-de-la-cocaine/